hrcak mascot   Srce   HID

Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika,Vol. 22 No. 3
Datum izdavanja: srpanj 1974.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Kajkavsko č u književnom jeziku (str.65-72) hrvatskipdf 401 KB
Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Fonološka i morfološka uvjetovanost tvorbe etnika sufiksom -anac (str.72-80) hrvatskipdf 469 KB
Živko Bjelanović
Stručni rad
 
Ponovno o potrebi djelomičnoga prilagođivanja dijalekatskih mjesnih imena i prezimena (str.80-90) hrvatskipdf 641 KB
Danijel Alerić
Stručni rad
 
Jedno je baščanski, a drugo bašćanski (str.90-90) hrvatskipdf 60 KB
Karlo Jurišić
Stručni rad
 
Orahovčanin, a ne Orahovičanin (str.90-91) hrvatskipdf 116 KB
Slavko Ollrom
Stručni rad
 
Crkva svetoga Petra Starog? (str.91-92) hrvatskipdf 125 KB
Vladimir Anić
Stručni rad
 
O naglasku nekih slavonskih toponima (str.92-95) hrvatskipdf 252 KB
Stjepan Sekereš
Stručni rad
 
Rodbina (rod) i svojta (svojbina) (str.95-95) hrvatskipdf 64 KB
Franjo Tanocki
Stručni rad
 
Bilješka na rubu AR (str.95-96) hrvatskipdf 120 KB
Slavko Pavešić
Stručni rad
 
Je li Karlovac kajkavski grad? (str.96-96) hrvatskipdf 63 KB
Stjepko Težak
Stručni rad
 
Posjeta: 1.407 *