hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 53 No. Supplement, 2017.


Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 53 No. Supplement
Datum izdavanja: veljače 2018.

Objavljen na Hrčku: 16. 2. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.I-II) hrvatskijpg 751 KB
Content (str.II-III) engleskipdf 85 KB
Kazalo  
Riječ urednice (str.III-III) hrvatskipdf 202 KB
Editor's Preface (str.IV-IV) engleskipdf 191 KB
Uvodnik  
Impressum (str.V-V) hrvatskipdf 87 KB
Impressum (str.VI-VI) engleskipdf 87 KB
Ostalo  
Mogućnost glasovanja osoba s invaliditetom  
Voting opportunities for persons with disabilities (str.1-14) engleskipdf 379 KB
Luka Femec, Lelia Kiš-Glavaš, Valentina Mašić
Izvorni znanstveni članak
 
Posttraumatski rast majki djece s teškoćama u razvoju  
Posttraumatic growth in mothers of children with disabilities. (str.15-27) engleskipdf 368 KB
Stanisława Byra, Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba indikatora dobrobiti i strategija regulacije emocija između roditelja djece s teškoćama i roditelja djece urednog razvoja  
A comparison of well-being indicators and affect regulation strategies between parents of children with disabilities and parents of typically developed children (str.28-46) engleskipdf 414 KB
Lana Lučić, Tihana Brkljačić, Ljiljana Kaliterna Lipovčan
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija studenata s invaliditetom o njihovoj ulozi u provedbi obrazovne politike: Q istraživanje  
Perceptions of students with disabilities regarding their role in the implementation of education policy: a Q method study (str.47-62) engleskipdf 391 KB
Ivona Salaj, Lelia Kiš-Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
Roditeljski stres i doživljaj roditeljske kompetentnosti kod majki djece sa i bez teškoća u razvoju  
Parenting stress and a sense of competence in mothers of children with and without developmental disabilities (str.63-76) engleskipdf 384 KB
Lejla Osmančević Katkić, Maja Lang Morović, Emina Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Seksualnost odraslih osoba s intelektualnim teškoćama iz perspektive osoblja za podršku  
Sexuality of adults with intellectual disabilities as described by support staff workers (str.77-87) engleskipdf 364 KB
Katarzyna Ćwirynkalo, Stanisława Byra, Agnieszka Żyta
Izvorni znanstveni članak
 
Stres pri odlasku stomatologu kod osoba s intelektualnim teškoćama  
Stress during dental treatment in people with intellectual disabilities (str.88-97) engleskipdf 356 KB
Mirjana Jakovčev, Andrea Gašpar, Jasna Ostojić
Prethodno priopćenje
 
Problemi u vizualnom funkcioniranju djece s inetelektualnim teškoćama  
Vision problems in children with intellectual disabilities (str.98-104) engleskipdf 295 KB
Sonja Alimović
Prethodno priopćenje
 
Povezanost stereovida i motoričkih vještina u djece s intelektualnim teškoćama  
Relationship between stereoacuity and motor skills of children with intellectual disabilities (str.105-112) engleskipdf 389 KB
Andreja Marić, Sonja Alimović
Prethodno priopćenje
 
Razlike u socijalnom i akademskom funkcioniranju između djece s oštećenjem vida u posebnom, integracijskom i inkluzivnom odgojno-obrazovnom okruženju u Poljskoj  
Differences in social and academic functioning among visually impaired children in special, integrated and inclusive educational settings in Poland (str.113-126) engleskipdf 359 KB
Beata Papuda-Dolińska
Izvorni znanstveni članak
 
Likovni umjetnički doživljaj slijepe osobe  
The art experience of a blind person (str.127-140) engleskipdf 469 KB
Dunja Pivac, Tina Runjić, Ante Bilić Prcić
Izvorni znanstveni članak
 
Pristup rehabilitacijskim uslugama za kasnije oslijepjele odrasle osobe  
Access to rehabilitation services for adults with late-onset visual impairment (str.141-151) engleskipdf 433 KB
Valentina Mašić, Luka Femec, Ante Bilić Prcić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj duljine trajanja programa opismenjavanja na Brailleovom pismu na učestalost korištenja Brailleovog pisma  
The influence of braille literacy programme length on frequency of braille usage (str.152-162) engleskipdf 362 KB
Vlatka Penava, Ante Bilić Prcić, Lidija Iličić
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike s obzirom na spol u samoprocijenjenoj kvaliteti života osoba s glaukomom  
Gender differences in self-perceived quality of life (QoL) among people with glaucoma (str.163-174) engleskipdf 422 KB
Tina Runjić, Dominik Sikirić, Vlatka Penava
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj dodira i kontakata očima u Poljskoj zajednici gluhih tijekom konverzacije poljskim znakovnim jezikom: etnografske opservacije  
Significance of touch and eye contact in the Polish Deaf community during conversations in Polish Sign Language: ethnographic observations (str.175-185) engleskipdf 359 KB
Urszula Bartnikowska
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost obiteljskih, vršnjačkih i školskih odnosa s eksternaliziranim rizičnim ponašanjima adolescenata  
Role of family, peers and school in externalised adolescent risk behaviour (str.186-203) engleskipdf 407 KB
Goran Livazović
Izvorni znanstveni članak
 
Roditeljska samoefikasnost i rizično i antisocijalno ponašanje adolescenata: posredujuća uloga roditeljskog kažanjavanja i školske uključenosti  
Parental self-efficacy and adolescent risky and antisocial behaviour: The mediating role of parental punishment and school engagement (str.204-218) engleskipdf 400 KB
Mario Pandžić, Ivana Vrselja, Marina Merkaš
Izvorni znanstveni članak
 
Moderatorska uloga uzročnih orijentacija u odnosu između osobina ličnosti i konzumiranja kanabisa  
The moderating role of causality orientations in the relationship between personality traits and cannabis consumption (str.219-230) engleskipdf 476 KB
Dijana Jerković, Martina Lotar Rihtarić, Valentina Kranželić
Izvorni znanstveni članak
 
Snage i poteškoće predškolske djece u Hrvatskoj: validacija i upitnika snaga i poteškoća  
Strengths and difficulties in Croatian preschool children: validation of the Strengths and Difficulties Questionnaire (str.231-243) engleskipdf 391 KB
Sanja Tatalović Vorkapić, Maja Slaviček, Nataša Vlah
Izvorni znanstveni članak
 
Odgoj i obrazovanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u Poljskoj i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom  
Education of children and youth with disabilities in Poland and UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (str.244-251) engleskipdf 344 KB
Agnieszka Żyta, Stanisława Byra, Katarzyna Ćwirynkało
Stručni rad
 
Stavovi hrvatskih i poljskih učitelja primarnog obrazovanja prema inkluzivnom obrazovanju djece s teškoćama  
Attitudes of Croatian and Polish elementary school teachers towards inclusive education of children with disabilities (str.252-264) engleskipdf 372 KB
Katarzyna Ćwirynkało, Tamara Kisovar-Ivanda, Jess L. Gregory, Agnieszka Żyta, Aleksandra Arciszewska, Smiljana Zrilić
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u pružanju individualizirane odgojno-obrazovne podrške učenicima različitih razreda  
Differences in the provision of individualised educational support to students in different grades (str.265-277) engleskipdf 389 KB
Jasna Kudek Mirošević, Zlatko Bukvić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj socijalnog konteksta na obrazovanje mladih koji izlaze iz alternativne skrbi  
Educational pathways and the influence of social context conditions on educational biographies of care leavers (str.278-287) engleskipdf 349 KB
Maria Groinig, Stephan Sting
Prethodno priopćenje
 
Zahvala recenzentima (str.279-284) hrvatskipdf 174 KB
Acknowledgement to the reviewers (str.279-284) engleskipdf 174 KB
Zahvala  
Posjeta: 26.414 *