hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 2 No. 2., 2006.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 2 No. 2.
Datum izdavanja: veljače 2007.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2009.
Sadržaj Puni tekst
AKADEMIK BRANIMIR GLAVIČIĆ, UČITELJ, ZNANSTVENIK, PREVODITELJ. O 80. OBLJETNICI ŽIVOTA (str.1-12) hrvatskipdf 217 KB
ACADEMICIAN BRANIMIR GLAVIČIĆ, PROFESSOR, SCIENTIST, TRANSLATOR. ON THE 80TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH (str.1-12)  
Milenko Lončar
Pregledni rad
 
AMBO FLORENTES AETATIBUS ... (str.13-17) hrvatskipdf 132 KB
AMBO FLORENTES AETATIBUS ... (str.13-17)  
Tomislav Skračić
Stručni rad
 
BIBLIOGRAFIJA (str.19-25) hrvatskipdf 230 KB
Branimir Glavičić
Stručni rad
 
BILJEŠKE O NAGLASKU KAŠIĆEVE GRAMATIKE (str.27-41) hrvatskipdf 441 KB
NOTES ON THE ACCENTUATION OF KAŠIĆ'S GRAMMAR (str.27-41)  
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
ZNAČENJE NARODNOGA PREPORODA ZA HRVATSKI JEZIK (str.43-55) hrvatskipdf 299 KB
THE SIGNIFIANCE OF THE NATIONAL REVIVAL FOR THE CROATIAN LANGUAGE (str.43-55)  
Branka Tafra
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS INFINITIVA I PREZENTIMA U GOVORIMA SJEVERNOZAPADNOGA MAKROSUSTAVA NA OTOKU PAGU (str.57-72) hrvatskipdf 607 KB
THE RELATION BETWEEN THE INFINITIVE AND THE PRESENT OF THE SPECHEES SPOKEN ON THE NORTHWESTERN MACROSYSTEM OF THE ISLAND OF PAG (str.57-72)  
Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
SINTAKTIČKO-SEMANTIČKA TVORBA KAO RUBNI TVORBENI NAČIN PRI TVORBI IMENICA U GRADIŠĆANSKOHRVATSKIM IDIOMIMA (str.73-82) hrvatskipdf 318 KB
THE SYNTAX-SEMANTICAL FORMATION AS A MARGINAL FORMATION MANNER IN BURGENLAND CROATIAN IDIOMS (str.73-82)  
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNE ZNAČAJKE MJESNOGA GOVORA ORBANIĆI (str.73-83) hrvatskipdf 352 KB
CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA PARLATA LOCALE DE ORBANIĆI (str.73-83)  
Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNE ZNAČAJKE MJESNOGA GOVORA PAKOŠTANA (str.95-104) hrvatskipdf 362 KB
LINGUISTIC FEATURES OF THE SPEECH IN THE VILLAGE OF PAKOŠTANE (str.95-104)  
Marijana Tomelić
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKA DIJALEKTOLOGIJA OD 1945. DO 2005. GODINE (str.105-114) hrvatskipdf 209 KB
CROATIAN DIALECTOLOGY FROM 1940 TO 2005 (str.105-114)  
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
DVA ZADARSKA SLAVISTIČKA SKUPA 2002. GODINE (str.115-118) hrvatskipdf 207 KB
TWO ZADAR SLAVIC CONGRESSES IN 2002 (str.115-118)  
Dalibor Brozović
Stručni rad
 
ISTRORUMUNJSKE ETIMOLOGIJE V.: PČELARSTVO (str.119-134) hrvatskipdf 590 KB
ETIMOLOGIE ISTRORUMENE V.: APICOLTURA (str.119-134)  
Goran Filipi
Izvorni znanstveni članak
 
DOPUNE "JADRANSKIM ETIMOLOGIJAMA" VOJMIRA VINJE. PRVI PRILOG (str.135-144) hrvatskipdf 366 KB
APPORTS AUX "JADRANSKE ETIMOLOGIJE" DE VOJMIR VINJA. PREMIÈRE CONTRIBUTION (str.135-144)  
Nikola Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
SEMANTIČKA ADAPTACIJA RUSKIH POSUĐENICA U HRVATSKOM JEZIKU OD 1945. DO 2000. GODINE (str.145-160) hrvatskipdf 494 KB
СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РУССКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ С 1945 ДО 2000 ГОДА (str.145-160)  
Marina Radčenko
Pregledni rad
 
ORTOGRAFIJA OSNOVNOG OBLIKA ANGLICIZMA U RUSKOJ RAČUNALNOJ TERMINOLOGIJI I ASPEKT VARIJABILNOSTI (str.161-168) hrvatskipdf 497 KB
ORTOGRAPHY OF THE BASIC FORM OF RUSSIAN COMPUTATIONAL TERMINOLOGY ANGLICISMS AND THE ASPECT OF VARIABILITY (str.161-168)  
Ivo Fabijanić
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEMATIKA MORFEMA -te U DRUGOM LICU MNOŽINE IMPERATIVA U RUSKOM I HRVATSKOM (str.169-177) hrvatskipdf 398 KB
ПРОБЛЕМА МОРФЕMЫ-те ВО ВТОРОМ ЛИЦЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В РУССКОМ И ХОРВАТСКОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ (str.169-177)  
Tomislav Levačić
Izvorni znanstveni članak
 
VRIJEDI LI LACHMANNOV ZAKON ZA DIFTONGE? (str.179-184) hrvatskipdf 280 KB
DOES LACHMANN'S LAW APPLY TO DIPHTONGS? (str.179-184)  
Daniel Nečas Hraste
Izvorni znanstveni članak
 
DVA NATPISA IZ BOKE S IMENOM BISKUPA IVANA (str.185-193) hrvatskipdf 418 KB
TWO INSCRIPTIONS FROM BOKA KOTORSKA WITH THE NAME OF BISHOP JOHN (str.185-193)  
Milenko Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
MARIJANSKE PJESME U PRIJEPISU GAŠPARA VUČIĆA (str.195-208) hrvatskipdf 403 KB
MARIENLIEDER IN DER ABSCHRIFT VON GAŠPAR VNUČIĆ (str.195-208)  
Slavomir Sambunjak
Izvorni znanstveni članak
 
TRI RUKOPISA "DE RAPTU CERBERI" DUBROVČANINA JAKOVA BUNIĆA (1469-1534) (str.209-215) hrvatskipdf 421 KB
THREE MANUSCRIPTS OF THE "DE RAPTU CERBERI" BY JAKOV BUNIĆ (1469-1534) (str.209-215)  
Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
MARULIĆEV KLAUDIJAN (str.217-236) hrvatskipdf 496 KB
MARULIĆ'S CLAUDIAN (str.217-236)  
Bratislav Lučin
Izvorni znanstveni članak
 
"MUSARUM CHORUS" VICKA ZMAJEVIĆA (str.237-247) hrvatskipdf 339 KB
"MUSARUM CHORUS" DI VINCENZO ZMAJEVIĆ (str.237-247)  
Vanda Babić
Izvorni znanstveni članak
 
ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ I NJEGOVI PROSVJETITELJSKI I JEZIČNI PRINOSI (str.249-258) hrvatskipdf 205 KB
ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ AND HIS ENLIGHTENING AND LINGUISTIC CONTRIBUTIONS (str.249-258)  
Šimun Musa
Izvorni znanstveni članak
 
RECEPCIJA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA U ZADARSKOJ PERIODICI NA HRVATSKOM JEZIKU U 19. STOLJEĆU (str.259-270) hrvatskipdf 330 KB
THE RECEPTION OF ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ IN ZADAR PERIODICALS PUBLISHED IN CROATIA DURING THE 19TH CENTURY (str.259-270)  
Zvjezdana Rados
Izvorni znanstveni članak
 
PETRARKISTIČKE I ROMANTIČARSKE MOTIVACIJE JEDNE GJALSKIJEVE PRIPOVIJESTI (str.271-286) hrvatskipdf 302 KB
PETRARCHISCHE UND ROMANTISCHE MOTIVE IN EINER ERZÄHLUNG VON GJALSKI (str.271-286)  
István Lőkös
Izvorni znanstveni članak
 
MILAN BEGOVIĆ KAO KAZALIŠNI KRITIČAR I TEATROLOG (str.287-296) hrvatskipdf 286 KB
MILAN BEGOVIĆ ALS THEATERKRITIKER UND THEATERWISSENSCHAFTLER (str.287-296)  
Andrea Sapunar
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI VELIKOSRBI – DANKO ANGJELINOVIĆ (str.297-325) hrvatskipdf 483 KB
CROAT SUPPORTER OF GREAT SERBIA – DANKO ANGJELINOVIĆ (str.297-325)  
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA ROMANIZAMA U ZBIRCI PJESAMA "NA RASKRIŽJU VITROV" TOMISLAVA MEŠTRIĆA (str.327-335) hrvatskipdf 224 KB
ROMANISMS IN THE COLLECTION OF POEMS "NA RASKRIŽJU VITROV" ("AT THE CROSSROADS OF WINDS") BY TOMISLAV NERALIĆ (str.327-335)  
Marijana Vulić
Pregledni rad
 
"ALGEBRA" I "HARMONIJA" (U POVODU SMRTI VLADIMIRA NIKOLAEVIČA TOPOROVA) (str.337-340) hrvatskipdf 265 KB
"АЛГЕБРА" И "ГАРМОНИЯ" (ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ТОПОРОВА) (str.337-340)  
Zdenka Matek Šmit
Stručni rad
 
 
Ostalo  
Posjeta: 64.444 *