hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 19 No. Sp.Ed.2
Datum izdavanja: kolovoza 2017.

Objavljen na Hrčku: 28. 2. 2018.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.9-12) hrvatskipdf 75 KB
FOREWORD (str.9-12) engleskipdf 75 KB
Uvodnik  
Priprema li inicijalno obrazovanje učitelje njemačkog i engleskog jezika za razvoj višejezične i međukulturne kompetencije učenika? – Analiza studijskih programa (str.13-33) hrvatskipdf 285 KB
Does Initial Education of German and English Language Teachers Prepare Them for the Development of Pupils' Plurilingual and Intercultural Competence? – Analysis of Programs of Study (str.13-33) engleskipdf 285 KB
Željka Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Koncept različitosti u nastavi književnosti − komparativna analiza programa za prvi ciklus nastave u Hrvatskoj i Srbiji (str.35-48) hrvatskipdf 169 KB
The Concept of Dissimilitude in Teaching Literature: Comparative Analysis of Syllabi for the First Cycle of Education in Croatia and Serbia (str.35-48) engleskipdf 169 KB
Bojan Marković, Višnja Mićić, Vladimir Vukomanović
Izvorni znanstveni članak
 
Odgojni model TILKA i nenasilna komunikacija (str.49-60) hrvatskipdf 203 KB
TILKA Education Model and Nonviolent Communication (str.49-60) engleskipdf 203 KB
Vesna Mikolič
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost ovladavanja hrvatskim standardnim jezikom i plurilingvalnoga školskog okruženja (str.61-74) hrvatskipdf 161 KB
Mastering Croatian Standard Language in a Plurilingual School Environment (str.61-74) engleskipdf 161 KB
Dunja Pavličević-Franić, Katarina Aladrovic Slovacek
Izvorni znanstveni članak
 
Timsko poučavanje u učenju engleskog kao stranog jezika: primjer Austrije i mišljenja hrvatskih studenata (str.75-89) hrvatskipdf 156 KB
Team Teaching in EFL: Austrian Example and Croatian Students’ Viewsje (str.75-89) engleskipdf 156 KB
Kristina Pokasić, Kristina Cergol Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Međujezični utjecaji u ovladavanju španjolskim kao trećim jezikom te veze između jezičnog umijeća i vrste leksičkih pogrešaka (str.91-107) hrvatskipdf 159 KB
Cross-Linguistic Influences in Third Language Acquisition (Spanish) and the Relationship between Language Proficiency and Types of Lexical Errorsaka (str.91-107) engleskipdf 159 KB
Barbara Peric, Sonja Novak Mijic
Prethodno priopćenje
 
Odnos funkcionalnog kapaciteta i tjelesne aktivnosti učenika (str.109-123) hrvatskipdf 176 KB
Relationship between Pupils' Functional Capacity and Physical Activity (str.109-123) engleskipdf 176 KB
Marko Badrić, Kristina Ravlić
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos između sastava tijela i HRQOL kod djece u osnovnoj školi (str.125-133) hrvatskipdf 114 KB
Relationship between Body Composition and HRQOL in Primary School Children (str.125-133) engleskipdf 114 KB
Szabolcs Halasi, Josip Lepeš, Anita Stajer, Milan Cvetković
Izvorni znanstveni članak
 
Pouzdanost testova za procjenu ravnoteže, koordinacije i snage kod djece mlađe vrtićke dobi (str.135-144) hrvatskipdf 120 KB
Reliability of Tests Assessing Balance, Coordination, and Strength among Younger Preschool Children (str.135-144) engleskipdf 120 KB
Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Iva Palijaš
Izvorni znanstveni članak
 
Metrijske karakteristike testa koordinacije i preciznosti (str.145-154) hrvatskipdf 146 KB
Metric Characteristics of the Coordination and Precision Test (str.145-154) engleskipdf 146 KB
Marija Lorger, Marija Zegnal Koretić, Srna Jenko Miholić
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura motoričkih sposobnosti djece predškolske dobi prije i poslije kineziološkog tretmana (str.155-169) hrvatskipdf 157 KB
Structure of Motor Abilities of Pre-School Children before and after Kinesiology Treatment (str.155-169) engleskipdf 157 KB
Danimir Mandić, Dragan Martinović, Vladan Pelemiš
Izvorni znanstveni članak
 
Spolne razlike u ciljnoj orijentaciji srednjoškolaca na satima Tjelesne i zdravstvene kulture (str.171-188) hrvatskipdf 177 KB
Gender Differences in Goal Orientation between High School Students in Physical Education Classeses (str.171-188) engleskipdf 177 KB
Jelena Alić
Prethodno priopćenje
 
Kineziološka edukacija budućnosti (str.189-199) hrvatskipdf 124 KB
Kinesiology Education of the Future (str.189-199) engleskipdf 124 KB
Vladimir Findak
Pregledni rad
 
Videodemonstracija kao način poučavanja (str.201-213) hrvatskipdf 145 KB
Video Demonstration as a Teaching Method (str.201-213) engleskipdf 145 KB
Ivan Vrbik, Andrea Vrbik
Pregledni rad
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.215-216) hrvatskipdf 40 KB
NEWS AND EVENTS (str.215-216) engleskipdf 40 KB
Vijest  
Posjeta: 6.986 *