hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2006.

Objavljen na Hrčku: 12. 11. 2007.
Sadržaj Puni tekst
EVALUATION OF CROSSBRED CALF AND COW TYPES; SUBJECTIVE TRAITS (str.1-6) engleskipdf 276 KB
Akin Pala, Roger McCraw, Robison Odis Wayne
Izvorni znanstveni članak
 
COEFFICIENTS FOR DETERMINATION OF THE LEAF AREA IN THREE BURLEY TOBACCO VARIETIES (str.7-12) engleskipdf 274 KB
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИСТНАТА ПЛОЩ ПРИ ТРИ СОРТА ТЮТЮН ТИП БЪРЛЕЙ (str.7-12)  
RADKA PETROVA BOZHINOVA
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ GENOTIPA NA OMJER VLAŽNOG GLUTENA I UKUPNIH BJELANČEVINA ZRNA PŠENICE (str.13-18)  
THE GENOTYPE EFFECT ON THE RATIO OF WET GLUTEN CONTENT TO TOTAL WHEAT GRAIN PROTEIN (str.13-18) engleskipdf 393 KB
Gordana ŠIMIĆ, Daniela HORVAT, Zorica JURKOVIĆ, Georg DREZNER, Dario NOVOSELOVIĆ, Krešimir DVOJKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
MONITORING OF PESTICIDE RESIDUES IN AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE YEARS 2003 AND 2004 IN SLOVENIA (str.19-30)  
MONITORING OSTANKOV PESTICIDOV V KMETIJSKIH PRIDELKIH V LETIH 2003 IN 2004 V SLOVENIJI (str.19-30) slovenskipdf 488 KB
Helena BAŠA ČESNIK, Ana GREGORČIČ, Špela VELIKONJA BOLTA
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECTS OF ARSENIC CONCENTRATIONS AND FORMS ON GROWTH AND ARSENIC UPTAKE AND ACCUMULATION BY INDIAN MUSTARD (BRASSICA JUNCEA L.) GENOTYPES (str.31-40) engleskipdf 352 KB
INDIRA CHATURVEDI
Izvorni znanstveni članak
 
THE EFFECT OF OIL SPILLAGE ON CROP YIELD AND FARM INCOME IN DELTA STATE, NIGERIA (str.41-48) engleskipdf 472 KB
Inoni ODJUVWUEDERHIE EMMANUEL, Omotor DOUGLASON GORDON, Adun FELICIA NKEM
Izvorni znanstveni članak
 
RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT ALLOGAMIC ASSOCIATED TRAIT CHARACTERISTICS OF THE FIVE NEWLY DEVELOPED CYTOPLASMIC MALE STERILE (CMS) LINES IN RICE (str.49-56) engleskipdf 293 KB
Nematzadeh GHORBAN ALI, Ali ABUBACKER JAUHAR, Sattari MAJID, Valizadeh Ahmed, Alinejad EISHA, Nouri MOHAMMAD ZAMAN
Izvorni znanstveni članak
 
ANALYSIS AND DESIGN OF A MICROIRRIGATION LATERAL (str.57-62) engleskipdf 756 KB
Lakhdar ZELLA, Dalila SMADHI
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECT OF DIET DILUTION IN THE STARTER PERIOD ON PERFORMANCE AND CARCASS CHARACTERISTICS OF BROILER CHICKS (str.63-70) engleskipdf 349 KB
M. REZAEI, A. TEIMOURI, J. POURREZA, H. SAYYAHZADEH, P. W. WALDROUP
Izvorni znanstveni članak
 
SELENIUM UPTAKE IN CEREALS GROWN IN LOWER AUSTRIA (str.71-78) engleskipdf 389 KB
M. Sager, J. Hoesch
Izvorni znanstveni članak
 
EUROPEAN PROTECTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS IN THE NEW EU MEMBER COUNTRIES. THE EXAMPLE OF COLLABORATION BETWEEN FRANCE AND SLOVENIA (str.79-90) engleskipdf 978 KB
EVROPSKA ZAŠČITA POIMENOVANJ ZA POSEBNE KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA V NOVIH ČLANICAH EU. PRIMER SODELOVANJA MED FRANCIJO IN SLOVENIJO (str.79-90)  
SANS Pierre, LASSAUT Bernard, Marjeta ČANDEK-POTOKAR
Izvorni znanstveni članak
 
THE EFFECT OF HOUSING ON THE OCCURANCE OF HIND LEG WEAKNESSES IN MARKET PIGS OF THREE GENOTYPES (str.91-100)  
VPLIV VHLEVITVE NA OBOLENJA ZADNJIH NOG PRI PRAŠIČIH PITANCIH TREH GENOTIPOV (str.91-100) slovenskipdf 488 KB
Blaž Šegula, Marjeta Čandek- Potokar
Izvorni znanstveni članak
 
SPATIAL VARIABILTY OF AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND AIR VELOCITY IN A COLD STORE (str.101-110) engleskipdf 677 KB
SERAP AKDEMIR, SELCUK ARIN
Izvorni znanstveni članak
 
THE EFFECT OF BIOMASS FROM GREEN ALGAE OF CHLORELLA GENUS ON THE BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF TABLE EGGS (str.111-116) engleskipdf 362 KB
ВЛИЯНИЕ НА БИОМАСА ОТ ЗЕЛЕНИ ВОДОРАСЛИ ОТ РОД CHLORELLA ВЪРХУ БИОХИМИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЯЙЦАТА ЗА КОНСУМАЦИЯ (str.111-116)  
SVETLANA GRIGOROVA, SABKA SURDJIISKA, VENETA BANSKALIEVA, GEORGI DIMITROV
Izvorni znanstveni članak
 
PRIMJENA MOLEKULARNIH METODA NA DIVLJIM SVINJAMA (SUS SCROFA L.) (str.117-120)  
THE USE OF MOLECULAR METHODS ON WILD BOARS (Sus scrofa L.) (str.117-120) engleskipdf 171 KB
Nikica Šprem, Roman Safner, Tea Tomljanović, Marina Piria, Tomislav Treer, Ivica Aničić
Izvorni znanstveni članak
 
EVALUATION OF LENTIL GERMPLASM FOR DISEASE RESISTANCE TO FUSARIUM WILT (FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. LENTIS) (str.121-126) engleskipdf 491 KB
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБРАЗЦИ ЛЕЩА КЪМ ФУЗАРИЙНО УВЯХВАНЕ (FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. LENTIS) (str.121-126)  
Tzvetelina Stoilova, Peter Chavdarov
Izvorni znanstveni članak
 
PREDICTION OF CHEMICAL COMPOSITION AND ENERGY VALUE OF GRASS SILAGE BY NEAR-INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY (str.127-134) engleskipdf 413 KB
NAPOVEDOVANJE KEMIČNE SESTAVE IN ENERGIJSKE VREDNOSTI TRAVNE SILAŽE Z BLIŽNJO INFRARDEČO REFLEKSIJSKO SPEKTROSKOPIJO (str.127-134)  
TOMAŽ ŽNIDARŠIČ, JOŽE VERBIČ, DRAGO BABNIK
Izvorni znanstveni članak
 
USING RICE BRAN IN LAYING HEN DIETS (str.135-140) engleskipdf 368 KB
H. ERSIN SAMLI, NIZAMETTIN SENKOYLU, HASAN AKYUREK, AYLIN AGMA
Izvorni znanstveni članak
 
GERMINATION PERFORMANCE OF SEQUENTIALLY HARVESTED TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) SEED LOTS DURING SEED DEVELOPMENT UNDER SALT AND OSMOTIC STRESS (str.141-148) engleskipdf 487 KB
Mustafa OZCOBAN, Ibrahim DEMIR
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 24.891 *