hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2001.

Objavljen na Hrčku: 9. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj (str.411-453) hrvatskipdf 3 MB
FRAMEWORKS, EMPHASES AND PROSPECTS OF CURRENT DECENTRALIZATION IN CROATIA (str.453-454)  
Ivan Koprić
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljački sustav u jedinicama lokalne samouprave (str.455-474) hrvatskipdf 1 MB
THE SYSTEM OF GOVERNANCE IN LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS (str.474-475)  
Greta Augustinović Pavičić
Stručni rad
 
Decentralizacija javne uprave i fiskalna decentralizacija s posebnim osvrtom na decentralizaciju u osnovnom školstvu (str.477-492) hrvatskipdf 1 MB
DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND FISCAL DECENTRALIZATION WITH SPECIAL REGARD TO DECENTRALIZATION IN ELEMENTARY EDUCATION (str.493-493)  
Helena Masarić
Stručni rad
 
Kontrola ustavnosti i zakonitosti općih akata općina i gradova (str.495-541) hrvatskipdf 3 MB
CONTROL OF THE CONSTITUTIONALITY AND LEGALITY OF BY-LAWS OF MUNICIPALITIES AND TOWNS (str.541-542)  
Dragan Medvedović
Izvorni znanstveni članak
 
Upravnosudski nadzor zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (str.543-556) hrvatskipdf 1 MB
ADMINISTRATIVE COURT CONTROL OF THE LEGALITY OF REGULATIONS OF LOCAL AND REGIONAL SELF-GOVERNMENT UNITS (str.557-557)  
Božo Gagro
Stručni rad
 
Uloga ombudsmana u zaštiti građana od tijela lokalne i regionalne samouprave (komparativni prikaz) (str.559-604) hrvatskipdf 3 MB
THE ROLE OF THE OMBUDSMAN IN THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CITIZENS FROM THE LOCAL AND REGIONAL SELF-GOVERNMENT BODIES (COMPARATIVE PRESENTATION) (str.604-605)  
Anamarija Musa
Pregledni rad
 
Obrazovanje i usavršavanje lokalnih službenika (str.607-642) hrvatskipdf 3 MB
THE ROLE OF EDUCATION AND IN-SERVICE TRAINING OF LOCAL PUBLIC SERVANTS IN STRENGTHENING THE CAPACITIES OF LOCAL INSTITUTIONS (str.642-643)  
Gordana Marčetić
Pregledni rad
 
Poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (str.645-648) hrvatskipdf 285 KB
Dragan Medvedović
Ostalo
 
40. obljetnica poslijediplomskog studija pravnih znanosti upravno-političkog smjera (str.649-651) hrvatskipdf 219 KB
Davor Krapac
Ostalo
 
Trajnost postdiplomskog studija na području upravnih znanosti (str.653-657) hrvatskipdf 378 KB
Eugen Pusić
Ostalo
 
STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE “Hrvatska u 21. stoljeću” (str.659-745) hrvatskipdf 6 MB
Josip Kregar
Ostalo
 
Lokalna samouprava - hrvatska i nizozemska iskustva (str.747-753) hrvatskipdf 510 KB
Vedran Đulabić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ustavni sud Republike Hrvatske Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/01) (str.755-760) hrvatskipdf 363 KB
Zlatan Turčić
Ostalo
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91,91/92,58/93,112/99) Čl. 12. st. 1. i 2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine,broj 44/96, 124/97 i 73/00) Čl. 5. st. 2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ( Narodne novine, broj 74/94, 86/94, 7/95) Čl. 19. (str.761-765) hrvatskipdf 289 KB
Zoran Medvedović
Ostalo
 
Upravni sud Republike Hrvatske Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, broj 35/95 - pročišćeni tekst, 64/00. Članak 9. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91) Članak 144. (str.767-771) hrvatskipdf 324 KB
Mira Štern
Ostalo
 
Posjeta: 5.001 *