hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski dijalektološki zbornik,No. 9
Datum izdavanja: ožujka 1995.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Riječ akademika Rudolfa Filipovića, tajnika Razreda za filologiju (str.7-9) hrvatskipdf 65 KB
Rudolf Filipović
Uvodnik
 
On problems of Croatian historical dialectology  
O problemima naše povijesne dijalektologije (str.11-23) hrvatskipdf 365 KB
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
On the origins of the subdialect of Škofja Loka  
O nastanku Škofjeloskega govora (str.25-29) slovenskipdf 290 KB
Francka Benedik
Izvorni znanstveni članak
 
Štokavian elements in the dictionary of I. Belostenec  
Štokavizmi u Belostencevu rječniku (str.31-43) hrvatskipdf 355 KB
Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak
 
Strohal's views on the genesis of the kajkavian dialect with a special reference to Gorski kotar  
Strohalovi pogledi o genezi kajkavštine s osobitim obzirom na područje Gorskoga kotara (str.45-52) hrvatskipdf 219 KB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
Slovene dialects as the basis for the reconstruction of the development of the Slovene language  
Slovenski dialekti - osnovni vir za rekonstrukcijo razvoja slovenskega jezika (str.53-59) slovenskipdf 184 KB
Tine Logar
Izvorni znanstveni članak
 
Les traits čakaviens dans la Charte de Povlje  
Čakavske crte Povaljske listine (str.61-82) hrvatskipdf 674 KB
Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak
 
Phraseology and dialectology  
Frazeologija i dijalektologija (str.83-88) hrvatskipdf 164 KB
Josip Matešić
Izvorni znanstveni članak
 
Linguistic geography as a document of a linguistic history  
Lingvistička geografija kao zapis jezične povijesti (str.89-99) hrvatskipdf 542 KB
Zuzanna Topolinska
Izvorni znanstveni članak
 
Die vorneuštokavische Akzentverschiebung und seine Reflexe in der Kroatische Standard-Prosodie  
Prednovoštokavsko prenošenje naglaska i njegovi odrazi u hrvatskoj standardnoj prozodiji (str.101-105) hrvatskipdf 163 KB
Stjepan Vukušić
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj hrvatskipdf 21 KB
Kazalo  
Posjeta: 3.583 *