hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski dijalektološki zbornik,No. 6
Datum izdavanja: ožujka 1982.

Objavljen na Hrčku: 28. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Riječ akademika Grge Novaka, predsjednika JAZU (str.3) hrvatskipdf 43 KB
Grga Novak
Ostalo
 
Riječ akademika Josipa Torbarine, tajnika Razreda za filologiju JAZU (str.4) hrvatskipdf 38 KB
Josip Torbarina
Ostalo
 
Riječ akademika Andre Mohorovičića, glavnog tajnika JAZU (str.5-6) hrvatskipdf 55 KB
Andre Mohorovičić
Ostalo
 
Riječ Božidara Finke, predsjednika Odbora za dijalektologiju (str.7) hrvatskipdf 50 KB
Božidar Finka
Ostalo
 
Pregled rada na istraživanju i obrađivanju kajkavskog narječja u poslijeratnom razdoblju (str.9-16) hrvatskipdf 365 KB
Antun Šojat
Izlaganje sa skupa
 
Kajkavski književni jezik u svjetlu jezičnoga preporoda kod Slavena (str.19-21) hrvatskipdf 120 KB
Robert Auty
Izlaganje sa skupa
 
Hrvatski književni i neknjiževni tekstovi na tlu Međimurja do 1918. (str.23-57) hrvatskipdf 1 MB
Zvonimir Bartolić
Izlaganje sa skupa
 
Kajkavska kazališna terminologija (str.59-68) hrvatskipdf 398 KB
Nikola Batušić
Izlaganje sa skupa
 
Prilozi proučavanju ostataka arhaičnog slavenskog (praslavenskog) leksika u kajkavštini (str.69-76) hrvatskipdf 337 KB
Wieslaw Borys
Izlaganje sa skupa
 
Kajkavci u dijaspori (str.77-84) hrvatskipdf 287 KB
Ivan Brabec
Izlaganje sa skupa
 
Akcentologičeskie svjazi kajkavskogo dialekta s drugimi dialektami sh. jazyka (str.85-100) hrvatskipdf 921 KB
Rimma V. Bulatova
Izlaganje sa skupa
 
O nekatoryh akcentologičeskih izoglossah slovensko-kajkavskoj jazykovoj oblasti (str.101-134) ruskipdf 2 MB
Vladimir A. Dybo
Izlaganje sa skupa
 
Kajkavskij literaturnyj jazyk i ego mesto sredi drugih slavjanskih literaturnyh mikrojazykov (str.135-155) ruskipdf 1 MB
Aleksandr Dmitrievich Duličenko
Izlaganje sa skupa
 
Istraživanje hrvatskih dijalekata bilingvnih govornika u neposrednom posuđivanju (str.157-160) hrvatskipdf 166 KB
Rudolf Filipović
Izlaganje sa skupa
 
Akcenatski odnosi na »kajkavsko-čakavskom« području istočno od Karlovca (str.161-167) hrvatskipdf 267 KB
Božidar Finka
Izlaganje sa skupa
 
Štefan Zagrebec kajkavski umjetnik kompozicije i stila (str.169-179) hrvatskipdf 428 KB
Laszlo Hadrovics
Izlaganje sa skupa
 
O nekim fenomenima akcenatske varijacije koji nisu uvršteni u Ivšićev koordinatni sistem (str.181-188) hrvatskipdf 750 KB
Pavle Ivić
Izlaganje sa skupa
 
Diskusija uz temu: Jezična polivalencija kajkavskog narječja (str.189) hrvatskipdf 52 KB
Pavle Ivić
Izlaganje sa skupa
 
Dioba kajkavskih govora: porodice, tipovi i savezi (str.191-216) hrvatskipdf 1018 KB
Zvonimir Junković
Izlaganje sa skupa
 
Društvena podloga upotrebe hrvatskog kajkavskog jezika u prvoj polovici XIX. stoljeća (str.217-222) hrvatskipdf 258 KB
Wolfgang Kessler
Izlaganje sa skupa
 
Štokavsko-kajkavska interferencija u »Pjesmama na narodnu« (Dijačke junačke) Frana Krste Frankopana (str.223-236) hrvatskipdf 620 KB
Herta Kuna
Izlaganje sa skupa
 
Prilog podjeli kajkavskoga narječja (str.237-245) hrvatskipdf 3 MB
Mijo Lončarić
Izlaganje sa skupa
 
Interes za kajkavštinu na njemačkom jezičnom području (str.247-252) hrvatskipdf 250 KB
Josip Matešić
Izlaganje sa skupa
 
Listajući kompjutorsku konkordanciju Krležinih »Balada« (str.253-256) hrvatskipdf 172 KB
Milan Moguš
Izlaganje sa skupa
 
O kajkavskim osobinama u nekajkavskim govorima Gradišća (str.257-264) hrvatskipdf 298 KB
Gerhard Neweklowsky
Izlaganje sa skupa
 
Neke jezične karakteristike kajkavskog rukopisa iz početka XIX. stolje (str.265-268) hrvatskipdf 131 KB
Istvan Nyomarkay
Izlaganje sa skupa
 
Jezik »Dekretuma« (1574) Ivana Pergošića (str.269-278) hrvatskipdf 285 KB
Valentin Putanec
Izlaganje sa skupa
 
Gramatičko nazivlje u Gazofilaciju Ivana Belostenca (str.279-282) hrvatskipdf 171 KB
Mate Šimundić
Izlaganje sa skupa
 
O nekim problemima transkripcije starih kajkavskih tekstova (str.283-292) hrvatskipdf 442 KB
Antun Šojat
Izlaganje sa skupa
 
Akcenatski odnosi u luku rijeke Kupe i u podžumberačkom kraju (str.293-302) hrvatskipdf 384 KB
Stjepko Težak
Izlaganje sa skupa
 
Stilska virtuoznost Jurja Habdelića (str.303-313) hrvatskipdf 448 KB
Josip Vončina
Izlaganje sa skupa
 
Turopoljski govori (str.317-493) hrvatskipdf 8 MB
Antun Šojat
Izvorni znanstveni članak
 
Govori s nezamijenjenim jatom u našičkom kraju (str.497-501) hrvatskipdf 234 KB
Stjepan Sekereš
Izvorni znanstveni članak
 
Slavonska zemljišna imena (str.503-530) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Sekereš
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj hrvatskipdf 66 KB
Kazalo  
Posjeta: 13.509 *