hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica, Vol. 72 No. 1, 2018.


Acta medica Croatica,Vol. 72 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Uvod u tematski broj “Anesteziologija u Hrvatskoj 2017.” (str.3-4) hrvatskipdf 28 KB
ANTE SEKULIĆ, MARTINA MIKLIĆ BUBLIĆ
Uvodnik
 
ZAINTERESIRANOST STUDENATA ŠESTE GODINE MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (str.7-11) hrvatskipdf 185 KB
INTEREST IN CHOOSING RESIDENCY IN ANESTHESIOLOGY AMONG SIXTH-YEAR MEDICAL STUDENTS AT THE SCHOOL OF MEDICINE, UNIVERSITY OF ZAGREB (str.12-12)  
EMIL DOLENC, MATEJA MIRČIĆ, ANTONIO MARKETIN, JOSIPA POPOVIĆ, KRISTINA ŽGELA, BARBARA GRUBIŠIĆ ČABO, ANTE SEKULIĆ
Stručni rad
 
UČESTALOST, RIZIČNI FAKTORI, PREVENCIJA I LIJEČENJE NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA U ODRASLIH KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA TIJEKOM 2015. GODINE U LINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA (str.11-17) hrvatskipdf 124 KB
FREQUENCY, RISK FACTORS, PREVENTION AND TREATMENT OF NOSOCOMIAL INFECTION IN ADULT CARDIOSURGICAL PATIENTS AT INTENSIVE CARE UNIT, RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTER IN 2015 (str.17-17)  
DINO MIJATOVIĆ, DRAGANA ANDRIĆ, VALNEA ČIKADA, JOSIP MILANOVIĆ, MAJA ABRAM, ŽELJKO ŽUPAN
Stručni rad
 
KLINIČKA USPOREDBA INVOS OKSIMETRIJE I ARTERIJSKE RAZINE LAKTATA KAO PREDIKTORA PERIFERNE PERFUZIJE I REPERFUZIJE KOD BOLESNIKA U VASKULARNOJ KIRURGIJI (str.19-22) hrvatskipdf 335 KB
CLINICAL COMPARISON OF INVOS OXYMETRY AND ARTERIAL LACTATE LEVELS AS A PREDICTOR OF PERIPHERAL PERFUSION AND REPERFUSION IN VASCULAR SURGERY PATIENTS (str.23-23)  
TINA TOMIĆ MAHEČIĆ, DORA KARMELIĆ, KATARINA LOJNA, IVA TUCIĆ
Stručni rad
 
UPALA PLUĆA POVEZANA SA STROJNOM VENTILACIJOM LIJEČENA KOLISTINOM - RETROSPEKTIVNA ČETVEROGODIŠNJA ANALIZA (str.25-28) hrvatskipdf 90 KB
VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA TREATED WITH COLISTIN – RETROSPECTIVE 4-YEAR ANALYSIS (str.29-29)  
TAJANA ZAH BOGOVIĆ, MARKO BOGOVIĆ, DINKO TONKOVIĆ, DANIELA BANDIĆ PAVLOVIĆ, MLADEN PERIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ, BORIS TOMAŠEVIĆ
Stručni rad
 
POVEZANOST IZMEĐU AKUPUNKTURE U KRONIČNOJ BOLI S INTENZITETOM BOLI, KRVNIM TLAKOM TE PULSOM (str.31-36) hrvatskipdf 107 KB
CONNECTION BETWEEN ACUPUNCTURE ANALGESIA IN CHRONIC PAIN WITH PAIN INTENSITY, BLOOD PRESSURE AND HEART RATE (str.36-36)  
IVAN OMRČEN, IVAN RADOŠ, KRISTINA KRALIK, IVANA LUBINA, IVANA HARŠANJI DRENJANČEVIĆ
Stručni rad
 
UPOTREBA TRANSPORTNOG VENTILATORA U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (str.37-39) hrvatskipdf 76 KB
USE OF TRANSPORT VENTILATOR AT THE INSTITUTE OF EMERGENCY MEDICINE OF VARAŽDIN COUNTY (str.40-40)  
ANĐELA SIMIĆ, IVAN JURIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, MARTA LUKAČEVIĆ
Stručni rad
 
KLINIČKI ODABIR VRSTE MEHANIČKE KONTROLIRANE VENTILACIJE ZA KIRURŠKE ZAHVATE U OPĆOJ ANESTEZIJI: RETROSPEKTIVNA ANALIZA U JEDNOM KLINIČKOM CENTRU (str.41-47) hrvatskipdf 118 KB
CLINICAL CHOICE OF INTRAOPERATIVE MECHANICAL CONTROLLED VENTILATION MODE DURING GENERAL ANESTHESIA: A RETROSPECTIVE ANALYSIS AT A SINGLE CLINICAL CENTRE (str.48-48)  
MARIN MLIČEVIĆ, IDA KOŽUL, LADA MARIJAN, IVONA BRKIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, TATJANA GORANOVIĆ
Stručni rad
 
ZAŠTO NADZIRATI MOŽDANE DESATURACIJSKE DOGAĐAJE TIJEKOM OPERACIJA U SJEDEĆEM POLOŽAJU? (str.49-53) hrvatskipdf 282 KB
WHY MONITORING CEREBRAL DESATURATION EVENTS DURING SURGERY IN THE BEACH CHAIR POSITION? (str.54-54)  
IVANA HARŠANJI DRENJANČEVIĆ, SLAVICA KVOLIK, DOMAGOJ DRENJANČEVIĆ, INES DRENJANČEVIĆ, DANIJELA GULAM
Pregledni rad
 
PRIMJENA NORMOBARIČNE HIPEROKSIJE U NEUROANESTEZIJI (str.55-60) hrvatskipdf 96 KB
NORMOBARIC HYPEROXIA IN NEUROANESTHESIA (str.60-60)  
MARTINA MIKLIĆ BUBLIĆ, MARIJANA MATAS, ANTE SEKULIĆ
Pregledni rad
 
NADOKNADA ČIMBENIKA OVISNIH O VITAMINU K U PACIJENTICE S RETRANSPLANTIRANOM JETROM: PRO ET CONTRA (str.61-65) hrvatskipdf 456 KB
REPLACEMENT OF VITAMIN-K DEPENDENT CLOTTING FACTORS IN A PATIENT WITH RETRANSPLANTED LIVER: PRO ET CONTRA (str.65-65)  
MARIJA MARTINUŠ, MARTINA ČALUŠIĆ, TAMARA BIŠKUP PISKAČ, ANITA LUKIĆ, BRUNO MASTEN, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
 
RESEKCIJA CISTE NA JAJNIKU U DRUGOM TRIMESTRU TRUDNOĆE PACIJENTICE S DUBOKOM VENSKOM TROMBOZOM (str.67-69) hrvatskipdf 203 KB
OVARIAN CYSTECTOMY IN A SECOND TRIMESTER PREGNANT PATIENT WITH DEEP VENOUS THROMBOSIS (str.70-70)  
KREŠIMIR REINER, ANA VUZDAR TRAJKOVSKI, MATIJA MAJIĆ, IVAN PARIPOVIĆ, LJILJANA MIHALJEVIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
 
ELEKTRIČNA IMPEDANCIJSKA TOMOGRAFIJA  OSVRT NA TEHNOLOGIJU I KLINIČKU PRIMJENU UZ PRIKAZ BOLESNIKA (str.71-74) hrvatskipdf 335 KB
ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY – CASE REPORT WITH SHORT REVIEW OF TECHNOLOGY AND CLINICAL APPLICATION SCENARIOS (str.74-74)  
ANDREJ ŠRIBAR, JASMINKA PERŠEC, DANICA BOŠNJAK, LJILJANA VUKOVIĆ, NIKOLA BRADIĆ, VLASTA KLARIĆ
Ostalo
 
VIŠESTRUKE OPEKLINE DJEVOJČICE U DOBI OD 22 MJESECA - PRIKAZ BOLESNICE (str.75-79) hrvatskipdf 335 KB
MULTIPLE BURNS IN A 22-MONTH-OLD CHILD: CASE REPORT (str.80-80)  
NEDŽAD BAŠAGIĆ, BOBAN DANGUBIĆ, VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, ARIJAN VERBIĆ
Ostalo
 
TENZIJSKI PNEUMOTORAKS KAO POSLJEDICA POSTINTUBACIJSKE OZLJEDE DUŠNIKA (str.81-84) hrvatskipdf 245 KB
TENSION PNEUMOTHORAX AFTER TRACHEAL LACERATION DUE TO INTUBATION (str.84-84)  
ANĐELA BABIĆ, TAJANA ZAH BOGOVIĆ, ANTE ERCEG, MLADEN PERIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
 
PRIJEOPERACIJSKA PREHRANA KIRURŠKIH BOLESNIKA (str.85-88) hrvatskipdf 73 KB
PREOPERATIVE NUTRITION IN SURGICAL PATIENTS (str.88-88)  
ANITA MISIR, DANIELA BANDIĆ PAVLOVIĆ, DINKO TONKOVIĆ, MARTINA MIKLIĆ BUBLIĆ, TAJANA ZAH BOGOVIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
 
ETIČKI ASPEKTI DONIRANJA ORGANA DOJENČADI S ANENCEFALIJOM (str.89-92) hrvatskipdf 75 KB
ETHICAL ASPECTS OF ANENCEPHALIC INFANTS AS ORGAN DONORS (str.92-92)  
OZANA KATARINA TOT, SLAVICA KVOLIK
Ostalo
 
Posjeta: 8.910 *