hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Istarskog arhiva, Vol. 24 No. (2017), 2017.


Vjesnik Istarskog arhiva,Vol. 24 No. (2017)
Datum izdavanja: ožujka 2018.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
The Summary Inventory of the Fonds of the Local People’s Committee of Vrh 1947 - 1952  
Inventario sommario del fondo Comitato popolare locale di Vetta 1947 - 1952  
Sumarni inventar fonda Mjesni narodni odbor Vrh 1947. - 1952. (str.17-38) hrvatskipdf 353 KB
Jasna Mrkonjić
Stručni rad
 
The Summary and Analytical Inventory of the Fonds of the Railroad Technical School in Pula 1947 - 1953  
Inventario sommario analitico del fondo Željeznički tehnikum Pula (Scuola superiore tecnica di Pola) 1947 - 1953  
Sumarno-analitički inventar fonda Željeznički tehnikum Pula 1947. - 1953. (str.39-66) hrvatskipdf 376 KB
Jasna Mrkonjić
Stručni rad
 
The Summary Inventory of the Fonds of the People’s Committee of the Pazin Town Municipality 1952 - 1955  
Inventario sommario del fondo Comitato popolare del comune-città di Pisino 1952 - 1955  
Sumarni inventar fonda Narodni odbor gradske općine Pazin 1952. - 1955. (str.67-96) hrvatskipdf 397 KB
Hendi Hrelja
Stručni rad
 
A Contribution to the Istrian Archival Glagolitic Heritage (The Glagolitic Alphabet at the State Archives in Pazin and the Parish Office of Beram)  
Il contributo al patrimonio archivistico istriano in glagolitico (il glagolitico presente nell’Archivio di Stato di Pisino e nell’Ufficio parrocchiale di Beram (Vermo))  
Prilog istarskoj arhivskoj glagoljskoj baštini (glagoljica u Državnom arhivu u Pazinu i u Župnom uredu u Bermu) (str.99-108) hrvatskipdf 1 MB
Mirela Mrak, Maja Milovan
Izlaganje sa skupa
 
Parish (Chapter) Archives of Barban, with reference to the information on Canon Petar Stanković  
Archivio parrocchiale (capitolare) di Barbana con cenni sui dati relativi al canonico Petar Stanković  
Župni (kaptolski) arhiv Barbana, s osvrtom na podatke o kanoniku Petru Stankoviću (str.109-143) hrvatskipdf 490 KB
Jakov Jelinčić
Stručni rad
 
Luigi Papo (de Montona): A Zealous Fighter for the Italian Istria - from the War to Pseudohistory  
Luigi Papo (de Montona): Combattente e attivista per l’Istria italiana - dalla guerra alla pseudo-storia  
Luigi Papo (de Montona): Angažiran borac za talijansku Istru - od rata do pseudohistorije (str.145-158) hrvatskipdf 305 KB
Vanni D'Alessio
Prethodno priopćenje
 
Ljetna škole arhivistike: Fotografija: prepoznavanje, čuvanje, opis i digitalizacija, Državni arhiv u Dubrovniku - Hrvatski državni arhiv u Zagrebu - ICARUS Hrvatska, Žrnovo: Arhivsko-sabirni centar Korčula - Lastovo, 19. - 21. rujna 2017. (str.161-163) hrvatskipdf 154 KB
Jakov Kmet
Vijest
 
Goran Pavelin, Arhiv, mediji, odnosi s javnošću, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016., 291 str. (str.164-170) hrvatskipdf 190 KB
Jasna Mrkonjić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nina Ožegović (ur.) - Zorislav Antun Petrović (izvr. ur.), Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II, Zagreb: Institut za kulturu i etiku - Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 145 str. (str.171-173) hrvatskipdf 146 KB
Hendi Hrelja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Milotić (prir.), Uredbe i naredbe za obdržavanje u Kaštelu Vrsar i njegovu kotaru, Vrsar: Općina Vrsar - Turistička zajednica Općine Vrsar, 2017., 616 str. (str.174-176) hrvatskipdf 132 KB
Mirela Mrak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen Vlahov, Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579. -1650., Posebna izdanja, sv. 34, Glagoljski rukopisi, sv. 11, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015., 334 str. (str.177-179) hrvatskipdf 152 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Botica - Danijela Doblanović - Marta Jašo, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini /Kvadirna ali ligišter bratovščine sv. Antona puščavnika iz Zabrežca v Dolini / Quaderno o registro della confraternita di sant’Antonio abate da Moccò a San Dorlingo della Vale, Posebna izdanja, sv. 44, Glagoljski rukopisi, sv. 12, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2016., 420 str. (str.180-181) hrvatskipdf 117 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2017., 327 str. (str.182-185) hrvatskipdf 149 KB
Marija Mogorović Crljenko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marko Jelenić, Kanfanar 1811. - 1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe, Kanfanar: Udruga Dvegrajci - Općina Kanfanar, 2017., 278 str. (str.186-188) hrvatskipdf 144 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marija Mogorović Crljenko - Elena Uljančić-Vekić (ur.), Religio, fides, superstitones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru / Religio, fides, superstitones...: Faith and Piety in the Adriatic Area, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2015., 7. Istarski povijesni biennale / The 7th Istrian History Biennale, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine / Museo del territorio parentino - Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2017., 285 str. (str.189-191) hrvatskipdf 146 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche di Trieste e Maribor - Archivio di Stato di Trieste, vol. 26, no. 1 i 2 (2016.), 209 + 303 str. (str.192-199) hrvatskipdf 189 KB
Andrea Runko Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Problemi sjevernog Jadrana, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, sv. 15 (2016.), 204 str. (str.200-203) hrvatskipdf 162 KB
Hendi Hrelja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria — Godišnjak Istarskoga povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 6 (2016.), 391 str. (str.204-207) hrvatskipdf 162 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 7.534 *