hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 13/2 No. 13., 2017.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 13/2 No. 13.
Datum izdavanja: veljače 2018.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Govor zaselka Mrkoči u središnjoj Istri (str.173-224) hrvatskiPDF 3 MB
Local Dialect of the Village of Mrkoči in Middle Istria (str.173-224)  
Alvijana Klarić
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik čakavske poezije Tugomila Ujčića (str.225-234) hrvatskiPDF 3 MB
The Language of the Čakavian Poetry of Tugomil Ujčić (str.225-234)  
Alvijana Klarić
Stručni rad
 
Osobna imena motivirana imenima ranokršćanskih mučenica (str.235-252) hrvatskiPDF 3 MB
Given names motivated by names of early Christian female martyrs (str.235-252)  
Helena Dragić
Pregledni rad
 
Frazemi sa sastavnicama bubanj, doboš, talambas i bubon iz perspektive hrvatsko-slovačke kontrastivne etnofrazeologije (str.253-262) hrvatskiPDF 3 MB
Phrasemes containing Components bubanj, doboš, talambas and bubon from the Perspective of Croatian-Slovak Contrastive Ethnophraseology (str.253-262)  
Milina Svítková
Izvorni znanstveni članak
 
Učenička percepcija primjene skupinskoga rada u nastavi gramatike (str.263-286) hrvatskiPDF 4 MB
Student Perception of the Application of Group Work in Teaching Grammar (str.263-286)  
Vesna Bjedov, Marija Sigurnjak
Pregledni rad
 
Inojezični razvoj i teorije dinamičnih sustava (str.287-320) hrvatskiPDF 3 MB
Second Language Development from a Dynamic Systems Theory Perspective (str.287-320)  
Marijana Bašić
Pregledni rad
 
Klimentovska tradicija u makedonskoj srednjovjekovnoj pismenosti (u prigodi 1100. obljetnice smrti Klimenta Ohridskoga) (str.321-342)  
Clement’s Tradition in Macedonian Medieval Literacy (on the occasion of the 1100 th Death Anniversary of Clement of Ohrid) (str.321-342)  
Kлиментовската традиција вo македонската средновековна писменост (по повод 1100-годишнината од упокојувањето на св. К лимент Охридски) (str.321-342) makedonskiPDF 3 MB
Liljana Makarijoska
Izvorni znanstveni članak
 
Kolumbovo povrće u hrvatskome i ruskome jeziku (str.343-355) hrvatskiPDF 3 MB
Columbus’ Vegetables in Croatian and Russian Language (str.343-355)  
Željka Čelić
Izvorni znanstveni članak
 
Professor emeritus Mate Zorić (Šibenik, 6. travnja 1927. – Zagreb, 18. listopada 2016.) (str.357-358) hrvatskiPDF 2 MB
Nikolina Gunjević Kosanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Tullio De Mauro. U sjećanje (str.359-360) hrvatskiPDF 2 MB
Loreta Šimunić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam. Prof. dr. sc. Darko Gašparović (Zagreb, 27. travnja 1944. – Rijeka, 7. siječnja 2017.) (str.361-363) hrvatskiPDF 2 MB
Tatjana Stupin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam: Dušan Karpatský (1935. – 2017.) (str.364-366) hrvatskiPDF 2 MB
Matija Ivačić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
U sjećanje. Akademik HAZU, prof. dr. sc. Mirko Tomasović (Split, 1938. – Zagreb, 2017.) (str.367-370) hrvatskiPDF 2 MB
Valter Tomas
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Pjevana vjera fra Bonaventure Dude. In memoriam (str.371-373) hrvatskiPDF 2 MB
Anton Šuljić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Besjede o Besjedama (str.374-379) hrvatskiPDF 2 MB
Josip Galić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Imre Ress o Franu Kurelcu među Hrvatima u Zapadnoj Ugarskoj (str.380-386) hrvatskiPDF 3 MB
Nikola Benčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dijalektološke, jezičnopovijesne i književnopovijesne teme (str.387-395) hrvatskiPDF 2 MB
Josip Galić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prva velika monografija o šibenskim otocima (str.396-398) hrvatskiPDF 2 MB
Ankica Čilaš Šimpraga
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O hrvatsko-ruskim lažnim prijateljima (str.399-401) hrvatskiPDF 3 MB
Marina Radčenko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suvremeni pristup književnosti (str.402-406) hrvatskiPDF 2 MB
Juriy Vykhodtsev
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 17.344 *