hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, Vol. 3 Specijalno izdanje No. 9. Štamparovi dani, 2017.


Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku,Vol. 3 Specijalno izdanje No. 9. Štamparovi dani
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 17. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
BARIJATRIJSKA HIRURGIJA JUČE, DANAS, SUTRA (str.1-1) hrvatskipdf 156 KB
BARIATRIC SURGERY YESTERDAY, TODAY, TOMORROW (str.1-1) engleskipdf 156 KB
Fuad Pašić
Sažetak sa skupa
 
BILJNI PREPARATI U LIJEČENJU NEALKOHOLNE MASNE BOLESTI JETRE (str.2-2) hrvatskipdf 418 KB
HERBAL PRODUCTS IN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (str.2-3) engleskipdf 418 KB
Petra Turčić, Željan Maleš
Sažetak sa skupa
 
BILJNI PRIPRAVCI KAO POTENCIJALNA TERAPIJA ZA FUNKCIONALNU DISPEPSIJU (str.3-3) hrvatskipdf 410 KB
HERBAL PRODUCTS AS POTENTIAL THERAPY FOR FUNCTIONAL DYSPEPSIA (str.3-4) engleskipdf 410 KB
Ivan Vukoja, Anita Galić, Anamarija Jurić, Goran Zukanović, Martina Brus Škrljac, Jasmina Kovačević
Sažetak sa skupa
 
JAVNO ZDRAVSTVENI ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI (str.4-5) hrvatskipdf 340 KB
PUBLIC HEALTHY SIGNIFICANCE OF PHYSICAL ACTIVITIES (str.5-5) engleskipdf 340 KB
Eržebet Ač Nikolić
Sažetak sa skupa
 
KAKO NUTRITIVNO NEPOŽELJNE NAMIRNICE UČINITI POŽELJNIJIMA – INOVATIVNI PRISTUP POVEĆANJU NUTRITIVNE VRIJEDNOSTI PROIZVODA (str.6-6) hrvatskipdf 222 KB
HOW TO MAKE NUTRITIONALLY UNDESIRABLE FOOD MORE ACCEPTABLE – INNOVATIVE APPROACH TO INCREASE OF NUTRITIONAL VALUE OF PRODUCTS (str.6-6) engleskipdf 222 KB
Đurđica Ačkar, Antun Jozinović, Ines Banjari, Jurislav Babić, Jelena Panak Balentić, Borislav Miličević, Drago Šubarić
Sažetak sa skupa
 
NAVIKA PUŠENJA MEĐU ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA U PRIMARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE (str.7-7) hrvatskipdf 209 KB
SMOKING HABITS AMONG HEALTH CARE WORKERS IN PRIMARY HEALTHCARE INSTITUTIONS IN POŽEŠKO-SLAVONSKA COUNTY (str.7-7) engleskipdf 209 KB
Marijana Krijan, Sanela Domić, Katarina Jerković Gavran, Branka Martić
Sažetak sa skupa
 
POTHRANJENOST U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI (str.8-8) hrvatskipdf 396 KB
MALNUTRITION IN ELDERLY (str.8-9) engleskipdf 396 KB
Maja Župan, Božica Lovrić, Tihomir Jovanović, Sabina Cviljević
Sažetak sa skupa
 
SAVJETOVALIŠTA MRŠAVIMO ZDRAVO ZAJEDNO I STOP PUŠENJU LJEKARNI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (str.9-9) hrvatskipdf 209 KB
WEIGHT MANAGEMENT AND TOBACCO CESSATION PROGRAM IN ZAGREB COUNTY PHARMACIES (str.9-9) engleskipdf 209 KB
Ana Galić Skoko, Olgica Velkovski Škopić
Sažetak sa skupa
 
PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH RIZIKA U DJECE ŠKOLSKE DOBI (str.10-10) hrvatskipdf 329 KB
PREVENTION OF CARDIOVASCULAR RISKS IN SCHOOL-AGED CHILDREN (str.10-11) engleskipdf 329 KB
Vera Musil, Jasmina Kovačević, Marjeta Majer, Vesna Jureša
Sažetak sa skupa
 
TJELESNA AKTIVNOST KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (str.11-11) hrvatskipdf 295 KB
PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER PERSONS (str.12-12) engleskipdf 295 KB
Martina Kožić, Božica Lovrić, Tihomir Jovanović
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ EDUKACIJE NA SURADLJIVOST ZDRAVSTVENOG OSOBLJA U HIGIJENI RUKU U OŽB POŽEGA (str.12-13) hrvatskipdf 295 KB
EDUCATIONAL IMPACT ON COMPIANCE OF MEDICAL PERSONNEL IN HAND HYGIENE IN COUNTY HOSPITAL POŽEGA (str.13-13) engleskipdf 295 KB
Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
VAŽNOST PROMOCIJE ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA U RANOJ DJEČIJOJ DOBI U OČUVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA ZA CIJELI ŽIVOT (str.14-14) hrvatskipdf 351 KB
IMPORTANCE TO PROMOTE HEALTHY LIFE STYLES IN EARLY CHILDHOOD FOR KEEPING MENTAL HEALTH FOR ALL LIFE (str.14-15) engleskipdf 351 KB
Nizama Salihefendić, Muharem Zildzić, Midhat Jašić
Sažetak sa skupa
 
ZASTUPLJENOST DORUČKA U PREHRANI MEDICINSKIH SESTARA / MEDICINSKIH TEHNIČARA (str.15-16) hrvatskipdf 322 KB
THE PRESENCE OF BREAKFAST IN THE DIET OF NURSES / TECHNICIANS (str.16-16) engleskipdf 322 KB
Blaženka Vranić, Vlasta Raštegorac, Nataša Janeš, Mirjana Raguž, Mateja Turina, Ružica Dijaković
Sažetak sa skupa
 
KONZUMACIJA ALKOHOLA MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.17-17) hrvatskipdf 291 KB
ALCOHOL CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.17-18) engleskipdf 291 KB
Deni Rkman, Sandro Gašpar, Mirjana Kujnudžić-Tiljak, Marjeta Majer
Sažetak sa skupa
 
FUNCTIONAL MEDICINE AND THE ROLE OF HEALTHY LIFESTYLES (str.20-20) engleskipdf 221 KB
FUNKCIONALNA MEDICINA I ULOGA ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA (str.20-22) hrvatskipdf 221 KB
Ivan Vukoja, Midhat Jašić, Nizama Salihefendić, Jakov Ivković, Danko Relić
Izlaganje sa skupa
 
FOOD INGREDIENTS WITH SEDATIVE EFFECTS (str.23-23) engleskipdf 296 KB
SASTOJCI HRANE SA SEDATIVNIM UČINKOM (str.23-28) hrvatskipdf 296 KB
Midhat Jašić, Edin Aganović, Drago Šubarić, Almir Azabagić, Azra Sinanović, Emilija Spaseska-Aleksovska, Marizela Šabanović
Izlaganje sa skupa
 
TRADITIONAL WALKS – ONE OF THE FACTORS OF A HEALTHY LIFESTYLE (str.29-30) engleskipdf 197 KB
TRADICIONALNO ŠETANJE - JEDAN OD ČIMBENIKA ZDRAVOG STILA ŽIVOTA (str.29-33) hrvatskipdf 197 KB
Oto Kraml, Senka Rendulić Slivar, Viktor Vidović, Robert Rendulić
Izlaganje sa skupa
 
INFLUENCE OF IODINE CONSUMPTION FROM QUALITY ASPECTS OF SALT ON THE MARKET IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.34-35) engleskipdf 410 KB
UTJECAJ UNOSA JODA SA SOLI S ASPEKTA KVALITETE SOLI NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE (str.34-40) hrvatskipdf 410 KB
Džemil Hajrić, Dragan Brenjo, Katica Arar, Dženita Konjić, Dragan Tomović
Izlaganje sa skupa
 
ULOGA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U UNAPREĐENJU PROVEDBE NACIONALNIH PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA (str.41-47) hrvatskipdf 301 KB
Jasmina Kovačević, Vera Musil, Vesna Jureša
Izlaganje sa skupa
 
USE OF DANDELION IN TUMOR TREATMENT (str.48-49) engleskipdf 301 KB
UPOTREBA MASLAČKA U TRETMANU TUMORSKIH OBOLJENJA (str.48-52) hrvatskipdf 301 KB
Amra Omeragić, Selma Hadžiabdić
Pregledni rad
 
Instructions to authors (str.53-56) engleskipdf 276 KB
Ostalo  
IMPRESUM hrvatskipdf 165 KB
IMPRESUM engleskipdf 165 KB
Ostalo  
Predgovor izvanrednom izdanju Časopisa Hrana u zdravlju i bolesti hrvatskipdf 100 KB
Ivan Vukoja
Uvodnik
 
Posjeta: 11.768 *