hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 2. 5. 2018.
Sadržaj Puni tekst
NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK (str.1-23) hrvatskipdf 2 MB
Marino Jurišić, Mladen Glibić
Pregledni rad
 
ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5 (str.24-30) hrvatskipdf 834 KB
Vlaho Akmadžić, Gabrijel Rako
Stručni rad
 
MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.31-46) hrvatskipdf 2 MB
Naida Ademović, Azra Kurtović
Pregledni rad
 
KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA (str.47-75) hrvatskipdf 5 MB
Thomas Hofer, Ljupko Perić
Pregledni rad
 
USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA (str.76-90) hrvatskipdf 1 MB
Ajla Mulaomerović–Šeta, Gordan Prskalo, Željko Lozančić, Andrea Petroselli, Amina Bakalović
Prethodno priopćenje
 
MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU (str.91-100) hrvatskipdf 711 KB
Tatjana Džeba
Pregledni rad
 
ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA (str.101-116) hrvatskipdf 882 KB
Nikica Bonić, Ivan Brkić, Ivana Domljan
Pregledni rad
 
PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA (str.117-123) hrvatskipdf 445 KB
Anton Vrdoljak
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE (str.124-140) hrvatskipdf 582 KB
Ladislav Bevanda, Marin Nikolić
Prethodno priopćenje
 
ISPITIVANJE KAMENA IZ MEGALITSKIH ZIDINA DAORSONA - „HERCEGOVAČKE MIKENE“ (str.141-156) hrvatskipdf 2 MB
Azra Kurtović, Krešimir Šaravanja
Stručni rad
 
Posjeta: 6.172 *