hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 44 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 19. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
POHVALA POPULARNOJ PJESMI (str.5-26) hrvatskipdf 238 KB
PRAISE TO THE POPULAR SONG (str.5-26) engleskipdf 238 KB
Pavao Psvličić
Izvorni znanstveni članak
 
SLOVENSKI PRIJEVODI HASANAGINICE (str.28-37) hrvatskipdf 252 KB
LE TRADUZIONI IN SLOVENO DELLA HASANAGINICA (str.28-37) talijanskipdf 252 KB
Fedora Ferluga-Petronio
Izvorni znanstveni članak
 
AUGUST ŠENOA I JULES VERNE: PERCEPCIJA PUČKE ILI POPULARNE I BELETRISTIČKE KNJIŽEVNOSTI U 19. STOLJEĆU (str.38-57) hrvatskipdf 518 KB
AUGUST ŠENOA AND JULES VERNE: PERCEPTION OF COMMON OR POPULAR AND LITERATURE OF BELLE-LETTRES IN THE 19TH CENTURY (str.38-57) engleskipdf 518 KB
Cvijeta Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
JOSIP EUGEN TOMIĆ I VARIJACIJE PUČKOGA (str.58-74) hrvatskipdf 242 KB
JOSIP EUGEN TOMIĆ AND THE VARIATIONS OF THE FOLK (str.58-74) engleskipdf 242 KB
Vesna Vlašić
Izvorni znanstveni članak
 
DRAMA PRIGODNA PREDSTAVA U TRI ČINA POVODOM STOGODIŠNJEG OTKUPA OTOKA SILBE ILI KI ĆE MI ŠOLDI DATI ARTURA LUKINA S OTOKA SILBE (str.75-108) hrvatskipdf 355 KB
THE DRAMA THE CONVENIENT SHOW IN THREE ACTS MOTIVATED BY CENTENARY REPURCHASE OF THE ISLAND OF SILBA OR WHO IS GOING TO GIVE ME MONEY BY ARTUR LUKIN FROM SILBA ISLAND (str.75-108) engleskipdf 355 KB
Teodora Vigato
Izvorni znanstveni članak
 
KABARET – NASTANAK, POVIJEST, ZAKONITOSTI I TEORIJA (str.109-131) hrvatskipdf 283 KB
CABARET – 0RIGIN, HISTORY, CONVENTIONS AND THEORY (str.109-131) engleskipdf 283 KB
Alen Biskupović
Izvorni znanstveni članak
 
POPULARNO I HRVATSKA KAZALIŠNA HISTORIOGRAFIJA (str.132-151) hrvatskipdf 238 KB
THE POPULAR AND CROATIAN THEATRE HISTORIOGRAPHY (str.132-151) engleskipdf 238 KB
Martina Petranović
Izvorni znanstveni članak
 
SKICA ZA POJAM POPULARNE KNJIŽEVNOSTI (str.152-170) hrvatskipdf 224 KB
SKETCH FOR THE CONCEPT OF POPULAR LITERATURE (str.152-170) engleskipdf 224 KB
Kristina Peternai Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
»ILUSTROVANI POLUMJESEČNIK« KULISA I POPULARIZACIJA KAZALIŠTA (str.171-196) hrvatskipdf 349 KB
»ILUSTROVANI POLUMJESEČNIK« KULISA (COULISSE MAGAZINE) AND POPULARIZATION OF THE THEATRE (str.171-196) engleskipdf 349 KB
Boris Senker
Izvorni znanstveni članak
 
PUČKA INAČICA KARNEVALSKE SLIKE SVIJETA (str.197-208) hrvatskipdf 199 KB
FOLK VERSION OF THE CARNIVAL REPRESENTATION OF THE WORLD (str.197-208) engleskipdf 199 KB
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
POPULARNI TEATAR U AVANGARDI FUTURISTIČKI VARIJETE I DADAISTIČKI KABARET (str.209-228) hrvatskipdf 255 KB
POPULAR THEATRE IN THE AVAN-GARDE FUTURIST VARIETY THEATRE AND DADAIST CABARET (str.209-228) engleskipdf 255 KB
Branislav Oblučar
Izvorni znanstveni članak
 
PUČKO KAZALIŠTE »PIJANE NOVEMBARSKE NOĆI 1918.« (str.229-270) hrvatskipdf 508 KB
CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE AND FORM OF CLOSET PLAY OF PIJANA NOVEMBARSKA NOĆ 1918. (str.229-270) engleskipdf 508 KB
Lucija Leman
Izvorni znanstveni članak
 
HAMLET IZMEĐU BUKARE I UČITELJA (str.271-287) hrvatskipdf 342 KB
HAMLET BETWEEN BUKARA AND UČITELJ (str.271-287) engleskipdf 342 KB
Helena Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
LEC MMANIPULI SLOJEVITOST, ORIGINALNOST I PROVOKATIVNOST U FUNKCIJI ZABAVE (str.288-313) hrvatskipdf 326 KB
LEC MMANIPULI . MULTILAYERDNESS, ORIGINALITY AND PROVOCATION IN FUNCTION OF FUN (str.288-313) engleskipdf 326 KB
Igor Tretinjak
Izvorni znanstveni članak
 
ŽENSKA STAND-UP KOMEDIJA (str.314-328) hrvatskipdf 217 KB
FEMALE STAND-UP COMEDY (str.314-328) engleskipdf 217 KB
Lucija Ljubić, Ivana Majer
Izvorni znanstveni članak
 
DESETLJEĆE TRIVIJALNOG I POPULARNOG U OSJEČKOM HNK (2007. – 2017.) /Rad je napisan u sklopu znanstvenoga projekta »Politike identiteta i hrvatska drama od 1990. do 2016.« koji financira Hrvatska zaklada za znanost (broj projekta: IP-2016-06-4316, voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Kramarić)./ (str.329-343) hrvatskipdf 210 KB
A DECADE OF THE TRIVIAL AND POPULAR IN THE CROATIAN NATIONAL THEATRE IN OSIJEK (2007-2017) (str.329-343) engleskipdf 210 KB
Ivan Trojan
Izvorni znanstveni članak
 
DVOSTRUKI KÔD PUČKOG META/TEATARSKI POSTUPCI MATE MATIŠIĆA U LJUDIMA OD VOSKA (str.344-359) hrvatskipdf 260 KB
DOUBLE CODING FOLK THEATRE. METATHEATRICAL STRATEGIES IN MATE MATIŠIĆ’S WAX FIGURES (LJUDI OD VOSKA) (str.344-359) engleskipdf 260 KB
Marina Protrka Štimec
Izvorni znanstveni članak
 
PROSJACI I S(P)INOVI – NE/POPULARNOST RAOSOVA STVARALAŠTVA (str.360-372) hrvatskipdf 765 KB
PROSJACI I S(P)INOVI – NON/POPULARITY OF RAOS’ WORKS (str.360-372) engleskipdf 765 KB
Marijana Roščić
Izvorni znanstveni članak
 
GORAN TRIBUSON: PISMO ZA PUK, NE I PUČKO (str.373-384) hrvatskipdf 199 KB
GORAN TRIBUSON: LETTER FOR THE FOLK, NOT OF THE FOLK (str.373-384) engleskipdf 199 KB
Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
POLITIKE KULTURE MLADIH U DRAMI DVIJE TENE ŠTIVIČIĆ (str.385-412) hrvatskipdf 316 KB
THE CULTURAL POLICIES OF YOUTH IN THE PLAY DVIJE (THE TWO OF US) BY TENA ŠTIVIČIĆ (str.385-412) engleskipdf 316 KB
Ivana Žužul
Izvorni znanstveni članak
 
KATA MIJIĆ ALIAS KATE MITCHELL ILI KAKO LJUDE (U)ČINITI SRETNIMA (str.413-429) hrvatskipdf 259 KB
KATA MIJIĆ ALIAS KATE MITCHELL OR HOW TO MAKE PEOPLE HAPPY (str.413-429) engleskipdf 259 KB
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
ŽENA IZ PRERIJE, SANDOKAN IZ MEĐIMURJA TRAGOVI POPULARNE FILMSKE KULTURE U NOVOJ HRVATSKOJ PROZI (str.430-446) hrvatskipdf 225 KB
A WOMAN FROM THE PRAIRIE, SANDOKAN FROM MEĐIMURJE. TRACES OF POPULAR FILM CULTURE IN NEW CROATIAN PROSE (str.430-446) engleskipdf 225 KB
Ivica Matičević
Izvorni znanstveni članak
 
SHIZOHEROIZAM NARODNOG HEROJA LJILJANA VIDIĆA I DRUGIH POPULARNOPUČKIH MILJENIKA (str.447-465) hrvatskipdf 282 KB
SCHIZOHEROISM OF THE FOLK HERO LJILJAN VIDIĆ AND OF OTHER POPULAR FOLK FAVOURITES (str.447-465) engleskipdf 282 KB
Nataša Govedić
Izvorni znanstveni članak
 
DRESIRANJE NARODA: NOGOMET, SAPUNICE I REALITYJI (str.466-485) hrvatskipdf 239 KB
FOOTBALL, SOAPS AND REALITY PROGRAMS AS TV GENRES FOR TRAINING PEOPLE TO OBEY (str.466-485) engleskipdf 239 KB
Tatjana Ileš
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 15.345 *