hrcak mascot   Srce   HID

Medicinski vjesnik, Vol. 50 No. (Suppl. 1), 2018.


Medicinski vjesnik,Vol. 50 No. (Suppl. 1)
Datum izdavanja: svibnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 17. 5. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Klinička evaluacija perifernih neuropatija (str.11-12) hrvatskipdf 4 MB
Clinical Evaluation of Peripheral Neuropathies (str.11-12) engleskipdf 4 MB
Slobodan Apostolski
Sažetak sa skupa
 
Terapijsko-rehabilitacijski tretman funkcionalnih bolnih sindroma (str.13-14) hrvatskipdf 4 MB
Therapeutic and rehabilitation treatment of functional pain syndromes (str.13-14) engleskipdf 4 MB
Koraljka Bačić Baronica
Sažetak sa skupa
 
Klinička procjena spazma i rehabilitacija osoba nakon moždanoga udara (str.15-18) hrvatskipdf 4 MB
Clinical assessment of the spasm and rehabilitation after stroke (str.15-18) engleskipdf 4 MB
Žarko Bakran
Sažetak sa skupa
 
Procjena funkcionalne neovisnosti nakon moždanoga udara (str.19-20) hrvatskipdf 4 MB
Assessment of functional independence following a stroke (str.19-20) engleskipdf 4 MB
Žarko Bakran, Martina Bakran, Suzana Sinković, Dubravko Tršinski
Sažetak sa skupa
 
Uloga prehrane u neurorehabilitaciji - mit ili stvarnost? (str.21-22) hrvatskipdf 4 MB
The role of diet in neurorehabilitation - a myth or reality? (str.21-22) engleskipdf 4 MB
Ines Banjari
Sažetak sa skupa
 
Terapija glazbom u neurološkim bolestima (str.23-23) hrvatskipdf 4 MB
The role od music therapy in neurological disorders (str.23-23) engleskipdf 4 MB
Tomislav Breitenfeld
Sažetak sa skupa
 
Trudnoća i multipla skleroza (str.24-25) hrvatskipdf 4 MB
Pregnancy and multiple sclerosis (str.24-25) engleskipdf 4 MB
Vesna Brinar
Sažetak sa skupa
 
Rana neurorehabilitacija u osoba s akutnim moždanim udarom (str.26-27) hrvatskipdf 4 MB
Early neurorehabilitation in patients with acute stroke (str.26-27) engleskipdf 4 MB
Hrvoje Budinčević
Sažetak sa skupa
 
Klinička procjena oporavka hoda u rehabilitaciji bolesnika nakon moždanoga udara (str.28-29) hrvatskipdf 4 MB
Suzana Čalošević, Srđan Čalošević, Stanislava Mađar Klaić, Mira Kadojić, Anđela Marić
Sažetak sa skupa
 
Prikaz rezultata elektromiografskoga biofeedback treninga u motornom oporavku nakon moždanoga udara (str.30-31) hrvatskipdf 4 MB
Suzana Čalošević, Srđan Čalošević, Stanislava Mađar Klaić, Anđela Marić, Mira Kadojić, Vera Bek, Nives Hanzer, Mila Lovrinčević, Marina Babić
Sažetak sa skupa
 
Socijalna fobija kod oboljelih od multiple skleroze (str.32-33) hrvatskipdf 4 MB
Social phobia in multiple scleosis patients (str.32-33) engleskipdf 4 MB
Merisanda Časar Rovazdi, Viktor Vidović, Senka Rendulić Slivar, Bosiljka Nježić, Oto Kraml, Silva Butković Soldo
Sažetak sa skupa
 
Iskustva u robotičkoj neurorehabilitaciji u Specijalnoj bolnici Arithera s osvrtom na funkciju ruke / šake i funkciju hoda (str.34-35) hrvatskipdf 4 MB
Experiences with robotic neurorehabilitation at Special hospital Arithera with a focus on hand / arm function (str.34-35) engleskipdf 4 MB
Anđelka Hajvaz, Danijela Dobrić
Sažetak sa skupa
 
Komorbiditet i smrtnost nakon moždanoga udara (str.36-37) hrvatskipdf 4 MB
Comorbidity and mortality after stroke (str.36-37) engleskipdf 4 MB
Jasna Hanižjar Berlančić, Zvonimir Popović, Tihana Gilman Kuric, Vlatka Pečvarac, Tanja Štulić, Romana Perković, Marijana Jakobović
Sažetak sa skupa
 
Kardijalna sinkopa kao nuspojava lokalne primjene antikolinergika (str.38-39) hrvatskipdf 4 MB
Cardiac syncope as a side effect on topical administration anticholinergic drug (str.38-39) engleskipdf 4 MB
Marina Hlavati, Krunoslav Buljan, Silva Butković Soldo
Sažetak sa skupa
 
Cerebrovaskularne i kardiovaskularne posljedice opstruktivne apneje u snu (str.40-41) hrvatskipdf 4 MB
Cerebrovascular and cardiovascular consequences of obstructive sleep apnea (str.40-41) engleskipdf 4 MB
Stjepan Jurić, Jelena Šarić Sučić
Sažetak sa skupa
 
Iznenadna i neočekivana smrt u epilepsiji (str.42-43) hrvatskipdf 4 MB
Sudden unexpected death in epilepsy (str.42-43) engleskipdf 4 MB
Stjepan Jurić, Jelena Šarić Sučić
Sažetak sa skupa
 
Spinalna duralna erteriovenska fistula kao uzrok progresivne retencije urina (str.44-45) hrvatskipdf 4 MB
Spinal dural arteriovenous fistula associated with progressive urinary retention (str.44-45) engleskipdf 4 MB
Antonija Krstačić, Goran Krstačić, Ivana Župetić, Mia Faber
Sažetak sa skupa
 
Procjena i dijagnostika afazija (str.46-47) hrvatskipdf 4 MB
Assessment and diagnosis of aphasia (str.46-47) engleskipdf 4 MB
Marina Kolar Curman, Dunja Fučkar
Sažetak sa skupa
 
Psihološke intervencije u liječenju i rehabilitaciji funkcionalnih vestibularnih poremećaja (str.48-48) hrvatskipdf 4 MB
Psychological interventions in the treatment and rehabilitation of functional vestibular disorders (str.48-48) engleskipdf 4 MB
Tamara Kopf, Ljiljana Širić
Sažetak sa skupa
 
Neurorehabilitacijska usmjerenost toplica lipik (str.49-52) hrvatskipdf 4 MB
Lipik spa's focus on neurorehabilitation (str.49-52) engleskipdf 4 MB
Oto Kraml, Senka Rendulić Slivar, Viktor Vidović, Merisanda Časar Rovazdi
Sažetak sa skupa
 
Ishemijski moždani udar u mlađoj životnoj dobi : čimbenici rizika i dugoročne posljedice (str.53-54) hrvatskipdf 4 MB
Ishemic stroke in young adults : risk factors and long-term consequences (str.53-54) engleskipdf 4 MB
Nevena Mahmutbegović, Selma Šabanagić-Hajrić, Admir Mehičević, Enra Mehmedika-Suljić
Sažetak sa skupa
 
Izbor anesteziološke tehnike za operacije tumora mozga u budnom stanju bolesnika (str.55-55) hrvatskipdf 4 MB
Inga Mladić Batinica
Sažetak sa skupa
 
Cerebralna paraliza i registar djece s cerebralnom paralizom (str.56-58) hrvatskipdf 4 MB
Cerebral palsy and register of children with cerebral palsy (str.56-58) engleskipdf 4 MB
Dolores Petrović, Katarina Bošnjak Nađ, Mirna Tomašković
Sažetak sa skupa
 
Strategies and techniques for cognitive rehabilitation in alzheimer's dementia (str.59-59) engleskipdf 4 MB
Zvezdan Pirtošek
Sažetak sa skupa
 
Učinak liječenja akupunkturom na bolne radiokulopatije : iskustvo iz KBC-a Osijek (str.60-61) hrvatskipdf 4 MB
Impact of acupuncture treatment on painful radiculopathies : experience from UHC Osijek (str.60-61) engleskipdf 4 MB
Zvonimir Popović, Vesna Miljević, Marko Pirić, Dino Budrovac, Krunoslav Buljan, Silva Butković Soldo
Sažetak sa skupa
 
Funkcionalna električna stimulacija za restoraciju pokreta poslije moždanoga udara : reedukacija središnjega živčanog sustava (str.62-63) hrvatskipdf 4 MB
Functional electrical stimulation for restoration of movement after a cerebro-cortical accident : reeducation of the central nervous system (str.62-63) engleskipdf 4 MB
Dejan Popović
Sažetak sa skupa
 
Funkcionalna električna stimulacija za vožnju tricikala : efekti nakon eksterne aktivacije paraliziranih mišića nakon ozljede kralježnične moždine (str.64-65) hrvatskipdf 4 MB
Functional electrical stimulation for pedaling : the impact of chronic external activation of paralyzed muscles after a spinal cord lesion (str.64-65) engleskipdf 4 MB
Lana Popović-Maneski
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj neurorehabilitacije oboljelih od multiple skleroze na kvalitetu života s obzirom na trajanje bolesti (str.66-67) hrvatskipdf 4 MB
Effects of neurorehabilitation on the quality of life of multiple sclerosis patients considering the duration of the disease (str.66-67) engleskipdf 4 MB
Robert Rendulić, Senka Rendulić Slivar, Dušan Perić, Gordana Grozdek Čovčić
Sažetak sa skupa
 
Zakašnjela mišićna bol tijekom neurorehabilitacije u toplicama (str.68-69) hrvatskipdf 4 MB
Delayed-onset muscle soreness during neurorehabilitation at the spa (str.68-69) engleskipdf 4 MB
Senka Rendulić Slivar, Viktor Vidović, Merisanda Časar Rovazd, Robert Rendulić, Silva Butković Soldo, Oto Kraml
Sažetak sa skupa
 
Awake surgery for tumor sin eloquent brain region : first cases in Croatia (str.70-70) engleskipdf 4 MB
Krešimir Rotim, Tomislav Sajko, Inga Mladić-Batinica, Marina Zmajević-Schoenwald
Sažetak sa skupa
 
White matter anatomy relevant for glioma surgery in eloquent brain regions (str.71-71) engleskipdf 4 MB
Tomislav Sajko, Krešimir Rotim, Marina Zmajević-Schoenwald, Inga Mladić-Batinica, Svjetlana Salkičević
Sažetak sa skupa
 
Psihološko pripremanje, testiranje i intraoperacijsko praćenje bolesnika za vrijeme neurokirurških operacija u budnom stanju (str.72-72) hrvatskipdf 4 MB
Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac, Ivana Hromatko
Sažetak sa skupa
 
Robotika u neurorehabilitaciji : jučer, danas, sutra (str.73-75) hrvatskipdf 4 MB
Neurorehabilitation robotics : past, present, future (str.73-75) engleskipdf 4 MB
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa
 
Klinički značaj genetskih istraživanja distonije (str.76-76) hrvatskipdf 4 MB
Clinical significance of genetics studies on dystonia (str.76-76) engleskipdf 4 MB
Marina Svetel
Sažetak sa skupa
 
Epilepsija i/ili sinkopa (str.77-78) hrvatskipdf 4 MB
Epilepsy and/or syncope (str.77-78) engleskipdf 4 MB
Jelena Šarić Sučić, Stjepan Jurić, Ivana Marković, Silva Butković Soldo
Sažetak sa skupa
 
Opstruktivna apneja u snu kao čimbenik rizika za cerebrovaskularni poremećaj i kardiovaskularnu bolest (str.79-80) hrvatskipdf 4 MB
Obstructive sleep apnea as a risk factor for cerebrovascular disorder and cardiovascular disease (str.79-80) engleskipdf 4 MB
Jelena Šarić Sučić, Stjepan Jurić, Ivana Marković, Silva Butković Soldo
Sažetak sa skupa
 
Planiranje i provedba rehabilitacijskoga procesa pacijenata s disfagijom (str.81-81) hrvatskipdf 4 MB
Planning and implementation of the rehabilitation process in patients with dysphagia (str.81-81) engleskipdf 4 MB
Ljiljana Širić, Tamara Kopf
Sažetak sa skupa
 
Gaucherova bolest - prikaz slučaja (str.82-83) hrvatskipdf 4 MB
Gaucher's disease - a case report (str.82-83) engleskipdf 4 MB
Ivanka Štenc Bradvica
Sažetak sa skupa
 
Neurorehabilitacija i kirurško liječenje bolesnika s postprostatektomijskom inkontinencijom (str.84-85) hrvatskipdf 4 MB
Neurorehabilitation and surgical treatment of patients with postprostatectomy incontinence (str.85-85) engleskipdf 4 MB
Igor Tomašković, Mirna Tomašković, Dolores Petrović, Katarina Bošnjak-Nađ
Sažetak sa skupa
 
Vojta princip u svakodnevnoj praksi (str.86-87) hrvatskipdf 4 MB
Vojta principle in everyday practice (str.86-87) engleskipdf 4 MB
Mirna Tomašković, Dolores Petrović, Katarina Bošnjak-Nađ
Sažetak sa skupa
 
Sport i neurodegeneracija (str.88-88) hrvatskipdf 4 MB
Sport and neurodegeneration (str.88-88) engleskipdf 4 MB
Svetlana Tomić
Sažetak sa skupa
 
Neurorehabilitation of advanced Parkinson’s disease patients treated with levodopa-carbidopa gel intrajejunal infusion and deep brain stimulation of subthalamic nuclei (str.89-89) engleskipdf 4 MB
Maja Trošt, Sabina Budimlič Posar, Lidija Kambič, Klara Trpkov, Jelka Janša, Rok Koritnik, Maruša Mencinger, Aleš Pražnikar
Sažetak sa skupa
 
Produktivnost i kognitivni oporavak nakon traumatske ozljede mozga (str.90-91) hrvatskipdf 4 MB
Productivity and cognitive recovery after a traumatic brain injury (str.90-91) engleskipdf 4 MB
Dubravko Tršinski, Žarko Bakran, Ivana Klepo
Sažetak sa skupa
 
Uloga psihosocijalnih čimbenika u liječenju migrene (str.92-93) hrvatskipdf 4 MB
The role of psychosocial factors in a migraine treatment (str.92-93) engleskipdf 4 MB
Mirjana Vladetić, Davor Jančuljak, Silva Butković Soldo, Kristina Kraljik
Sažetak sa skupa
 
Okrugli stol : višedisciplinarni pristup pitanjima zbrinjavanja oboljelih od demencije (str.94-95) hrvatskipdf 4 MB
Round table : multidisciplinary approach to the care of dementia patients (str.94-95) engleskipdf 4 MB
Mirjana Vladetić, Silvija Dološić, Ljerka Hajncl, Branka Kandić-Splavski, Ljerka Pavković, Lidija Prlić, Ljiljana Radanović-Grgurić, Ivanka Štenc-Bradvica
Sažetak sa skupa
 
Rana pojava camptocormije udružene s osteoporozom kod adolescenata s Arnold-Chiarievom malformacijom i liječenim kongenitalnim hidrocefalusom (str.96-97) hrvatskipdf 4 MB
A case of young-onset camptocormia associated with osteoporosis secondary to arnold chiari malformation and shunt-treated childhood hydrocephalus (str.96-97) engleskipdf 4 MB
Dragica Vrabec-Matković
Sažetak sa skupa
 
Psihosocijalna i fizikalna rehabilitacija nakon dubinske mozgovne stimulacije kod parkinsonove bolesti (str.98-99) hrvatskipdf 4 MB
Psychosocial and physical rehabilitation after deep brain stimulation in parkinson's disease (str.98-99) engleskipdf 4 MB
Vladimira Vuletić
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj zvučno-vibracijske terapije na neurorehabilitaciju (str.100-101) hrvatskipdf 4 MB
Impact of sound and vibration therapy on neurorehabilitation (str.100-101) engleskipdf 4 MB
Iris Zavoreo
Sažetak sa skupa
 
Intraoperacijska neurofiziologija i njezina uloga u sprječavanju poslijeoperacijskog deficita (str.102-104) hrvatskipdf 4 MB
Marina Zmajević Schönwald, Krešimir Rotim, Tomislav Sajko, Inga Mladić-Batinica, Svjetlana Salkičević
Sažetak sa skupa
 
Rehabilitacija / aktivne vježbe i miastenija gravis (str.105-106) hrvatskipdf 4 MB
Exercise rehabilitation and myasthenia gravis (str.105-106) engleskipdf 4 MB
Marija Žagar
Sažetak sa skupa
 
Genomske dijagnostičke metode u obradi bolestima (str.107-108) hrvatskipdf 4 MB
Genomic diagnostic methods in patients with neurodegenerative diseases (str.107-108) engleskipdf 4 MB
Fran Borovečki
Sažetak sa skupa
 
Fatigue management in people with multiple sclerosis (str.109-109) engleskipdf 4 MB
Jelka Jansa
Sažetak sa skupa
 
Neurorehabilitacija osoba nakon moždanoga udara (str.110-111) hrvatskipdf 4 MB
Neurorehabilitation after a stroke (str.110-111) engleskipdf 4 MB
Josipa Jurčević, Lucija Bujdoš
Sažetak sa skupa
 
Fizioterapija kod pacijenata s poremećajem percepcije (str.112-112) hrvatskipdf 4 MB
Mario Mandić, Zdravko Maček, Mario Kolar, Božica Švaljek
Sažetak sa skupa
 
Demencija i fizioterapeutski pristup (str.113-114) hrvatskipdf 4 MB
Dementia and the physiotherapeutic approach (str.113-114) engleskipdf 4 MB
Sabina Posar Budimlić
Sažetak sa skupa
 
Fizioterapijska procjena i tretman sindroma Pusher (str.115-115) hrvatskipdf 4 MB
Mirjana Telebuh, Hrvoje Matić, Gordana Grozdek Čovčić
Sažetak sa skupa
 
Povezanost samopoštovanja i urinarne inkontinencije kod starijih osoba (str.116-117) hrvatskipdf 4 MB
Correlation of self-esteem and urinary incontinence in the eldery (str.116-117) engleskipdf 4 MB
Ivana Barać, Dalia Duvnjak, Jadranka Plužarić
Sažetak sa skupa
 
Prikaz suradnje timova za zdravstvenu njegu bolnice, zdravstvene njege u kući i fizioterapeuta u zbrinjavanju bolesnice s moždanim udarom (str.118-118) hrvatskipdf 4 MB
Presentation of cooperation of hospital helathcare and home nursing teams and a physical therapist in care of a patient who suffered a stroke (str.118-118) engleskipdf 4 MB
Žilijan Barušić, Ružica Grgić, Ivana Oslić
Stručni rad
 
Percepcija mobinga medicinskih sestara i tehničara u Klinici za neurologiju Kliničkoga bolničkog centra Osijek (str.119-120) hrvatskipdf 4 MB
Mobbing perception in nurses at the Department of neurology of Osijek University Hospital (str.119-120) engleskipdf 4 MB
Mirela Ernješ, Monika Barić, Snežana Milanović
Sažetak sa skupa
 
Sestrinska skrb i rana rehabilitacija bolesnika oboljeloga i liječenoga od subarahniodalnoga krvarenja : prikaz slučaja (str.121-122) hrvatskipdf 4 MB
Nursing care and early rehabilitation of patients suffering from subarachnoid haemorrhage : case (str.121-122) engleskipdf 4 MB
Božana Ilić, Tihana Bulić
Sažetak sa skupa
 
Neurorehabilitacija u neuroimunološkim bolestima (str.123-124) hrvatskipdf 4 MB
Neurorehabilitation in neuroimmunological diseases (str.123-124) engleskipdf 4 MB
Dubravka Jozić, Ivana Krunić
Sažetak sa skupa
 
Zadatci medicinske sestre u provođenju medicinsko-tehničkih zahvata kod vitalno ugroženoga bolesnika na neurološkom odjelu intenzivnoga liječenja (str.125-125) hrvatskipdf 4 MB
Nurse's tasks in conducting medical and technical operations in vitally endangered patients in the neurological intensive care unit (str.125-125) engleskipdf 4 MB
Olivera Lovrić, Leonarda Veka, Kristina Lapiš
Stručni rad
 
Primjena terapije alemtuzumabom kod pacijentice oboljele od multiple skleroze : prikaz slučaja (str.126-127) hrvatskipdf 4 MB
Application of alemtuzumab therapy in patients suffering from multiple sclerosis : a case report (str.126-127) engleskipdf 4 MB
Ivana Kampić, Željka Popijač
Sažetak sa skupa
 
Pojavnost depresivnoga poremećaja kod oboljelih od multiple skleroze (str.128-129) hrvatskipdf 4 MB
Incidence of depressive disorders in multiple sclerosis patients (str.128-129) engleskipdf 4 MB
Ivana Kampić, Željka Popijač, Jagoda Kragujević
Sažetak sa skupa
 
Rana rehabilitacija bolesnika s cerebrovaskularnim inzultom (str.130-131) hrvatskipdf 4 MB
Early rehablitation of patients with cerebrovascular insult (str.130-131) engleskipdf 4 MB
Ljiljana Ostrun
Sažetak sa skupa
 
Rana rehabilitacija bolesnika s cerebrovaskularnim inzultom u zavodu za intenzivno neurološko liječenje (str.132-133) hrvatskipdf 4 MB
Early rehabilitation of patients with cerebrovascular stroke at the department of intensive neurological care (str.132-133) engleskipdf 4 MB
Gordana Pap Turčec, Lenka Kopačević, Vesna Božan Mihelčić, Biserka Sedić
Sažetak sa skupa
 
Razvoj palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji (str.134-135) hrvatskipdf 4 MB
Development of palliative care in Požega-slavonia country (str.134-135) engleskipdf 4 MB
Ljerka Pavković, Vesna Božić
Sažetak sa skupa
 
Organizacija zdravstvene njege oboljelih od multiple skleroze u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik (str.136-137) hrvatskipdf 4 MB
Organization of health care of multiple sclerosis in Special medicine rehabilitation centre Lipik (str.136-137) engleskipdf 4 MB
Ljerka Pavković, Dunjica Karniš, Mirjana Cahun, Jelena Buha, Marija Ljevaković, Saša Majić
Sažetak sa skupa
 
Prisutnost poteškoća s gutanjem u neuroloških bolesnika (str.138-139) hrvatskipdf 4 MB
The presence of swallowing difficulties in neurological patients (str.138-139) engleskipdf 4 MB
Vlasta Pekić, Ksenija Pandža, Natalija Sikora, Tanja Lazarević
Sažetak sa skupa
 
Učestalost umora kod oboljelih od multiple skleroze (str.140-141) hrvatskipdf 4 MB
Frequency of fatigue in patients with multiple sclerosis (str.140-141) engleskipdf 4 MB
Vlasta Pekić, Jagoda Kragujević, Ivana Kampić, Ivana Ukić
Sažetak sa skupa
 
Kvaliteta života pacijenata oboljelih od parkinsonove bolesti (str.142-143) hrvatskipdf 4 MB
Quality of life in patients with parkinson's disease (str.142-143) engleskipdf 4 MB
Željka Popijač, Ivana Kampić
Sažetak sa skupa
 
Stavovi neuroloških medicinskih sestara prema istraživanju u sestrinstvu (str.144-145) hrvatskipdf 4 MB
Attitudes of neurology nurses on nursing research (str.144-145) engleskipdf 4 MB
Nada Prlić, Ana Šarić, Biljana Matijašević, Vlasta Pekić, Robert Pekić
Sažetak sa skupa
 
Uloga poznavanja čimbenika rizika za razoj cerebrovaskularne bolesti na životne navike studenata sestrinstva (str.146-147) hrvatskipdf 4 MB
The role of recognising risk factors for cerebrovascular disease in the life habits of nursing students (str.146-147) engleskipdf 4 MB
Marta Soldo
Sažetak sa skupa
 
Moć glazbe (str.148-149) hrvatskipdf 4 MB
The power of music (str.148-149) engleskipdf 4 MB
Gabrijela Šimunić, Kristina Lukačević
Sažetak sa skupa
 
Socijalna podrška oboljelima od multiple skleroze (str.150-151) hrvatskipdf 4 MB
Social support in patients with multiple sclerosis (str.150-151) engleskipdf 4 MB
Ivana Ukić, Vlasta Pekić, Gordana Bagić
Sažetak sa skupa
 
Polisomnografski labaratorij u KBC-u Osijek : sestrinska praksa (str.152-153) hrvatskipdf 4 MB
Polysomnographic labaratory in CHC Osijek : a nurse's practice (str.152-153) engleskipdf 4 MB
Ksenija Vorkapić, Juliana Kuric, Ksenija Ćurić
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 20.225 *