hrcak mascot   Srce   HID

Cris : Časopis Povijesnog društva Križevci,Vol. XIX No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 24. 5. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Impresum i sadržaj (str.2-7) hrvatskipdf 274 KB
Impressum and Contents (str.2-7) engleskipdf 274 KB
Kazalo  
Odnos Sigismunda Luksemburškog i Barbare Celjske prema pavlinskom redu u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji (str.9-13) hrvatskipdf 228 KB
Relations between Sigismund of Luxembourg and Barbara of Cilli, and The Order of Saint Paul the First Hermit in Late Medieval Slavonia (str.13-13) engleskipdf 228 KB
Silvija Pisk
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnosrednjovjekovna gradišta u široj okolici Križevaca: arheološki prilog poznavanju plemstva srednjovjekovne Križevačke županije (str.15-33) hrvatskipdf 1 MB
Late Mediaeval Small Fortifications of Gradište Type (Motte) in the Wider Vicinity of Križevci: an Archaeological Contribution to the Knowledge about the Nobility of the Medieval Križevci County (str.33-33) engleskipdf 1 MB
Tatjana Tkalčec
Izvorni znanstveni članak
 
Ugarski palatin Nikola II. Gorjanski u hrvatsko-ugarskoj povijesti (palatinska loza Gorjanskih) (str.35-46) hrvatskipdf 354 KB
The Palatine of Hungary Nikola II Gorjanski in Croatian-Hungarian History (the “Palatine” Branch of the Gorjanski Family) (str.46-46) engleskipdf 354 KB
Lásló Heka
Pregledni rad
 
Romi u hrvatskim zemljama u 14. i 15. stoljeću (str.47-54) hrvatskipdf 285 KB
The Roma in the Croatian Lands in the 14th and 15th Centuries (str.54-54) engleskipdf 285 KB
Danijel Vojak, Neven Kovačev
Pregledni rad
 
Anakronizmi u prikazima Krvavog križevačkog sabora (str.55-64) hrvatskipdf 379 KB
The Anachronisms in the Representations of the Bloody Parliament of Križevci (str.64-64) engleskipdf 379 KB
Hrvoje Petrović
Pregledni rad
 
Baltazar Alapić – slavonski podban i gospodar Velikog Kalnika (str.65-72) hrvatskipdf 1 MB
Baltazar Alapić - Slavonian Viceban and Master of Veliki Kalnik (str.72-72) engleskipdf 1 MB
Ozren Blagec
Stručni rad
 
Analiza pokretnih nalaza iz arheoloških istraživanja kod crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Donjoj Glogovnici (str.73-90) hrvatskipdf 1 MB
An Analysis of Small Finds from Archaeological Investigations near the Assumption of the Blessed Virgin Mary Church in Donja Glogovnica (str.86-86) engleskipdf 1 MB
Antonia Oroz
Izvorni znanstveni članak
 
Osobna imena Župe Miholec od Drugog svjetskog rata naovamo (str.91-102) hrvatskipdf 330 KB
First Names in the Parish of Miholec since World War II (str.101-102) engleskipdf 330 KB
Krunoslav Puškar
Prethodno priopćenje
 
Područje Grubišnog Polja u Prvom svjetskom ratu i poraću (str.103-108) hrvatskipdf 260 KB
The Grubišno Polje Area during the First World War and its Aftermath (str.108-108) engleskipdf 260 KB
Željko Karaula
Pregledni rad
 
Prilog za životopis učitelja Martina Vlahovića (str.109-113) hrvatskipdf 635 KB
A Contribution to the Biography of Teacher Martin Vlahović (str.113-113) engleskipdf 635 KB
Ivica Zvonar
Stručni rad
 
Ranosrednjovjekovni objekt na Sušinama u Virju (str.115-128) hrvatskipdf 1 MB
Early Medieval Structure in Sušine, Virje (str.123-124) engleskipdf 1 MB
Tajana Sekelj Ivančan
Stručni rad
 
Zlatko Matijević, Između sna i jave: Rasprave o hrvatskoj političkoj povijesti 20. stoljeća, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2016., 359 str. (str.129-130) hrvatskipdf 275 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir Regan, Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatskog zagorja, Donja Stubica: Kajkaviana, 2017., 435 str. (str.131-132) hrvatskipdf 187 KB
Luka Štefan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz muzejske izložbe autora Roberta Čimina Vlastelinstvo Gorbonok: Muzej grada Koprivnice, 20.10.2017.–20.1.2018. (str.133-134) hrvatskipdf 163 KB
Ilija Cikač
Ostalo
 
Podravski fosili iz daleke prošlosti po prvi puta prikazani javnosti (str.135-137) hrvatskipdf 617 KB
Jurica Sabol
Ostalo
 
Zahvalnica za dodjelu počasnog članstva u Povijesnom društvu Križevci, 3. lipnja 2017. godine (str.139-140) hrvatskipdf 158 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Zahvala
 
Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2017. godini (str.141-142) hrvatskipdf 178 KB
Ivan Peklić
Ostalo
 
U spomen: IVAN NEMET (1932. – 2018.) (str.143-143) hrvatskipdf 119 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
Upute autorima (str.145-146) hrvatskipdf 195 KB
Ostalo  
Guidelines for authors (str.147-148) engleskipdf 241 KB
Ostalo  
Popis suradnika - Cris, god. 18., br. 1, Križevci, 2016 (str.149-151) hrvatskipdf 224 KB
Ostalo  
Posjeta: 8.403 *