hrcak mascot   Srce   HID

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,Vol. 12 No. 17. - 18.
Datum izdavanja: prosinac 2017.

Objavljen na Hrčku: 27. 5. 2018.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.5-6) hrvatskipdf 30 KB
Kazalo  
BESKONAČNOST I MATEMATIČKA ISTINA (str.7-29) hrvatskipdf 260 KB
INFINITY AND MATHEMATICAL TRUTH (str.30-30) engleskipdf 24 KB
Edo Pivčević
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI JEZIK U SLUŽBENIM LISTOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1990. DO 2005. (str.31-54) hrvatskipdf 252 KB
CROATIAN LANGUAGE IN OFFICIAL GAZETTES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 1990 TO 2005 (str.55-55) engleskipdf 27 KB
Marija Musa
Izvorni znanstveni članak
 
PJESNIČKI MARTIROLOGIJ NIKOLE BRAUTIĆA (str.56-86) hrvatskipdf 329 KB
POETIC MARTYROLOGY OF NIKOLA BRAUTIC (str.87-87) engleskipdf 30 KB
Pavao Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
TRGOVINA LJUDIMA – ROPSTVO 21. STOLJEĆA (str.88-112) hrvatskipdf 229 KB
HUMAN TRAFFICKING – SLAVERY OF THE 21st CENTURY (str.113-113) engleskipdf 26 KB
Irena Musa
Izvorni znanstveni članak
 
PRIPOVJEDNE TEHNIKE U ROMANIMA ZVONIMIRA REMETE (str.114-140) hrvatskipdf 229 KB
NARRATIVE TECHNIQUES IN NOVELS OF ZVONIMIR REMETA (str.141-141) engleskipdf 25 KB
Marija Vasilj
Izvorni znanstveni članak
 
FREKVENTNOST IZNOŠENJA KOMENTARA U INFORMATIVNIM ŽANROVIMA – BOSANSKOHERCEGOVAČKE I HRVATSKE DNEVNE NOVINE (str.142-162) hrvatskipdf 331 KB
FREQUENCY OF COMMENTING IN INFORMATION GENRES – BOSNIAN AND HERZEGOVINIAN AND CROATIAN DAILY NEWSPAPERS (str.163-163) engleskipdf 28 KB
Miroslav Vasilj, Mirela Mabić, Marija Begić
Prethodno priopćenje
 
INTRODUCTORY CHAPTER TO THE HISTORY OF FOOTBALL IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.164-182) engleskipdf 188 KB
UVODNO POGLAVLJE U POVIJEST NOGOMETA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.183-183) hrvatskipdf 28 KB
Tin Mudražija
Pregledni rad
 
POVIJESNI KONTEKST ŠIRENJA KRŠĆANSTVA NA JUGOISTOČNOME JADRANU (str.184-210) hrvatskipdf 243 KB
HISTORICAL CONTEXT OF SPREAD OF CHRISTIANITY IN SOUTHEASTERN ADRIATIC (str.211-211) engleskipdf 23 KB
Ana Zadro
Pregledni rad
 
UTJECAJ (NE)POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA NA JAVNI NASTUP I DOJAM PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U KOMUNIKACIJI S HRVATSKOM JAVNOSTI (str.212-234) hrvatskipdf 323 KB
INFLUENCE OF (NOT)KNOWING CROATIAN LANGUAGE ON THE PUBLIC APPEARANCE AND IMPRESSION OF THE CROATIAN GOVERNMENT PRESIDENT IN COMMUNICATION WITH THE CROATIAN PUBLIC (str.235-236) engleskipdf 32 KB
Branimir Felger, Gordana Lesinger, Ivan Tanta
Pregledni rad
 
ÄHNLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DER MOTIVATION BEIM ERLERNEN DER DEUTSCHEN UND ITALIENISCHEN SPRACHE (str.237-253) njemačkipdf 164 KB
SLIČNOSTI I RAZLIKE U MOTIVACIJI ZA UČENJE NJEMAČKOGA I TALIJANSKOGA JEZIKA (str.254-254) hrvatskipdf 34 KB
DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN MOTIVATION FOR LEARNING GERMAN AND ITALIAN LANGUAGE (str.255-255) engleskipdf 23 KB
Mirjana Matea Kovač, Silvija Ugrina
Pregledni rad
 
DOKUMENTARNI FILM U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE S ASPEKTA UČENIČKOGA ZANIMANJA (str.256-278) hrvatskipdf 270 KB
DOCUMENTARY FILM IN MEDIA CULTURE EDUCATION FROM THE ASPECT OF STUDENT INTEREST (str.279-279) engleskipdf 27 KB
Vesna Bjedov, Mateja Šarić
Pregledni rad
 
PRIVATNA PISMA ANTUNA VRANČIĆA I ANDRIJE RAPICIJA (str.280-290) hrvatskipdf 127 KB
PRIVATE LETTERS OF ANTUN VRANCIC AND ANDRIJA RAPICIJE (str.291-291) engleskipdf 27 KB
KRITIČKO IZDANJE PISAMA (str.292-308) latinskipdf 160 KB
Diana Sorić, Ines Komljenović
Izvorni znanstveni članak
 
INSTITUCIJA CARINE U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI (str.309-324) hrvatskipdf 163 KB
CUSTOMS DUTIES IN MEDIEVAL BOSNIA (str.325-325) engleskipdf 26 KB
Goran Mijočević
Izvorni znanstveni članak
 
UPORABA KATEGORIJE PRIKAZA SLOBODNE NEIZRAVNE MISLI U ROMANU „TO THE LIGHTHOUSE“ VIRGINIJE WOOLF (str.326-340) hrvatskipdf 25 KB
USES OF THE CATEGORY OF FREE INDIRECT THOUGHT PRESENTATION IN VIRGINIA WOOLF’S NOVEL TO THE LIGHTHOUSE (str.341-341) engleskipdf 158 KB
Sandra Lukšić
Pregledni rad
 
TETOVAŽE KATOLIKA U SREDNJOJ BOSNI – SIMBOLIČKI ORNAMENT DUHA I TIJELA (str.342-367) hrvatskipdf 392 KB
TATTOOS OF CATHOLICS IN CENTRAL BOSNIA – SYMBOLIC ORNAMENT OF THE BODY AND SOUL (str.364-364) engleskipdf 25 KB
Toni Herceg
Pregledni rad
 
IMENOVANJE KORESPONDENATA U ARISTENETOVIM LJUBAVNIM PISMIMA: TRADICIJA I INOVACIJA (str.368-389) hrvatskipdf 244 KB
NAMING OF THE CORRESPONDENTS IN ARISTAENETUS’ EROTIC LETTERS: TRADITION AND INNOVATION (str.390-390) engleskipdf 29 KB
Sabira Hajdarević
Izvorni znanstveni članak
 
TENERORUM LUSOR AMORUM U POVODU 2000 GODINA OD OVIDIJEVE SMRTI (str.395-404) hrvatskipdf 103 KB
Pavao Knezović
Esej
 
TKO SVJETLOST ZAKLANJA (str.405-407) hrvatskipdf 49 KB
Šimun Musa
Recenzija, Prikaz
 
NA PEGAZU BROTNJOM IZBOR IZ BROĆANSKOGA PJESNIŠTVA (str.408-411) hrvatskipdf 58 KB
Marija Vasilj
Recenzija, Prikaz
 
O UMU I SVIJESTI IZ EVOLUCIJSKE PERSPEKTIVE (str.412-416) hrvatskipdf 55 KB
Žan Škegro
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 12.703 *