hrcak mascot   Srce   HID

Uporedno pomorsko pravo, Vol. 38 No. 149-152, 1996.


Datum izdavanja: svibnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 14. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
In memoriam Prof.dr. Branko Jakaša (1919.-1997.) (str.1-10) hrvatskipdf 643 KB
Marina Vokić Žužul
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Morski prostori Republike Hrvatske u njezinu Pomorskom zakoniku iz 1994.  
Maritime areas of the Republic of Croatia in its 1994 Maritime Code (str.11-30) engleskipdf 2 MB
Vladimir-Đuro Degan
Izvorni znanstveni članak
 
Identity of carrier under time charter  
Identitet prijevoznika kod ugovora o time-charteru (str.31-52) hrvatskipdf 2 MB
Časlav Pejović
Izvorni znanstveni članak
 
Act or omission of the shipper as excepted peril in the carriage of goods by sea  
Radnje ili propusti krcatelja kao izuzeti slučaj u pomorskom prijevozu stvari (str.53-60) hrvatskipdf 784 KB
Dragan Bolanča
Izvorni znanstveni članak
 
Time-bar for actiones for damages arising out of the death of or personal injury to a passenger on the ship  
Zastara tražbina za naknadu štete zbog smrti ili tjelesne ozljede putnika na brodu (str.61-72) hrvatskipdf 1 MB
Jasenko Marin
Pregledni rad
 
ISM Code : Flag state implementation  
ISM Kodeks : Primjena od strane države zastave (str.73-82) hrvatskipdf 842 KB
Željko Kiperaš
Stručni rad
 
International Safety Management Code = Međunarodni kodeks o sigurnom upravljanju : [translation, parallel texts]  
Međunarodni kodeks o sigurnom upravljanju = International Safety Management Code : [prijevod, usporedni tekstovi] (str.84-97) hrvatskipdf 948 KB
Međunarodna pomorska organizacija (IMO), Dorotea Ćorić
Ostalo
 
Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 = Protokol iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, iz 1976 : [translation, parallel texts]  
Protokol iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, iz 1976. = Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 : [prijevod, usporedni tekstovi] (str.98-113) hrvatskipdf 1 MB
Međunarodna pomorska organizacija (IMO), Jasenko Marin
Ostalo
 
Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases = Smjernice za raspodjelu odgovornosti radi pronalaženja uspješnog rješenja pitanja slijepih putnika : [translation, parallel texts]  
Smjernice za raspodjelu odgovornosti radi pronalaženja uspješnog rješenja pitanja slijepih putnika = Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases : [prijevod, usporedni tekstovi] (str.114-123) hrvatskipdf 815 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Setting aside an already allowed arrest of ship : [case review]  
Ukidanje privremene mjere zaustavljanja broda : [prikaz presude] (str.125-128) hrvatskipdf 358 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
Arrest of a ship and a dispute as to dissolution of the co-ownership of a ship : [case review]  
Privremena mjera zaustavljanja broda i spor o suvlasništvu nad brodom : [prikaz presude] (str.129-130) hrvatskipdf 155 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
Subrogated insurer's claim against the carrier : [case review]  
Subrogacijska tužba osiguratelja : [prikaz presude] (str.131-134) hrvatskipdf 391 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
Jurisdiction of courts in deciding disputes arising from labour relations : [case review]  
Nadležnost sudova za rješavanje sporova iz radnog odnosa : [prikaz presude] (str.135-137) hrvatskipdf 225 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
The maritime agent's claim and arrest of a ship : [case review]  
Potraživanje pomorskog agenta i privremena mjera zaustavljanja broda : [prikaz presude] (str.138-140) hrvatskipdf 268 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
Provisional measure - Decision upon the objection raised by the respondent before giving a security : [case review]  
Privremena mjera - Odlučivanje o prigovoru protivnika osiguranja podnijetom prije polaganja jamstva : [prikaz presude] (str.141-144) hrvatskipdf 359 KB
Maksimilijan Šprljan
Ostalo
 
The provisional measure of the prohibition of the alienation or other kind of disposal of the ship under construction : [case review]  
Privremena mjera zabrane otuđenja ili drugog raspolaganja brodom u gradnji : [prikaz presude] (str.145-152) hrvatskipdf 819 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
Paramount Clause - Convertion of the limitation sum of the carrier's liability into money of payment : [case review]  
Paramount klauzula - Pretvaranje iznosa ograničenja brodarove odgovornosti u valutu plaćanja : [prikaz presude] (str.153-155) hrvatskipdf 276 KB
Viktorija Lovrić
Ostalo
 
Identitet prijevoznika kod time-chartera : [prikaz presude i komentar] (str.157-163) hrvatskipdf 605 KB
Časlav Pejović
Ostalo
 
Posebna naknada prema Konvenciji o spašavanju iz 1989. : [prikaz presude] (str.164-167) hrvatskipdf 335 KB
Dorotea Ćorić
Ostalo
 
Prihvat samovoljnog odustanka od ugovora o prijevozu stvari : [prikaz presude] (str.168-170) hrvatskipdf 195 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Obveza prodavatelja broda da obavijesti klasifikacijsko društvo o promjenama koje mogu utjecati na klasu broda : [prikaz presude] (str.171-173) hrvatskipdf 268 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Privremena mjera zaustavljanja sister ship-a države neugovornice Konvencije o zaustavljanju iz 1952. : [prikaz presude i bilješka] (str.174-178) hrvatskipdf 428 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Plovidbena sposobnost broda i odgovornost brodovlasnika za štetu na teretu prouzročenu požarom : [prikaz presude] (str.179-182) hrvatskipdf 286 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Pojam ''tužba'' iz Haških pravila i zastara te tužbe : [prikaz presude] (str.183-185) hrvatskipdf 283 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Dopuštenje putovanja brodu zaustavljenom u ovršnom postupku : [prikaz presude] (str.186-189) hrvatskipdf 315 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Uređaji i oprema na brodu kao dio broda : [prikaz presude] (str.190-191) hrvatskipdf 125 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Potprijevozni ugovor - Odgovornost naručitelja prema podnaručitelju za štetu nastalu zbog neupotrebe dužne pažnje : [prikaz presude] (str.192-194) hrvatskipdf 242 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Klauzula o kvaru u brodarskom ugovoru na vrijeme : [prikaz presude] (str.195-196) hrvatskipdf 128 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Forum non conveniens : [prikaz presude] (str.197-199) hrvatskipdf 239 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Postizanje sigurnosti na moru - Praktična primjena ISM Kodeksa : [osvrt] (str.201-204) hrvatskipdf 361 KB
Željko Kiperaš
Sažetak sa skupa
 
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo : [izvješće] (str.205-206) hrvatskipdf 173 KB
Jasenko Marin
Sažetak sa skupa
 
Prvi radni sastanak pravnih i tehničkih stručnjaka za pripremu odgovarajućeg postupka za određivanje odgovornosti i naknade štete prouzročene onečišćenjem morskog okoliša Sredozemlja : [izvješće] (str.207-208) hrvatskipdf 140 KB
Dorotea Ćorić
Sažetak sa skupa
 
76. zasjedanje Pravnog odbora Međunarodne pomorske organizacije : [osvrt] (str.209-219) hrvatskipdf 713 KB
Dorotea Ćorić
Ostalo
 
Pravo pomorskog osiguranja (autor: D.Pavić)(Zagreb : Narodne novine, 1997) : [prikaz knjige] (str.221-223) hrvatskipdf 189 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Odgovornost brodara za izuzete slučajeve (autor: D.Bolanča)(Split : Pravni fakultet, 1996) : [prikaz knjige] (str.224-225) hrvatskipdf 146 KB
Dorotea Ćorić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.226 *