hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 24 No. 1, 2004. (online first)


Filozofska istraživanja,Vol. 24 No. 1

Online first

Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-1) hrvatskipdf 3 MB
Contents (str.2-2) engleskipdf 3 MB
Contenu (str.2-2) francuskipdf 3 MB
Inhalt (str.2-2) njemačkipdf 3 MB
Ostalo  
Uz temu: Demokracija i etika (str.3-4) hrvatskipdf 2 MB
Pavo Barišić
Uvodnik
 
Politika, demokracija i etika (str.5-13) hrvatskipdf 7 MB
Politics, Democracy and Ethics (str.5-13) engleskipdf 7 MB
Nikola Skledar
Izvorni znanstveni članak
 
Patriotizam kao etičko stajalište (str.15-21) hrvatskipdf 6 MB
Patriotism as an Ethical Position (str.15-21) engleskipdf 6 MB
Igor Primorac
Izvorni znanstveni članak
 
Volja za vlast kao etika i demokracija (str.23-40) hrvatskipdf 15 MB
The Will to Rule as Ethics and Democracy (str.23-40) engleskipdf 15 MB
Milan Polić
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos pojedinačnog i općeg dobra u perspektivi metafizike osobe (str.41-58) hrvatskipdf 15 MB
The Relation Between the Individual and Common Good in the Context of Metaphysics of Person (str.41-58) engleskipdf 15 MB
Borislav Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Berdjajevljeva kritika demokracije (str.59-70) hrvatskipdf 9 MB
Berdyaev’s Critique od Democracy (str.59-70) engleskipdf 9 MB
Ivan Devčić
Izvorni znanstveni članak
 
Demokracija i etički relativizam (str.71-77) hrvatskipdf 6 MB
Demokratie und ethischer Relativismus (str.71-77) njemačkipdf 6 MB
Luka Tomašević
Izvorni znanstveni članak
 
Crkva spram demokracije. Od obazrivog (ne) prepoznavanja do vrijednosnog prihvaćanja (str.79-104) hrvatskipdf 25 MB
The Church Towards Democracy. From the Considerate Non-Recognition to the Evaluative Acceptance (str.79-104) engleskipdf 25 MB
Tonči Matulić
Izvorni znanstveni članak
 
Politički um i princip pravednosti u kontekstu globalizacije (str.105-120) hrvatskipdf 14 MB
Politische Vernunft und das Prinzip der Gerechtigkeit im Kontext der Globalisierung (str.105-120) njemačkipdf 14 MB
Josip Oslić
Izvorni znanstveni članak
 
»Etička demokracija« ili politika? (str.121-130) hrvatskipdf 8 MB
»Ethical Democracy« or Politics? (str.121-130) engleskipdf 8 MB
Marijan Krivak
Izvorni znanstveni članak
 
Demokracija i de-etizacija politike (str.131-139) hrvatskipdf 8 MB
Democracy and the De-Ethicisation of Politics (str.131-139) engleskipdf 8 MB
Slobodan Sadžakov
Izvorni znanstveni članak
 
Demokracija i etika u svjetlu kontingentnosti (str.141-153) hrvatskipdf 12 MB
The Democracy and the Ethics in the Light of Contingency (str.141-153) engleskipdf 12 MB
Alpar Losoncz
Izvorni znanstveni članak
 
Moralno-etički aspekti utemeljenja multikulturalizma kod Willa Kymlicke (str.155-163) hrvatskipdf 8 MB
The Moral-Ethical Aspects of Multiculturalism’s Foundations by Will Kymlicka (str.155-163) engleskipdf 8 MB
Tomislav Žigmanov
Izvorni znanstveni članak
 
Etičke i političke antinomije demokracije (str.165-171) hrvatskipdf 7 MB
Ethische und politische Antinomien der Demokratie (str.165-171) njemačkipdf 7 MB
Lino Veljak
Izvorni znanstveni članak
 
Demokracija i partitokracija. Rasprava o moralnim osnovama politike (str.173-192) hrvatskipdf 17 MB
Demokratie und Partitokratie. Abhandlung über die Moralgrundlagen der Politik (str.173-192) njemačkipdf 17 MB
Ante Čović
Izvorni znanstveni članak
 
Živi rad i rad na življenju. Maleni traktat za orijentaciju (str.197-224) hrvatskipdf 24 MB
Living Labour and the Labour of Living. A Little Tractate for Looking Forward (str.197-224) engleskipdf 24 MB
Darko Suvin
Izvorni znanstveni članak
 
O problemu fenomenološke povijesti filozofije (str.225-241) hrvatskipdf 13 MB
Über das Problem der phänomenologischen Geschichte der Philosophie (str.225-241) njemačkipdf 13 MB
Dragan Prole
Izvorni znanstveni članak
 
Je li Platonovo poimanje pravednosti totalitarno? Kritički osvrt na Popperov prikaz Platona (str.243-270) hrvatskipdf 24 MB
Ist Platons Verständnis der Gerechtigkeit totalitär? Kritischer Rückblick Poppers Darstellung von Platon (str.243-270) njemačkipdf 24 MB
Stjepan Radić
Izvorni znanstveni članak
 
Augustinovo poimanje zla (str.271-287) hrvatskipdf 14 MB
Der Begriff des Bösen bei Augustinus (str.271-287) njemačkipdf 14 MB
Ivo Tadić
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik i vrijednosti: očitovanje morala u jeziku. Lingvističko-etička rasprava (str.289-299) hrvatskipdf 9 MB
Language and Values: The Manifestation of Morals in Language. Linguistic-Ethical Treatise (str.289-299) engleskipdf 9 MB
Joško Žanić
Izvorni znanstveni članak
 
Otvorena pitanja u novoj kozmologiji. Esej (str.301-306) hrvatskipdf 4 MB
Open Questions in the New Cosmology. An Essay (str.301-306) engleskipdf 4 MB
Josip Planinić
Pregledni rad
 
Život u skladu sa znanjem. Pustinjak i filozof Čedomil Veljačić (str.307-328) hrvatskipdf 21 MB
Living in Accordance with Knowledge. Čedomil Veljačić – Hermit and Philosopher (str.307-328) engleskipdf 21 MB
Juraj Bubalo
Pregledni rad
 
Danilo Pejović. Veliki učitelji mišljenja (str.329-333) hrvatskipdf 5 MB
Sulejman Bosto
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Devčić: Bog i filozofija (str.333-337) hrvatskipdf 5 MB
Iris Tičac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rebeka Jadranka Anić: Više od zadanoga. Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću (str.338-343) hrvatskipdf 7 MB
Tonči Matulić
Izvorni znanstveni članak
 
Damir Barbarić (prir.): Zagonetka umjetnosti (str.343-344) hrvatskipdf 2 MB
Tonči Valentić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert Josef Kozljanič: Ernesto Grassi - Leben und Denken (str.344-345) hrvatskipdf 2 MB
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filozofski život (str.347-352) hrvatskipdf 6 MB
Marijan Krivak
Ostalo
 
Posjeta: 11.191 *