hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 44 No. 85, 2018.


Datum izdavanja: srpnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 23. 7. 2018.
Sadržaj Puni tekst
The prepositional phrases ‘with’ + instrumental in Croatian  
Prijedložna skupina s + instrumental u hrvatskom jeziku (str.1-22) hrvatskipdf 233 KB
Ivana Brač
Izvorni znanstveni članak
 
Role of imageability in lexical–semantic hypernymy/hyponymy processing  
Uloga predočivosti u leksičko–semantičkoj obradi hiperonimije/hiponimije (str.23-39) hrvatskipdf 334 KB
Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović
Izvorni znanstveni članak
 
The spread of the ending –i in genitive plural of e–declension in modern Štokavian  
Širenje nastavka –i u genitivu množine e–deklinacije u suvremenoj štokavštini (str.39-72) hrvatskipdf 271 KB
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
Predočivost i subjektivna učestalost 500 procijenjenih riječi u Hrvatskoj leksičkoj bazi  
Imageability and subjective frequency of the 500 rated nouns in the Croatian Lexical Database (str.73-90) engleskipdf 675 KB
Jelena Kuvač Kraljević, Marina Olujić
Izvorni znanstveni članak
 
Psycholinguistic estimates of 3000 words of Croatian: concreteness and imageability  
Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost (str.91-112) hrvatskipdf 601 KB
Anita Peti Stantić, Maja Anđel, Gordana Keresteš, Nikola Ljubešić, Mateusz-Milan Stanojević, Mirjana Tonković
Izvorni znanstveni članak
 
Orphan Secondary Imperfectives in Croatian  
Osamostaljeni izvedeni nesvršeni glagoli u hrvatskom jeziku (str.113-138) hrvatskipdf 214 KB
Jurica Polančec
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje anafore kod djece i odraslih: analiza pokreta očiju  
Resolution of anaphoric expressions in children and adults: evidence from eye movements (str.139-154) engleskipdf 873 KB
Marijan Palmović, Ana Matić, Melita Kovačević
Prethodno priopćenje
 
Ivan Marković, Ivana Klindić, Iva Borković. Hrvatski rječnik stopljenica. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2016.  
Ivan Marković, Ivana Klindić, Iva Borković. Hrvatski rječnik stopljenica. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2016. (str.155-158) hrvatskipdf 95 KB
Petra Bušelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mario Brdar: Metonymy and Word-Formation: Their Interactions and Complementation (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, 247 pages)  
Mario Brdar: Metonymy and Word-Formation: Their Interactions and Complementation (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, 247 pages) (str.159-164) hrvatskipdf 92 KB
Matea Filko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U obranu hrvatskog jezika u Austriji  
U obranu hrvatskog jezika u Austriji (str.165-168) hrvatskipdf 70 KB
Domagoj Marić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gramatika za gramatičare, gramatikologe i gramatikofile Zdenka Ribarova i Slavomira Ribarova,Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb, 2015.  
Gramatika za gramatičare, gramatikologe i gramatikofile Zdenka Ribarova i Slavomira Ribarova,Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb, 2015. (str.169-172) hrvatskipdf 84 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Životinjski svijet u hrvatskoj frazeološkoj riznici. Ivana Vidović Bolt, Branka Barčot, Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević, Neda Pintarić, Ana Vasung, Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, Školska knjiga, Zagreb, 2017., 244 str.  
Životinjski svijet u hrvatskoj frazeološkoj riznici. Ivana Vidović Bolt, Branka Barčot, Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević, Neda Pintarić, Ana Vasung, Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, Školska knjiga, Zagreb, 2017., 244 str. (str.173-180) hrvatskipdf 98 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anita Skelin Horvat: O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata Srednja Europa, Zagreb, 2017., 186 stranica  
Anita Skelin Horvat: O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata Srednja Europa, Zagreb, 2017., 186 stranica (str.181-184) hrvatskipdf 61 KB
Aleksandra Ščukanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Branka Barčot: Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija, Hrvatska sveučilišna naklada, 2017., 394 stranice  
Branka Barčot: Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija, Hrvatska sveučilišna naklada, 2017., 394 stranice (str.185-190) hrvatskipdf 123 KB
Ivana Vidović Bolt
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darginsko-ruski rječnik Z. G. Abdullaeva  
Darginsko-ruski rječnik Z. G. Abdullaeva (str.191-192) hrvatskipdf 123 KB
Sofija Gadžijeva
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 11.809 *