hrcak mascot   Srce   HID

Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika,Vol. 44 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 1996.

Objavljen na Hrčku: 24. 7. 2018.
Sadržaj Puni tekst
U ovome broju (str.41-42) hrvatskipdf 924 KB
Stjepan Babić
Uvodnik
 
Uloga časopisa Jezik u hrvatskome jezikoslovlju (str.42-53) hrvatskipdf 7 MB
lmportance of the journal Jezik (str.42-53)  
Dalibor Brozović
Pregledni rad
 
Hrvatski udjel u Karadžićevu prijevodu Novoga zavjeta (str.53-63) hrvatskipdf 7 MB
Croatian Contribution to Karadžić's Translation of the New Testament (str.53-63)  
Mario Grčević
Izvorni znanstveni članak
 
Neprihvatljiva naglasnonormativna pravila (str.63-66) hrvatskipdf 2 MB
Unnacceptable rules of the accent norm (str.63-66)  
Stjepan Vukušić
Stručni rad
 
O naglašavanju posuđenica - još jednom, nakon Vukušića (str.66-73) hrvatskipdf 5 MB
On accentuation of loanwords - once again, after Vukušić (str.66-73)  
Ivo Škarić, Đurđa Škavić, Gordana Varošanec-Škarić
Stručni rad
 
Lektori kao javni jezični savjetnici (str.74-75) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Babić
Stručni rad
 
Litra i izvedenice (str.75-75) hrvatskipdf 617 KB
Stjepan Babić
Ostalo
 
Litra i izvedenice (str.75-76) hrvatskipdf 1 MB
Zvonimir Jakobović
Stručni rad
 
Hrvatski jezik u kaznenim progonima (str.77-80) hrvatskipdf 2 MB
Milan Vuković
Stručni rad
 
Prijateljstvo riječi (str.81-81) hrvatskipdf 514 KB
Dragutin Tadijanović
Ostalo
 
Posjeta: 1.585 *