hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 88 No. 2, 2018.


Bogoslovska smotra,Vol. 88 No. 2
Datum izdavanja: srpanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 26. 7. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.263-264) hrvatskipdf 179 KB
Contents (str.265-265) engleskipdf 176 KB
Index (str.267-267) latinskipdf 177 KB
Ostalo  
Smisao i izvor mariologije (str.269-275) hrvatskipdf 237 KB
Ivan KARLIĆ
Uvodnik
 
Kršćanska eshatologija, privatne objave i eshatološki sadržaj fatimskih poruka (ukazanja ) (str.277-302) hrvatskipdf 436 KB
Christian Eschatology, Private Revelations, and Eschatological Contents of the Fatima Messages (Apparitions) (str.277-302)  
Ivan KARLIĆ
Pregledni rad
 
Fatimska ukazanja i poruke – sto godina poslije (str.303-323) hrvatskipdf 369 KB
Fatima Apparitions and Messages – a Hundred Years Later (str.303-323)  
Josip ŠIMIĆ
Pregledni rad
 
Izazov povijesti u Fatimskoj poruci (str.325-345) hrvatskipdf 359 KB
The Challenge of History in the Fatima Message (str.325-345)  
Valerija Nedjeljka KOVAČ
Izvorni znanstveni članak
 
Štovanje Srca Marijina – teološka interpretacija u svjetlu koncilske mariologije (str.347-363) hrvatskipdf 341 KB
The Veneration of the Heart of Mary – a Theological Interpretation in the Light of Conciliar Mariology (str.347-363)  
Marija PEHAR
Pregledni rad
 
Gospa Fatimska u teologiji pape svetog Ivana Pavla II . (str.365-380) hrvatskipdf 335 KB
Our Lady of Fatima in Theology of Saint Pope John Paul II (str.365-380)  
Anto BARIŠIĆ
Stručni rad
 
Fatimski zahtjev za posvećenje Rusije i svijeta u teološkim promišljanjima Renéa Laurentina (str.381-408) hrvatskipdf 425 KB
The Fatima Plea for the Consecration of Russia and the World in Theological Reflections of René Laurentin (str.381-408)  
Andrea FILIĆ, Vanda KRAFT SOIĆ
Pregledni rad
 
Aktualnost fatimske poruke u crkvama Gospe Fatimske u Crkvi u Hrvata (str.409-436) hrvatskipdf 401 KB
Actuality of the Messages of Fatima in the Churches of Our Lady of Fatima in Croatia (str.409-436)  
Petar LUBINA
Izlaganje sa skupa
 
Izabrani hrvatski teolozi o fatimskim ukazanjima s osobitim osvrtom na teološki doprinos Josipa Mlinarića (str.437-453) hrvatskipdf 355 KB
Writings of Selected Croatian Theologians on the Fatima Apparitions with a Special Reflection on the Theological Contribution of Josip Mlinarić (str.437-453)  
Martina Ana BEGIĆ
Pregledni rad
 
Tema Fatime u zbirci propovijedi Imakulata Leona Lovrenčića (str.455-476) hrvatskipdf 393 KB
The Topic of Fatima in Leon Lovrenčić’s Collection of Sermons Imakulata (str.455-476)  
Tomislav FILIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Marijan Biškup O.P. Profesor emeritus Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (23. kolovoza 1939. – 5. siječnja 2018.) (str.477-477) hrvatskipdf 140 KB
In memoriam, Nekrolog  
Govor na sprovodu prof. em . Marijana Biškupa na Zagrebačkom groblj u Mirogoj (9. siječnja 2018.) (str.479-481) hrvatskipdf 194 KB
Mario CIFRAK
In memoriam, Nekrolog
 
In memoriam prof. em . Marijanu Biškupu. Završje, 23. kolovoza 1939. – Zagreb, 5. siječnja 2018. (str.483-488) hrvatskipdf 208 KB
Tonči MATULIĆ, Alojz ĆUBELIĆ
In memoriam, Nekrolog
 
Moje iskustvo prevođenja i lektoriranja dijelova Svetog pisma za novo izdanje na suvremenom hrvatskom jeziku (2001. – 2018.) (str.489-492) hrvatskipdf 226 KB
Mato ZOVKIĆ
Kratko priopćenje
 
≫Gospina Bosna – pod okriljem 'Rajske Djeve’≪ 13. nacionalni mariološko‑marijanski kongres Hrvatskoga mariološkog instituta Travnik, 10. – 13. svibnja 2018. (str.493-496) hrvatskipdf 193 KB
Valerija Nedjeljka KOVAČ
Crtice
 
Istraživanje i uređivanje arhiva Tomislava Janka Šagi‑Bunića u akad. godini 2016./2017. (str.497-498) hrvatskipdf 196 KB
Tomislav TRANDLER
Crtice
 
Adolf Polegubić (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja, Zbornik radova, Biblioteka »Diaspora croatica«, knj. 26, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 150 str. (str.499-501) hrvatskipdf 192 KB
Adolf POLEGUBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.503-504) hrvatskipdf 108 KB
Addresses of Contributors (str.503-504)  
Ostalo  
Posjeta: 5.660 *