hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 38 No. 1, 2018.


Filozofska istraživanja,Vol. 38 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 11. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-1) hrvatskipdf 257 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.2-2) engleskipdf 215 KB
CONTENU (str.2-2) francuskipdf 215 KB
INHALT (str.2-2) njemačkipdf 215 KB
Ostalo  
Uz temu (str.3-4) hrvatskipdf 228 KB
Hrvoje Jurić
Uvodnik
 
Analogijsko zaključivanje i značenja riječi u višedimenzionalnom prostoru (str.5-16) hrvatskipdf 308 KB
Analogical Reasoning and Word-Meanings in a Multidimensional Space (str.5-16) engleskipdf 308 KB
Sandro Skansi, Davor Lauc
Izvorni znanstveni članak
 
Idealizacija prostora u Newtonovoj racionalnoj mehanici (str.17-33) hrvatskipdf 338 KB
Idealizing Space in Newton’s Rational Mechanics (str.17-33) engleskipdf 338 KB
Goran Rujević
Izvorni znanstveni članak
 
Bitak – prostor – duša. Hegelova tematizacija prostora kao apstraktne općenitosti (str.35-43) hrvatskipdf 293 KB
Being – Space – Soul. Hegel’s Thematization of Space as Abstract Universality (str.35-43) engleskipdf 293 KB
Mina Đikanović
Izvorni znanstveni članak
 
Subjektivnost i prostor. Osvrt na Lefebvreov koncept »proizvodnje prostora« (str.45-57) hrvatskipdf 321 KB
Subjectivity and space. Review of Lefebvre’s Concept of “Production of Space” (str.45-57) engleskipdf 321 KB
Nevena Jevtić
Pregledni rad
 
Vrijeme – krajolik – intima (str.59-68) hrvatskipdf 300 KB
Time – Landscape – Intimacy (str.59-68) engleskipdf 300 KB
Slobodan Sadžakov
Pregledni rad
 
Charles Taylor o hermeneutici ‘sebe-bivstvovanja’ (str.69-81) hrvatskipdf 483 KB
Charles Taylor on the Hermeneutics of ‘Self-Being’ (str.69-81) engleskipdf 483 KB
Dafne Vidanec
Pregledni rad
 
Problem definiranja prostora u zrcalnoj, grafičkoj i digitalnoj slici (str.83-98) hrvatskipdf 349 KB
The Problems of Defining Space in Mirror, Graphic and Digital Image (str.83-98) engleskipdf 349 KB
Vladimir Rismondo
Izvorni znanstveni članak
 
Filozofija budućih kiberprostora i transhumanistička stvarnost (str.99-116) hrvatskipdf 395 KB
Philosophy of Future Cyberspaces and the Transhumanistic Reality (str.99-116) engleskipdf 395 KB
Nenad Vertovšek, Ivana Greguric
Pregledni rad
 
Prostor – mediji – umjetnost. Jedan pogled na suvremenost (str.117-130) hrvatskipdf 337 KB
Space, Media, Art. A View on Contemporaneity (str.117-130) engleskipdf 337 KB
Divna Vuksanović, Vlatko Ilić
Pregledni rad
 
Bezdomnost, site specific works i dinamika de-teritorijalizacije u prostorima umjetnosti (str.131-146) hrvatskipdf 383 KB
Heimlosigkeit, Site Specific Works und Dynamik der Deterritorialisierung in Kunsträumen (str.131-146) njemačkipdf 383 KB
Blaženka Perica
Pregledni rad
 
Uloga i značenje međunarodnih trgovinskih ugovora u poimanju prostora na primjeru trgovinskog sporazuma NAFTA (str.147-160) hrvatskipdf 366 KB
Role and Meaning of International Trade Agreements in Understanding Space, Illustrated on the Example of NAFTA Trade Agreement (str.147-160) engleskipdf 366 KB
Ivica Kelam
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik Objave (str.161-172) hrvatskipdf 348 KB
Language of Revelation (str.161-172) engleskipdf 348 KB
Sead Alić
Pregledni rad
 
Povratak imperijalnog kozmopolitizma (str.173-182) hrvatskipdf 747 KB
The Return of Imperial Cosmopolitanism (str.173-182) engleskipdf 747 KB
Marin Beroš
Pregledni rad
 
Još jednom o nazivlju političkog iluzionizma: inauguralni paradoks (str.183-193) hrvatskipdf 307 KB
Once More about the Terminology of Political Illusionism: Inaugural Paradox (str.183-193) engleskipdf 307 KB
Gordana Bosanac
Pregledni rad
 
Pojam savjesti od Grka do Nietzschea (str.195-203) hrvatskipdf 292 KB
The Notion of Conscience from Ancient Greece to Nietzsche (str.195-203) engleskipdf 292 KB
Vladimir Jelkić
Pregledni rad
 
Sadržaj, metoda i intencija prikaza Buddhina učenja u terminima kanonske abhidharme (str.205-220) hrvatskipdf 457 KB
Content, Methodology and Intention of Presentation of the Buddha’s Teaching in Terms of Canonical Abhidharma (str.205-220) engleskipdf 457 KB
Goran Kardaš
Izvorni znanstveni članak
 
Zoran Grozdanov (ur.): Teologija. Silazak u vražje krugove smrti (str.221-225) hrvatskipdf 284 KB
Ivan Smiljanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slobodan Sadžakov: Egoizam (str.225-228) hrvatskipdf 268 KB
David Martić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 15.871 *