hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 34 No. 3, 2002.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 34 No. 3
Datum izdavanja: prosinac 2002.

Objavljen na Hrčku: 22. 10. 2018.
Sadržaj Puni tekst
I vlakom na vikend. Prilog socijalnoj i kulturnoj povijesti slobodnoga vremena u Hrvatskoj krajem 1960-ih (str.659-677) hrvatskipdf 6 MB
"LET'S TAKE A TRAIN FORA WEEKEND EXCURSION" - SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF FREE TIME IN CROATIA DURING THE 1960'S (str.678-678)  
Igor Duda
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest NDH kao predmet istraživanja (str.679-711) hrvatskipdf 12 MB
INDEPENDENT STATE OF CROATIA (1941-1945) AS A SUBJECT OF HISTORICAL RESEARCH (str.712-712)  
Nada Kisić-Kolanović
Izvorni znanstveni članak
 
O povjerljivom popisivanju istarskih Hrvata provedenom 1939. godine (na temelju popisnoga materijala iz 1936. godine) (str.713-733) hrvatskipdf 6 MB
SECRET CENSUS OF ISTRIAN CROATS HELD IN 1939 BASED ON 1936 CENSUS DATA (str.733-733)  
DEL CENSIMENTO RISERVATO DEI CROATI DELL'ISTRIA ATTUATO NEL 1939 (IN BASE AL MATERIALE DEL CENSIMENTO DEL 1936) (str.734-734)  
Marino Manin
Izvorni znanstveni članak
 
Nacionalno-političke kontroverze među hrvatskim iseljenicima u Magallanesu (1896.-1918.) (str.735-759) hrvatskipdf 7 MB
NATIONAL AND POLITICAL CONTRAVERSIES AMONG CROATIAN EMIGRANTS IN MAGALLANES, CHILE (1896-1918) (str.759-759)  
Mateo Martinić Beroš
Izvorni znanstveni članak
 
"Immigration history" i njezino mjesto u sjevernoameričkoj historiografiji (str.761-779) hrvatskipdf 6 MB
THE ROLE OF IMMIGRATION HISTORY IN NORTH AMERICAN HISTORIOGRAPHY (str.779-779)  
Snježana Ružić
Pregledni rad
 
Razlozi ostavke biskupa Josipa Juraja Strossmayera na položaj apostolskog administratora Katoličke crkve u Srbiji (str.781-804) hrvatskipdf 7 MB
CAUSES FOR THE ABDICATION OF BISHOP JOSIP JURAJ STROSSMAYER FROM THE POSITION OF THE CATHOLIC CHURCH ADMINISTRATOR FOR SERBIA (str.804-804)  
Piotr Żurek
Izvorni znanstveni članak
 
Osnivanje, djelovanje i značenje rada podružnica Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" u Lici od 1926. do 1945. godine (str.805-830) hrvatskipdf 8 MB
THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE CROATIAN CULTURAL ASSOCIATION "NAPREDAK" IN LIKA REGION (1926-1945) (str.831-831)  
Zdravko Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Odjeci i obilježavanja 5. prosinca 1918. u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str.833-850) hrvatskipdf 6 MB
COMMEMORATIONS OF AND VIEWS ABOITT THE DECEMBER 5, 1918 EVENTS DURING THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.851-851)  
Vladimir Geiger, Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Njemačko-hrvatski jezični dodir u đurđevačkoj Podravini (str.853-868) hrvatskipdf 5 MB
GERMAN AND CR.OATIAN SOCIOLINGUISTIC RELATIONS IN ĐURĐEVAC AREA OF TRE PODRAVINAREGION (str.869-869)  
Velimir Piškorec
Izvorni znanstveni članak
 
Moji pogledi na sudbinske odluke koje je donosio dr. Franjo Tuđmanu u razdoblju od 1989. do 1992. godine (str.873-898) hrvatskipdf 7 MB
Zdravko Tomac
Izlaganje sa skupa
 
Sjećanja koja čine povijest - razgovori s Miroslavom Kreačićem, veleposlanikom i diplomatom FNRJ/SFRJ (str.901-916) hrvatskipdf 4 MB
MEMORIES THAT MAKE HISTORY - AN INTERVIEW WITH MIROSLAV KREAČIĆ, AMBASSADOR AND DIPLOMAT OF THE SOCIALIST YUGOSLAVIA (str.916-916)  
Tvrtko Jakovina
Stručni rad
 
Razgovor s dr. Jerom Jarebom u povodu 80. godišnjice njegova života (str.919-938) hrvatskipdf 6 MB
Hrvoje Matković
Stručni rad
 
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA I RADOVA DR. JERE JAREBA, 1952.-2001. (str.939-945) hrvatskipdf 1 MB
Jere Jareb, Mario Jareb
Bibliografija
 
Dugo očekivani odgovor. Uz predstavljanje knjige Jure Krište, Sukob simbola. Politika, vjera i ideologije u NDH (str.949-957) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Razum
Stručni rad
 
Još jedanput o knjizi Holokaust u Zagrebu (str.961-985) hrvatskipdf 6 MB
Jure Krišto
Stručni rad
 
Reagiranje na tekst D. Večerine "Odgovor Marinu Maninu u povodu prikaza knjige Talijanski iredentizam" (str.987-990) hrvatskipdf 933 KB
Marino Manin
Ostalo
 
Austrian History Yearbookvol. XXXVII, Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 2001., xii+ 327. str. (str.993-998) hrvatskipdf 2 MB
Robert Jolić
Recenzija, Prikaz
 
Vladimir STIPETIĆ, Povijest hrvatske ekonomske misli (1298.-1847.), Golden marketing, Zagreb 2001., 698 str. (str.998-1000) hrvatskipdf 877 KB
Milan Vrbanus
Recenzija, Prikaz
 
Zlata Živaković-Kerže (ur.), A9tin 1267.-2002. - Prilozi za proučavanje povijesti Antina i Župe Tordinci, izdavači: KUD "Lela i Vladimir Matanović", Antin i Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek-Antin 2002., 124 str. (str.1000-1003) hrvatskipdf 1 MB
Krešimir Bušić
Recenzija, Prikaz
 
Josip VRANDEČIĆ, Dalmatinski autonomistički pokret u XIX. stoljeću, Dom i svijet, Zagreb 2002., 332 str. (str.1003-1005) hrvatskipdf 969 KB
Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz
 
Juraj KOLARIĆ, Katolička djetićko društvo u Zagrebu (1855.-1945.), Hrvatski zemljopis - Naklada dr. Feletar, Zagreb, 2001., 336 str. (str.1005-1006) hrvatskipdf 618 KB
Zlatko Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Miroslav PERIŠIĆ, Valjevo; Grad u Srbiji krajem 19. veka (1870 - 1903), Beograd - Valjevo 1998., 388. str. (str.1007-1008) hrvatskipdf 653 KB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Tihomir CIPEK, Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića, Alinea, Zagreb 2001., 256 str. (str.1009-1010) hrvatskipdf 683 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Zlatko Matijević (ur.), Hrvatski katolički pokret - Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001. g., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002., 871. str. (str.1011-1012) hrvatskipdf 701 KB
Zdravka Zlodi
Recenzija, Prikaz
 
Andrej RAHTEN, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu. Slovenska parlamentarna politika v habsburški monarhiji 1897-1914, Cenesa, d. o. o., Založba Panevropa, Celje, 2001., 156 str. i Andrej RAHTEN, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klµb v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2002., 168 str. (str.1013-1015) hrvatskipdf 917 KB
Zlatko Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Mladen DOMAZET - Marin VULETIN, Donjokaštelanska svakodnevica 1900.-1939., DIFO, Zagreb 2002., 288 str. (str.1015-1017) hrvatskipdf 898 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Skrivene biografije nekih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj 19. i 20. stoljeća, Njemačka narodnosna zajednica - Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek, Osijek 2001., 330 str. (str.1018-1020) hrvatskipdf 880 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz
 
Diego de CASTRO, Memorie di un novantenne, MGS Press, Trst 1999., 262 str. (str.1020-1022) hrvatskipdf 844 KB
Ivica Pletikosić
Recenzija, Prikaz
 
Robert O. PAXTON, Vichy France, Old Guard and New Order 1940-1944, Columbia University Press, New York 2001., xlii., 415. str.+ xix. (str.1022-1025) hrvatskipdf 1 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz
 
Mark MAZOWER, Inside Hitler's Greece, The Experience of Occupation, 1941-1944, Yale University Press, New Haven, London 1993., xxv+437. str. (str.1025-1030) hrvatskipdf 2 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz
 
Jerzy HOLZER, Komunizam u Europi. Povijest pokreta i sustava vlasti. Srednja Europa, Zagreb 2002., 216 str. (str.1030-1037) hrvatskipdf 2 MB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Sabrina P. RAMET. Balkan Babel. The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fali of Milošević. Westview Press, Boulder, Colorado 2002., 426 str. (str.1037-1041) hrvatskipdf 1 MB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Tjedan knjige mediteranske tematike i Međunarodni znanstveni skup "Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar" (str.1041-1044) hrvatskipdf 1 MB
Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz
 
O službenom boravku u Beogradu (rujan-listopad 2002.) (str.1047-1049) hrvatskipdf 574 KB
Vladimir Geiger
Ostalo
 
Prof. dr. MIROSLAV BRANDT (1914. - 2002.) (str.1053-1056) hrvatskipdf 1 MB
Berislav Jandrić
In memoriam, Nekrolog
 
HISTORIOGRAFSKA KRONIKA (str.1059-1063) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
NOVA IZDANJA (str.1065-1077) hrvatskipdf 4 MB
Marija Sentić
Bibliografija
 
Posjeta: 3.077 *