hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2018.

Objavljen na Hrčku: 5. 10. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Povijesnopravno i teorijskopravno istraživanje istočne Europe u Max-Planck-Institutu za europsku pravnu povijest (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) (str.529-539)  
Legal historical and theoretical Eastern Europe research in the Max- Planck-Institute for European legal history (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) (str.529-539)  
Rechtshistorische und -theoretische Osteuropa-Forschung im Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (str.529-539) njemačkipdf 390 KB
Zoran Pokrovac
Pregledni rad
 
Statut Grada i Otoka Korčule 1214/1265 i pitanje dis/kontinuiteta starog i novog konstitucionalizma (str.541-556) hrvatskipdf 473 KB
Statute of the Town and Island of Korčula 1214/1265 and issues of (dis) continuity of old and new constitutionalism (str.541-556)  
Arsen Bačić
Izvorni znanstveni članak
 
Pravni položaj žene prema srednjovjekovnom Korčulanskom statutu (str.557-578) hrvatskipdf 518 KB
Legal position of women in the medieval statute of Korčula (str.557-578)  
Vilma Pezelj, Marija Štambuk Šunjić
Izvorni znanstveni članak
 
Fiducijarni prijenos vlasništva i trust – uvodna razmatranja o mogućnosti primjene Haške konvencije o pravu mjerodavnom za trust i o njegovom priznavanju (str.579-605) hrvatskipdf 481 KB
Transfer of Ownership in fiducia and Trust – Preliminary Considerations on the Possibilty of Application of the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition (str.579-605)  
Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak
 
Ustrojstvo i djelokrug unutarnjih poslova u Hrvatskoj 1990. – 1992. (str.607-624) hrvatskipdf 472 KB
Organisation and activity of internal affairs in Croatia 1990-1992 (str.607-624)  
Dalibor Franulović
Pregledni rad
 
Ustavna tužba – procedura zaštite ljudskih prava – s posebnim osvrtom na ustavnu tužbu u Republici Makedoniji (str.625-638)  
Constitutional appeal – human rights protection procedure - with particular reference to the constitutional complaint in the Republic of Macedonia (str.625-638) engleskipdf 436 KB
Dejan Saveski
Pregledni rad
 
Spor etika – građanska prava i pravni položaj vjerskih zajednica u pluraln(ističk)om društvu (str.639-665) hrvatskipdf 551 KB
Ethics - civil right dispute and legal position of religious communities in pluralistic societies (str.639-665)  
Damir Bulat
Pregledni rad
 
Pravna regulacija arbitraže na Kosovu s posebnim osvrtom na mjere osiguranja (str.667-682)  
The legal regulation of arbitration in Kosovo, with special emphasis on the insurance policy (str.667-682) engleskipdf 420 KB
Rustem Qehaja, Armend Ahmeti
Pregledni rad
 
Refleksije o lokalnoj hrvatskoj samoupravi (str.683-695) hrvatskipdf 401 KB
Reflections on local Croatian self-government (str.683-695)  
Duško Lozina
Pregledni rad
 
Kaarlo Tuori European Constitutionalism, Cambridge University Press 2015., p. 401 (str.699-700) hrvatskipdf 210 KB
Mia Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jozo Čizmić, Ante Klarić i Miran Cvitković Zdravstveno strukovno staleško pravo, University of Maribor Press, Maribor, 2017. godine, 399 str. (str.701-703) hrvatskipdf 170 KB
Nikolina Marasović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Koprić (Ur.) Europeizacija hrvatske lokalne samouprave, Institut za javnu upravu, Zagreb 2018., str. 658 (str.705-707) hrvatskipdf 149 KB
Nikolina Marasović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan I. Marković: Ustavnopravni eseji, CID-Podgorica, 2017., str. 346 (str.709-710) hrvatskipdf 86 KB
Vedran Zlatić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pasquale Costanzo Aspetti e problemi della disciplina giuridica dei farmaci Pasquale Costanzo (Ed.), Genova University Press, 2017., str. 400 (str.711-712) hrvatskipdf 108 KB
Vedran Zlatić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uredbe i naredbe za obdržavanje u Kaštelu Vrsar i njegovu kotaru – prijevod, komentar i studije – preveo, bilješkama popratio i studije napisao doc. dr. sc. Ivan Milotić, Općina Vrsar, Turistička zajednica Vrsar, Vrsar, 2017., str. 616 (str.713-717) hrvatskipdf 152 KB
Budislav Vukas
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski Ustav i njegov „Krčki nacrt“ (1990.), priredio Tomislav Galović, Povijesno društvo otoka Krka, Krk – Malinska, 2018., str. 239 (str.719-720) hrvatskipdf 283 KB
Mia Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 11.842 *