hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: September 2018

Published on HRČAK: 11 October 2018
Table of contents Full text
Osvrt na nazivlje tradicijskih alata u obradi kamena na području Hercegovine (str.1-6) croatianpdf 1 MB
Vlaho Akmadžić, Anton Vrdoljak, Marko Zelenika
Review article
 
Primjena kalcijevog karbonata u medicinske svrhe (str.7-15) croatianpdf 374 KB
Ivica Brizić, Martin Kondža
Review article
 
Blago hercegovačkog kamenjara – kamen i voda (str.16-30) croatianpdf 2 MB
Ivan Dugandžić
Review article
 
Problematika istraživanja i otvaranja kamenoloma arhitektonsko-građevnoga kamena (str.31-37) croatianpdf 720 KB
Amira Galić, Vinko Bilopavlović
Professional paper
 
Mogućnosti eksploatacije i iskorištenja arhitektonsko-građevnog kamena u Hercegovini (str.38-54) croatianpdf 2 MB
Ivo Galić, Branimir Farkaš, Ivan Soldo, Dragan Vidić
Review article
 
Crkva sv. Franje – kamena ljepotica na Rasnu kod Širokog Brijega (str.55-64) croatianpdf 1 MB
Mladen Glibić, Ivo Čolak, Ivan Dugandžić
Review article
 
Arhitektonsko-građevinski kamen Bosne (str.65-86) croatianpdf 2 MB
Ismir Hajdarević, Elvir Babajić
Review article
 
Primjena lančane sjekačice u eksploataciji arhitektonsko građevnog kamena (str.87-95) croatianpdf 844 KB
Tomislav Korman, Trpimir Kujundžić
Review article
 
Ziđe od prirodnog kamena prema DIN EN 1996-1-1 i BAS EN 1996-1-1 (Eurokod 6) (str.96-107) croatianpdf 917 KB
Salko Kulukčija
Professional paper
 
Obnova kulturno-povijesne baštine s posebnim osvrtom na metodologiju utvrđivanja zamjenskih vrsta kamena Gradske vijećnice u Sarajevu (str.108-124) croatianpdf 1 MB
Azra Kurtović, Krešimir Šaravanja
Review article
 
Zaštita autorskog prava u arhitekturi na primjeru utvrđivanja zamjenske vrste kamena podloge Trga Bosne i Hercegovine (str.125-137) croatianpdf 1 MB
Azra Kurtović
Professional paper
 
Petromehanika Jablaničkog gabra (str.138-151) croatianpdf 1001 KB
Kenan Mandžić, Elvir Babajić, Adnan Ibrahimović, Enver Mandžić
Original scientific paper
 
Oblikovanje kamenom na primjerima dviju značajnih hrvatskih sakralnih gradnji 1930-ih godina (str.152-164) croatianpdf 1 MB
Zrinka Paladino
Review article
 
Prikaz rezultata geotehničkih istraživanja vapnenaca u Hercegovini (str.165-185) croatianpdf 2 MB
Maja Prskalo, Irena Leko, Josip Marinčić
Professional paper
 
Eksperimentalno ispitivanje monoaksijalne čvrstoće očvrsle troske (str.186-190) croatianpdf 543 KB
Adis Skejić, Mladen Kapor, Đenari Čerimagić
Professional paper
 
Kamenolomi s područja općine Posušje s posebnim osvrtom na kamenolome stećaka (str.191-199) croatianpdf 2 MB
Maja Soldo
Review article
 
Ispitivanje kamena potpornih zidova HE Jablanica (str.200-207) croatianpdf 832 KB
Merima Šahinagić-Isović, Azra Špago, Marko Ćećez
Professional paper
 
Kratak prikaz hercegovačkih suhozida (str.208-236) croatianpdf 6 MB
Krešimir Šaravanja, Frano Oreč, Azra Kurtović
Review article
 
Postupak izdavanja Okolišne dozvole za kamenolome u Federaciji Bosne i Hercegovine (str.237-244) croatianpdf 398 KB
Mario Zovko, Krešimir Šaravanja
Professional paper
 
Analiza raspoloživih rezultata ispitivanja kamena „Tenelija“ (str.245-273) croatianpdf 3 MB
Krešimir Šaravanja, Davor Popić, Tomislav Marić, Jelena Radić-Kustura
Original scientific paper
 
Visits: 11.238 *