hrcak mascot   Srce   HID

Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe,No. 4
Datum izdavanja: listopada 2018.

Objavljen na Hrčku: 21. 10. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Nikolo intaglio kao primjer značenja i važnosti dragoga kamena i njegove imitacije u staklu u antičkom periodu (str.7-30) hrvatskipdf 5 MB
Nicolo intaglio as an Example of Significance and Symbolism of Gems and Their Glass Imitation in the Ancient World (str.7-30)  
Ivanka Ribarević-Nikolić
Prethodno priopćenje
 
Biskupije Gornje Dalmacije na splitskim saborima 925. i 928. godine (str.31-47) hrvatskipdf 817 KB
Dioceses of Upper Dalmatia at the Church Councils of Split in 925 and 928 (str.31-47)  
Ivica Puljić
Pregledni rad
 
Arheološki lokalitet Crkvina u Zavali, Općina Ravno Revizija istraživanja iz 1957. godine (str.49-86) hrvatskipdf 34 MB
Archaeological Site of Crkvina in Zavala, Municipality of Ravno Revision of the 1957 Research (str.49-86)  
Snježana Vasilj
Stručni rad
 
Reljefni prikazi kola na stećcima (str.87-116) hrvatskipdf 11 MB
Bas relief of kolo* on medieval tombstones (str.87-116)  
Miroslav Palameta
Izvorni znanstveni članak
 
Stećci u Općini Čitluk (str.117-172) hrvatskipdf 21 MB
Stecaks in the Municipality of Citluk (str.117-172)  
Dijana Korać, Ružica Mirković
Izvorni znanstveni članak
 
Grad Vratar (Sutiska) na putu Via Drine (str.173-199) hrvatskipdf 11 MB
The Town of Vratar (Sutiska) on the Via Drina Road (str.173-199)  
Nina Čuljak
Izvorni znanstveni članak
 
Filip Zubčević i Josip Vasiljević - svjetovni svećenici iz Hercegovine školovani u Zagrebu (str.201-242) hrvatskipdf 347 KB
Filip Zubcevic and Josip Vasiljevic - Secular Priests from Herzegovina Educated in Zagreb (str.201-242)  
Rudolf Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Izbori i imenovanja biskupâ u Hercegovini u doba austro-ugarske vladavine (1878. - 1918.) na primjeru biskupa fra Alojzija Mišića (1912.) (str.243-286) hrvatskipdf 403 KB
Elections and Appointments of Bishops in Herzegovina at the Time of Austro-Hungarian Rule (1878-1918) - the Case of Bishop Fr. Alojzije Misic (1912) (str.243-286)  
Petar Vrankić
Izvorni znanstveni članak
 
Pola stoljeća hrvatske politike (1895. - 1945.) u korespondenciji između Dominika Mandića i Jere Jareba (str.287-304) hrvatskipdf 188 KB
Half a Century of Croatian Politics (1895-1945) in the correspondence between Dominic Mandic and Jere Jareb (str.287-304)  
Marina Beus
Prethodno priopćenje
 
Poetika antižurnalizma u esejima A. B. Šimića (str.305-324) hrvatskipdf 197 KB
Poetics of Anti-Journalism in A.B. Simic's Essays (str.305-324)  
Jela Sabljić-Vujica
Izvorni znanstveni članak
 
Dr. Petar Čule - životni put (str.327-356) hrvatskipdf 233 KB
Anđelko Babić
Ostalo
 
Johannes Grohe - Gregor Wurst - Zvjezdan Strika - Hermann Fischer (Hrsg.), Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen, Historisch-theologische Beiträge. Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankić, EOS Editions Sankt Ottilien, 2017., str. 558. (str.359-364) hrvatskipdf 79 KB
Ratko Perić
Recenzija, Prikaz
 
Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami", Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Prozoru 11. kolovoza 2016., Tomislav Brković (ur.), Synopsis - Općina Prozor-Rama, Prozor - Sarajevo - Zagreb, 2016., str. 881. (str.365-369) hrvatskipdf 69 KB
Ana Zadro
Recenzija, Prikaz
 
Fazileta Hafizović, Kliški sandžak; Od osnivanja do početka Kandijskog rata (1537-1645. godine), Orijentalni Institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016., str. 334. (str.370-371) hrvatskipdf 46 KB
Ana Zadro
Recenzija, Prikaz
 
Milenko Krešić, Vrijeme lomova: katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do početka 17. stoljeća, Katolički bogoslovni fakultet - Glas Koncila, Sarajevo - Zagreb, 2017., str. 263. (str.372-377) hrvatskipdf 69 KB
Dijana Pinjuh
Recenzija, Prikaz
 
Srđan Rudić - Selim Aslantaş (ur.), State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule [Država i društvo na Balkanu prije i poslije uspostave osmanske vlasti], The Institute of History Belgrade - Yunus Emre Enstitüsü - Turkish Cultural Centre Belgrade, Beograd, 2017., str. 352. (str.378-382) hrvatskipdf 69 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz
 
Ljerka Šimunković, Problematika prevođenja povijesnih dokumenata na talijanskom jeziku, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018., str. 135. (str.383-385) hrvatskipdf 52 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz
 
Siniša Malešević, Države-nacije i nacionalizmi. Organizacija, ideologija i solidarnost, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2017., str. 247. (str.386-389) hrvatskipdf 59 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz
 
Vladimir Kecmanović, Dva krsta i jedna krv, Svet knjige, Beograd, 2017., str. 304. Djelo koje ne pridonosi kulturi dijaloga (str.390-398) hrvatskipdf 104 KB
Anton Šarac
Recenzija, Prikaz
 
Anton Šarac - Ante Luburić (prir.), Katolička Crkva u Nevesinju i Gornjoj Hercegovini. Od pokušaja osnutka samostalne župe do 2000. godine: govore nam dokumenti, Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Nevesinje, Nevesinje, 2017., str. 676. (str.399-402) hrvatskipdf 59 KB
Ivica Glibušić
Recenzija, Prikaz
 
Boško Marijan (1956. - 2014.) (str.404-418) hrvatskipdf 371 KB
Darko Periša
In memoriam, Nekrolog
 
Tomislav Anđelić (1937. - 2018.) (str.419-426) hrvatskipdf 132 KB
Ivanka Miličević-Capek
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 6.591 *