hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 33 No. 1, 2001.


Datum izdavanja: travanj 2001.

Objavljen na Hrčku: 24. 10. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Ljudski gubici u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu prema popisu iz 1950. godine (str.7-17) hrvatskipdf 90 KB
POPULATION LOSSES IN CROATIA DURING THE SECOND WORLD WAR ACCORDING TO THE CENSUS OF 1950 (str.18-18)  
Mate Rupić
Izvorni znanstveni članak
 
Vodstvo ustaškog pokreta i križari 1945.-1948. (str.19-39) hrvatskipdf 435 KB
THE LEADERSHIP OF THE USTASHA MOVEMENT AND THE CRUSADERS 1945-48 (str.40-40)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Djelovanje Anketne komisije 1945. u Zagrebu “Utvrđivanje zločina kulturnom saradnjom sa neprijateljem” (str.41-74) hrvatskipdf 3 MB
THE WORKINGS OF THE SURVEY COMMISSION IN ZAGREB IN 1945: “ESTABLISHING THE FACT OF CRIMINAL COLLABORATION WITH THE ENEMY IN CULTURAL MATTERS” (str.74-74)  
Zoran Kantolić
Izvorni znanstveni članak
 
O pokušajima donošenja Ustava Islamske vjerske zajednice u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str.75-89) hrvatskipdf 102 KB
THE ATTEMPT TO WRITE A CONSTITUTION FOR THE COMMUNITY OF ISLAMIC FAITH IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.90-90)  
Zlatko Hasanbegović
Izvorni znanstveni članak
 
DIE STAATSRECHTLICHEN KONZEPTIONEN DES DEUTSCHEN NATIONALVERBANDES UND DIE “SÜDSLAWISCHE FRAGE” IN DER HABSBURGERMONARCHIE (1908-1918)  
Državnopravne koncepcije Njemačkoga nacionalnog saveza i “jugoslavensko pitanje” u Habsburškoj Monarhiji (1908.-1918.) (str.91-103) hrvatskipdf 99 KB
Andrej Rahten
Izvorni znanstveni članak
 
Djelovanje Ive Tartaglie u Hrvatskoj demokratskoj stranci i Hrvatskoj pučkoj naprednoj stranci (str.105-128) hrvatskipdf 355 KB
IVO TARTAGLIA’S WORK IN THE CROATIAN DEMOCRATIC PARTY AND THE CROAT PEOPLE’S PROGRESSIVE PARTY (str.128-128)  
Norka Machiedo-Mladinić
Izvorni znanstveni članak
 
Srpski list o Mihovilu Pavlinoviću (1880-1887) (str.129-142) hrvatskipdf 98 KB
MIHOVIL PAVLINOVIĆ IN THE “SERBIAN NEWSPAPER” (str.143-143)  
Tihomir Rajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest i interdisciplinarnost (str.147-147) hrvatskipdf 51 KB
Suzana Leček
Uvodnik
 
Usmena povijest - povijest ili etnologija? Mogućnosti suradnje povjesničara i etnologa (str.149-154) hrvatskipdf 66 KB
Suzana Leček
Prethodno priopćenje
 
“Povijest mentaliteta”, metoda “oral history” i teorija kaosa (str.155-162) hrvatskipdf 75 KB
Darko Dukovski
Prethodno priopćenje
 
Interdisciplinarnost u ranokršćanskoj arheologiji (str.163-167) hrvatskipdf 66 KB
Branka Migotti
Prethodno priopćenje
 
Quaderne od bira, od straxe, od vina, od xita, jagniaz i kozlich (str.169-174) hrvatskipdf 68 KB
Darinko Munić
Prethodno priopćenje
 
Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospodarske povijesti Pule (1613.-1815.) (str.175-180) hrvatskipdf 67 KB
Slaven Bertoša
Prethodno priopćenje
 
Problematika proučavanja povijesnih dokumenata na starotalijanskom jeziku (str.181-186) hrvatskipdf 66 KB
Ljerka Šimunković
Prethodno priopćenje
 
Freud i znanost o povijesti danas (str.187-192) hrvatskipdf 69 KB
Ivo Rendić Miočević
Prethodno priopćenje
 
Povijest i arhivistika (str.193-198) hrvatskipdf 66 KB
Stjepan Sršan
Prethodno priopćenje
 
Supilovska bilješka Izabrani politički spisi, izbor i uvodna studija, Ivo PETRINOVIĆ, Golden marketing i Narodne novine, Zagreb 2000., 320 str. (str.203-204) hrvatskipdf 55 KB
Trpimir Macan
Recenzija, Prikaz
 
Jesuits Among the Croats, edited by Valentin POZAIĆ, S. J., Institute of Philosophy and Theology, S. J., Zagreb and Croatian Historical Institute, Vienna, Series Vrela i prinosi za povijest isusovačkog reda u hrvatskom narodu, vol. 5, Zagreb 2000., 600 str. (str.205-207) hrvatskipdf 58 KB
Jure Krišto
Recenzija, Prikaz
 
Franjo MARIĆ, Ljetopis katoličke župe Žepče: 1879. - 1999., Hrvatski klub Žepče - Zagreb i Rimokatolički župni ured Žepče, Žepče 2000., 739 str. (str.207-210) hrvatskipdf 62 KB
Marko Babić
Recenzija, Prikaz
 
Vladimir KALŠAN, Građansko društvo u Međimurju, Vlastita naklada, Čakovec 2000., 170 str. (str.210-214) hrvatskipdf 65 KB
Magdalena Lončarić
Recenzija, Prikaz
 
Zdenko RADELIĆ, Božidar Magovac - S Radićem između Mačeka i Hebranga, Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, Zagreb 1999., 261 str. (str.214-218) hrvatskipdf 65 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Zdenko RADELIĆ, Božidar Magovac - S Radićem između Mačeka i Hebranga, Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, Zagreb 1999., 261 str. (str.218-221) hrvatskipdf 61 KB
Hrvoje Matković
Recenzija, Prikaz
 
Tomislav JONJIĆ: Hrvatska vanjska politika 1939.-1942., Libar, Zagreb 2000., 942 str. (str.221-230) hrvatskipdf 83 KB
Ante Birin
Recenzija, Prikaz
 
Ivan DAMIŠ, Franjevci Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda žrtve drugog svjetskog rata, poraća i jugokomunizma, HKD sv. Jeronima, Zagreb 2000., 156 str. (str.231-232) hrvatskipdf 56 KB
Marko Babić
Recenzija, Prikaz
 
Predstavljanje knjige akademika dr. Davorina Rudolfa Rat koji nismo željeli (str.232-237) hrvatskipdf 68 KB
Milan Ramljak
Kratko priopćenje
 
TEREZA GANZA ARAS (Kaštel Sučurac, 29. studenoga 1937.- Zagreb 2. siječnja 2001.) Zaslužna hrvatska povjesničarka i političarka (str.241-244) hrvatskipdf 106 KB
Stijepo Obad
In memoriam, Nekrolog
 
MLADEN ŠVAB (Zagreb, 19. travnja 1945. - Zagreb, 24. listopada 2000.) (str.245-246) hrvatskipdf 171 KB
Stjepan Matković, Zlatko Matijević
In memoriam, Nekrolog
 
HISTORIOGRAFSKA KRONIKA (str.249-251) hrvatskipdf 58 KB
Ostalo  
NOVE PUBLIKACIJE (str.253-268) hrvatskipdf 87 KB
Marija Sentić
Bibliografija
 
BILJEŠKE IZ UREDNIČKOG VIJEĆA (str.269-269) hrvatskipdf 50 KB
Ostalo  
Posjeta: 2.293 *