hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary history, Vol. 33 No. 1, 2001

Publication date: April 2001

Published on HRČAK: 24 October 2018
Table of contents Full text
Ljudski gubici u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu prema popisu iz 1950. godine (str.7-17) croatianpdf 90 KB
POPULATION LOSSES IN CROATIA DURING THE SECOND WORLD WAR ACCORDING TO THE CENSUS OF 1950 (str.18-18)  
Mate Rupić
Original scientific paper
 
Vodstvo ustaškog pokreta i križari 1945.-1948. (str.19-39) croatianpdf 435 KB
THE LEADERSHIP OF THE USTASHA MOVEMENT AND THE CRUSADERS 1945-48 (str.40-40)  
Zdenko Radelić
Original scientific paper
 
Djelovanje Anketne komisije 1945. u Zagrebu “Utvrđivanje zločina kulturnom saradnjom sa neprijateljem” (str.41-74) croatianpdf 3 MB
THE WORKINGS OF THE SURVEY COMMISSION IN ZAGREB IN 1945: “ESTABLISHING THE FACT OF CRIMINAL COLLABORATION WITH THE ENEMY IN CULTURAL MATTERS” (str.74-74)  
Zoran Kantolić
Original scientific paper
 
O pokušajima donošenja Ustava Islamske vjerske zajednice u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str.75-89) croatianpdf 102 KB
THE ATTEMPT TO WRITE A CONSTITUTION FOR THE COMMUNITY OF ISLAMIC FAITH IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.90-90)  
Zlatko Hasanbegović
Original scientific paper
 
DIE STAATSRECHTLICHEN KONZEPTIONEN DES DEUTSCHEN NATIONALVERBANDES UND DIE “SÜDSLAWISCHE FRAGE” IN DER HABSBURGERMONARCHIE (1908-1918)  
Državnopravne koncepcije Njemačkoga nacionalnog saveza i “jugoslavensko pitanje” u Habsburškoj Monarhiji (1908.-1918.) (str.91-103) croatianpdf 99 KB
Andrej Rahten
Original scientific paper
 
Djelovanje Ive Tartaglie u Hrvatskoj demokratskoj stranci i Hrvatskoj pučkoj naprednoj stranci (str.105-128) croatianpdf 355 KB
IVO TARTAGLIA’S WORK IN THE CROATIAN DEMOCRATIC PARTY AND THE CROAT PEOPLE’S PROGRESSIVE PARTY (str.128-128)  
Norka Machiedo-Mladinić
Original scientific paper
 
Srpski list o Mihovilu Pavlinoviću (1880-1887) (str.129-142) croatianpdf 98 KB
MIHOVIL PAVLINOVIĆ IN THE “SERBIAN NEWSPAPER” (str.143-143)  
Tihomir Rajčić
Original scientific paper
 
Povijest i interdisciplinarnost (str.147-147) croatianpdf 51 KB
Suzana Leček
Editorial
 
Usmena povijest - povijest ili etnologija? Mogućnosti suradnje povjesničara i etnologa (str.149-154) croatianpdf 66 KB
Suzana Leček
Preliminary communication
 
“Povijest mentaliteta”, metoda “oral history” i teorija kaosa (str.155-162) croatianpdf 75 KB
Darko Dukovski
Preliminary communication
 
Interdisciplinarnost u ranokršćanskoj arheologiji (str.163-167) croatianpdf 66 KB
Branka Migotti
Preliminary communication
 
Quaderne od bira, od straxe, od vina, od xita, jagniaz i kozlich (str.169-174) croatianpdf 68 KB
Darinko Munić
Preliminary communication
 
Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospodarske povijesti Pule (1613.-1815.) (str.175-180) croatianpdf 67 KB
Slaven Bertoša
Preliminary communication
 
Problematika proučavanja povijesnih dokumenata na starotalijanskom jeziku (str.181-186) croatianpdf 66 KB
Ljerka Šimunković
Preliminary communication
 
Freud i znanost o povijesti danas (str.187-192) croatianpdf 69 KB
Ivo Rendić Miočević
Preliminary communication
 
Povijest i arhivistika (str.193-198) croatianpdf 66 KB
Stjepan Sršan
Preliminary communication
 
Supilovska bilješka Izabrani politički spisi, izbor i uvodna studija, Ivo PETRINOVIĆ, Golden marketing i Narodne novine, Zagreb 2000., 320 str. (str.203-204) croatianpdf 55 KB
Trpimir Macan
Book Review
 
Jesuits Among the Croats, edited by Valentin POZAIĆ, S. J., Institute of Philosophy and Theology, S. J., Zagreb and Croatian Historical Institute, Vienna, Series Vrela i prinosi za povijest isusovačkog reda u hrvatskom narodu, vol. 5, Zagreb 2000., 600 str. (str.205-207) croatianpdf 58 KB
Jure Krišto
Book Review
 
Franjo MARIĆ, Ljetopis katoličke župe Žepče: 1879. - 1999., Hrvatski klub Žepče - Zagreb i Rimokatolički župni ured Žepče, Žepče 2000., 739 str. (str.207-210) croatianpdf 62 KB
Marko Babić
Book Review
 
Vladimir KALŠAN, Građansko društvo u Međimurju, Vlastita naklada, Čakovec 2000., 170 str. (str.210-214) croatianpdf 65 KB
Magdalena Lončarić
Book Review
 
Zdenko RADELIĆ, Božidar Magovac - S Radićem između Mačeka i Hebranga, Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, Zagreb 1999., 261 str. (str.214-218) croatianpdf 65 KB
Franko Mirošević
Book Review
 
Zdenko RADELIĆ, Božidar Magovac - S Radićem između Mačeka i Hebranga, Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, Zagreb 1999., 261 str. (str.218-221) croatianpdf 61 KB
Hrvoje Matković
Book Review
 
Tomislav JONJIĆ: Hrvatska vanjska politika 1939.-1942., Libar, Zagreb 2000., 942 str. (str.221-230) croatianpdf 83 KB
Ante Birin
Book Review
 
Ivan DAMIŠ, Franjevci Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda žrtve drugog svjetskog rata, poraća i jugokomunizma, HKD sv. Jeronima, Zagreb 2000., 156 str. (str.231-232) croatianpdf 56 KB
Marko Babić
Book Review
 
Predstavljanje knjige akademika dr. Davorina Rudolfa Rat koji nismo željeli (str.232-237) croatianpdf 68 KB
Milan Ramljak
Short communication, Note
 
TEREZA GANZA ARAS (Kaštel Sučurac, 29. studenoga 1937.- Zagreb 2. siječnja 2001.) Zaslužna hrvatska povjesničarka i političarka (str.241-244) croatianpdf 106 KB
Stijepo Obad
In memoriam, Obituary
 
MLADEN ŠVAB (Zagreb, 19. travnja 1945. - Zagreb, 24. listopada 2000.) (str.245-246) croatianpdf 171 KB
Stjepan Matković, Zlatko Matijević
In memoriam, Obituary
 
HISTORIOGRAFSKA KRONIKA (str.249-251) croatianpdf 58 KB
Other  
NOVE PUBLIKACIJE (str.253-268) croatianpdf 87 KB
Marija Sentić
Bibliography
 
BILJEŠKE IZ UREDNIČKOG VIJEĆA (str.269-269) croatianpdf 50 KB
Other  
Visits: 1.454 *