hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 33 No. 3, 2001.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 33 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 2001.

Objavljen na Hrčku: 16. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Posjet Josipa Broza Tita Velikoj Britaniji 1953. godine (str.597-630) hrvatskipdf 532 KB
JOSIP BROZ TITO’S VISIT TO GREAT BRITAIN IN 1953. (str.631-631)  
Katarina Spehnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Egzodus talijanskog stanovništva iz Istre 1945.-1956. (str.633-667) hrvatskipdf 533 KB
THE EXODUS OF THE ITALIAN POPULATION FROM ISTRIA 1945-1956 (str.667-667)  
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
Filozofija povijesti Arnolda Toynbeeja (str.669-697) hrvatskipdf 521 KB
ARNOLD TOYNBEE’S PHILOSOPHY OF HISTORY (str.698-698)  
Stribor Kikerec
Izvorni znanstveni članak
 
MEDICAL TREATMENT AND MEDICAL EXPERIMENTS IN THE CONCENTRATION CAMP DACHAU  
Liječenje i medicinski pokusi u koncentracijskom logoru Dachau (str.699-704) hrvatskipdf 536 KB
Daniela Claudia Angetter
Prethodno priopćenje
 
Poticaji i organiziranje II. hrvatskog katoličkog kongresa (sastanaka) u Ljubljani i referat dr. Janka Šimraka o vjerskom jedinstvu Slavena (1913. g. ) (str.707-722) hrvatskipdf 461 KB
INITIATIVES AND ORGANIZATION OF THE SECOND CATHOLIC CONGRESS (MEETING) IN LJUBLJANA IN 1913 AND DR JANKO ŠIMRAK’S REPORT ON THE RELIGIOUS UNION OF SLAVS (str.723-723)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Židovi u srpskom tisku u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća (str.725-745) hrvatskipdf 483 KB
DEPICTIONS OF JEWS IN THE SERBIAN PRESS IN CROATIA AT THE END OF THE 19TH CENTURY (str.746-746)  
Mato Artuković
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju njemačkog knjižničarstva i doprinos Ivana Kostrenčića razvoju hrvatskog knjižničarstva u 19. stoljeću i početkom 20. (str.747-778) hrvatskipdf 517 KB
GERMAN LIBRARIANSHIP AND WORK OF IVAN KOSTRENČIĆ ON THE DEVELOPMENT OF CROATIAN LIBRARIES (str.778-778)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski dom u Đakovu (str.779-798) hrvatskipdf 1006 KB
THE CROATIAN CENTRE IN ĐAKOVO (str.799-799)  
Željko Lekšić
Izvorni znanstveni članak
 
Osnutak župe Sv. Nikole Tavelića u Kustošiji (str.801-816) hrvatskipdf 462 KB
THE ESTABLISHMENT OF THE PARISH OF ST. NICHOLAS TAVELIĆ IN KUSTOŠIJA (str.816-816)  
Tomislav Zorko
Izvorni znanstveni članak
 
Jedno izvješće o prilikama u Splitu i Dalmaciji, u prvim mjesecima nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske (str.819-836) hrvatskipdf 6 MB
A REPORT ON CONDITIONS IN SPLIT AND DALMATIA DURING THE FIRST MONTHS AFTER THE CREATION OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.836-836)  
Tomislav Jonjić
Stručni rad
 
Gospodarska povijest (str.839-839) hrvatskipdf 237 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Ostalo
 
Veterinarska povijest Hrvatske kao znanstveni projekt gospodarske povijesti (str.841-852) hrvatskipdf 4 MB
Vesna Vučevac-Bajt
Prethodno priopćenje
 
Izvori za gospodarsku povijest na primjeru Brodske imovne općine u Vinkovcima (str.853-856) hrvatskipdf 1 MB
Zlatko Virc
Izlaganje sa skupa
 
Analiza regionalnih gospodarskih povijesnih radova na primjeru Podravine (Ludbreške, Koprivničke i Đurđevačke) (str.857-876) hrvatskipdf 7 MB
Hrvoje Petrić
Prethodno priopćenje
 
Gospodarska povijest u školskim udžbenicima od 1945. do 1999. godine (str.877-881) hrvatskipdf 2 MB
Ivica Šute
Prethodno priopćenje
 
Laszlo HADROVICS, Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću, izd. N. Z. Globus, Zagreb 2000, 1-175. str. (str.885-886) hrvatskipdf 739 KB
Franjo Šanjek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivica GOLEC, Povijest školstva u Petrinji 1700.-2000., Izd. Matica hrvatska Petrinja, Petrinja 2000, 561 str. (str.886-888) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Igor KARAMAN, Hrvatska na pragu modernizacije (1750.-1918.), Zagreb, 2000, 319 str. (str.889-894) hrvatskipdf 2 MB
Kristina Milković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Komad CLEWING, Staatlichkeit und nationale Identitäts-bildung. Dalmatien in Vormärz und Revolution. Miinchen: R. Oldenbourg Verlag, 2001. (Siidosteuropaische Arbeiten 109). 464 str. (str.894-898) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tomislav MARKUS, Slavenski Jug 1848.-1850. godine i hrvatski politički pokret, Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, Zagreb 2001., 315 str. (str.899-903) hrvatskipdf 2 MB
Vlasta Švoger
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Korespondencija Strossmayer-Vanutelli 1881.-1887. Nakladnici: Hrvatski državni arhiv, Kršćanska sadašnjost te Dom i svijet, Zagreb 1999. 697 str. (str.903-906) hrvatskipdf 1 MB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova s znanstvenog skupa, Zagreb-Vinkovci 16. i 17. prosinca 1996. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb-Vinkovci, 2000., 533 str. (str.907-914) hrvatskipdf 3 MB
Krešimir Bušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjekoslav Klaić-život i djelo: zbornik radova sa znanstvenog skupa o životu i djelu Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti 1849.-1928.-1998.-1999. održanog 6. i 7. studenog u Slavonskom Brodu i Garčinu, Zagreb-Slavonski Brod., 2000., 496 str. (str.914-917) hrvatskipdf 1 MB
Ivana Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Posvećen 150. obljetnici rođenja Tadije Smičiklasa (1843.-1993.), vol. 18, Zagreb 2000., 270 str. (str.918-920) hrvatskipdf 1 MB
Meri Kunčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
John W. BOYER, Culture and Political Crisis in Vienna. Christian Socialism in Power, 1897-1918, The University of Chicago Press, Chicago, 1995., 702 str. (str.920-923) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jere JAREB, Državno gospodarstvena povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske od kolovoza 1941. do travnja 1945., Zagreb 2001. 799 str. (str.924-926) hrvatskipdf 989 KB
Hrvoje Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hijacint BOŠKOVIĆ: Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma, Dom i svijet, Zagreb 2000. 104 str. (str.926-929) hrvatskipdf 2 MB
Krešimir Čokolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Roberto SPAZZALl, Sotto la Todt -Affari, servizio obbligatorio del lavoro, deportazioni nella zona d'Operazioni "Litorale Adriatico" (1943-1945), Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 1998., 364 str. (str.930-932) hrvatskipdf 1 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gian Luigi GAID, Dopo Caporetto - Gli ufficiali P nella Grande guerra: propaganda, assistenza, vigilanza, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2000., 202 str. (str.932-934) hrvatskipdf 1 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Duško VEČERINA, Talijanski iredentiz.am, Zagreb, 2001., 288 str. (str.935-938) hrvatskipdf 2 MB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Baldo ŠUTIĆ, Miroslav UJDUROVIĆ, Milorad VISKIĆ, Gračka prezimena, Poglavarstvo općine Gradac, Gradac, 2000., 442 str., ilustr., 24 cm. (str.938-939) hrvatskipdf 708 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zorana D. Janjetovića o Podunavskim Švabama (str.940-941) hrvatskipdf 785 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz slučaja
 
51. konferencija Međunarodne komisije za povijest predstavnič­kih i parlamentarnih institucija (str.945-945) hrvatskipdf 335 KB
Alexander Buczynski, Stjepan Matković
Kratko priopćenje
 
Hrvatsko-poljski znanstveni susret "Hrvati i Poljaci narodi daleki i bliski" (str.946-948) hrvatskipdf 1 MB
Zdravka Zlodi
Kratko priopćenje
 
Međunarodni znanstveni skup "Govorica nasilja" u Kopru (str.948-948) hrvatskipdf 389 KB
Lovorka Čoralić
Kratko priopćenje
 
VLADIMIR ŽERJAVIĆ (2. VIII. 1912. - 5. IX. 2001.) (str.951-955) hrvatskipdf 2 MB
Vladimir Stipetić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Izjava HAZU o istraživačkom radu V. Žerjavića (str.955-956) hrvatskipdf 1 MB
DECLARATION (str.957-958)  
Ostalo  
Izvješće o radu Hrvatskog instituta za povijest od osnutka 1996. do kraja 2001. godine (str.961-987) hrvatskipdf 4 MB
Ostalo  
Iz Instituta (str.991-996) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
 
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.014 *