hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol. 26 No. 1, 2018.

Datum izdavanja: listopad 2018.

Objavljen na Hrčku: 30. 10. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 283 KB
Content engleskipdf 283 KB
Kazalo  
Faktorska struktura i deskriptivna obilježja hrvatske verzije revidiranog upitnika negativnih ponašanja (NAQ-R) na radnom mjestu na uzorku policijskih službenika u PU Splitsko-dalmatinskoj (str.1-21) hrvatskipdf 381 KB
Factor structure and descriptive characteristics of the Croatian version of the revised Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) as applied in the workplace, on a sample of police officers in the Split-Dalmatia Police District (str.22-42) engleskipdf 406 KB
Željka Radošević, Dolores Britvić, Boris Tot
Izvorni znanstveni članak
 
Potrebe žrtava i zadovoljstvo pruženom podrškom od strane odjela za podršku žrtvama i svjedocima (str.43-60) hrvatskipdf 362 KB
Victim Needs and Satisfaction with Support Provided by Victim and Witness Support Departments (str.61-78) engleskipdf 340 KB
Nikica Hamer Vidmar, Martina Bajto
Izvorni znanstveni članak
 
Komorbiditet kod ovisnika i tretmanske intervencije (str.79-99) hrvatskipdf 325 KB
Ksenija Butorac, Lorena Rukav
Pregledni rad
 
Biološki i psihosocijalni rizični čimbenici razvoja psihopatije (str.100-118) hrvatskipdf 305 KB
Katarina Sokić
Pregledni rad
 
Prikaz doktorske disertacije „Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu“ Saše Rajića; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. (str.119-122) hrvatskipdf 151 KB
Anita Jandrić Nišević
Recenzija, Prikaz
 
PETi kongres socijalnih pedagoga „Praksa-Empirija-Teorija“ Sveti Martin na Muri, 23.-25.5.2018. (str.123-126) hrvatskipdf 161 KB
Andrea Ćosić, Sabina Mandić
Sažetak sa skupa
 
Treća međunarodna znanstvena konferencija „Društvene devijacije“ 25.-27.5.2018., Banja Luka, Bosna i Hercegovina (str.127-129) hrvatskipdf 128 KB
Irma Kovčo Vukadin
Sažetak sa skupa
 
Međunarodna konferencija o nestaloj djeci „Čija djeca su nestala djeca?“ Zagreb, 13.7.2018. (str.130-133) hrvatskipdf 135 KB
Irma Kovčo Vukadin, Dubravka Marušić
Sažetak sa skupa
 
18th Annual Conference of the European Society of Criminology: Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity Implications for Modern Criminology Sarajevo, 29.8.-1.9.2018. (str.134-135) hrvatskipdf 112 KB
Dalibor Doležal
Sažetak sa skupa
 
Impresum hrvatskipdf 165 KB
Impressum  
Ostalo  
Posjeta: 1.793 *