hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica, Vol. 72 No. Suplement 1, 2018.


Acta medica Croatica,Vol. 72 No. Suplement 1
Datum izdavanja: studeni 2018.

Objavljen na Hrčku: 20. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.3-3) hrvatskipdf 29 KB
Tatjana Goranović
Ostalo
 
Zbrinjavanje dišnog puta: jučer, danas, sutra (str.7-12) hrvatskipdf 895 KB
AIRWAY MANAGEMENT – YESTERDAY, TODAY, TOMORROW (str.12-12)  
BRANKA MALDINI, TATJANA GORANOVIĆ, BORIS ŠIMUNJAK
Uvodnik
 
Kvaliteta zbrinjavanja dišnog puta u hitnim stanjima (str.11-16) hrvatskipdf 109 KB
QUALITY OF AIRWAY MANAGEMENT IN EMERGENCIES (str.17-17)  
TATJANA GORANOVIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, MORENA MILIĆ, MAJA KARAMAN ILIĆ, JADRANKA KATANČIĆ, ILJAZ HODZOVIC, MARTINA MATOLIĆ
Uvodnik
 
IZBOČENJE GORNJIH SJEKUTIĆA JE DOBAR PREDSKAZATELJ OTEŽANE INTUBACIJE (str.19-24)  
UPPER INCISOR PROMINENCE IS A GOOD PREDICTOR OF DIFFICULT INTUBATION (str.24-24) engleskipdf 117 KB
SANJA MARIČIĆ PRIJIĆ, ALEKSANDRA PLEĆAŠ ĐURIĆ, VLADIMIR DOLINAJ, BRANISLAVA JOROVIĆ, JELENA VUKOJE
Ostalo
 
FAILED AIRWAY IN UPPER AIRWAY TRAUMA PATIENTS (str.25-28) engleskipdf 80 KB
OZLJEDE DIŠNOG PUTA KOD TRAUME DIŠNOG PUTA (str.29-29)  
BILJANA SHIRGOSKA, JANE NETKOVSKI, IGOR KIKERKOV
Pregledni rad
 
Komplikacije primjene ekstraglotičnih pomagala u zbrinjavanju dišnog puta (str.31-33) hrvatskipdf 72 KB
COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH THE USE OF EXTRAGLOTTIC AIRWAY DEVICES IN AIRWAY MANAGEMENT (str.34-34)  
VIŠNJA NESEK ADAM, TATJANA GORANOVIĆ, MARTINA MATOLIĆ, ELVIRA GRIZELJ STOJČIĆ
Pregledni rad
 
Opstrukcijska apneja tijekom spavanja, anestezija i dišni put; kliničke dileme i osvrt na najnovije smjernice (str.35-44) hrvatskipdf 172 KB
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA, ANESTHESIA AND AIRWAY – CLINICAL DILEMMAS AND REVIEW OF THE LATEST GUIDELINES (str.45-45)  
MLADEN CAREV, ZORAN ĐOGAŠ, ŽELJKO NINČEVIĆ, SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ, NENAD KARANOVIĆ
Pregledni rad
 
Neki pedijatrijski sindromi s mogućim otežanim osiguranjem dišnog puta tijekom indukcije u anesteziju (str.47-56) hrvatskipdf 164 KB
SOME PEDIATRIC SYNDROMES WITH DIFFICULT AIRWAYS IN NESTHESIA INDUCTION (str.56-56)  
DIANA BUTKOVIĆ
Pregledni rad
 
CRICOTHYROTOMY – URGENT ACCESS TO THE AIRWAY, WHEN AND HOW? (str.57-62) engleskipdf 601 KB
KRIKOTIREOTOMIJA - HITNI PRISTUP DIŠNOM PUTU, KADA I KAKO? (str.62-62)  
TENA ŠIMUNJAK, TATJANA GORANOVIĆ
Pregledni rad
 
EMERGENCY PEDIATRIC AIRWAY: HOW TO MANAGE AND KEEP IT SAFE? (str.63-69) engleskipdf 133 KB
DIŠNI PUT KOD DJECE U HITNIM STANJIMA: KAKO GA ZBRINUTI I OSIGURATI? (str.70-70)  
MARIJANA KARIŠIK
Ostalo
 
Neinvazivna mehanička ventilacija u kroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti (str.71-75) hrvatskipdf 87 KB
NONINVASIVE VENTILATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (str.75-75)  
GORDANA PAVLIŠA, ANDRIJA NEKIĆ, HRVOJE PURETIĆ, FEĐA DŽUBUR, ANA HEĆIMOVIĆ, MATEJA JANKOVIĆ MAKEK, MIROSLAV SAMARŽIJA
Ostalo
 
Bužijom-asistirana intubacija – kratki pregled tehnike i mogućih kliničkih scenarija (str.77-80) hrvatskipdf 75 KB
BOUGIE-ASSISTED INTUBATION – A BRIEF OVERVIEW ON TECHNIQUE AND CLINICAL SCENARIOS (str.80-80)  
KREŠIMIR REINER, MARIJA MARTINUŠ, MARKO ČAČIĆ, ELEONORA GOLUŽA, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
 
Osiguranje dišnog puta tijekom kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi: trenutna situacija i ishodi (str.81-83) hrvatskipdf 74 KB
AIRWAY MANAGEMENT IN OUT OF HOSPITAL CARDIAC ARREST – CURRENT SITUATION AND OUTCOMES (str.84-84)  
ANĐELA SIMIĆ, IVAN JURIĆ, MARTA LUKAČEVIĆ, LJILJANA PUŠKADIJA, VIŠNJA NESEK ADAM
Stručni rad
 
Zbrinjavanje dišnog puta u bolesnice s akutnom obostranom paralizom glasnica (str.85-87) hrvatskipdf 64 KB
AIRWAY MANAGEMENT IN A PATIENT WITH ACUTE BILATERAL VOCAL CORD PARALYSIS (str.88-88)  
LADA MARIJAN, VIŠNJA NESEK ADAM, TINO KLANCIR
Ostalo
 
Osiguranje dišnog puta u djeteta s Edwardsovim sindromom (str.89-91) hrvatskipdf 68 KB
AIRWAY MANAGEMENT IN A CHILD WITH EDWARD’S SYNDROME (str.92-92)  
BIBIANA VITKOVIĆ, TOMISLAV KIFER, SANDRA KRALIK, DIANA BUTKOVIĆ
Ostalo
 
TRACHEOTOMY AND ROLE OF LOW POSITIVE PRESSURE VENTILATION DURING PREOXYGENATION IN A PATIENT WITH LARGE LARYNGEAL NEUROENDOCRINE CARCINOMA (str.93-97) engleskipdf 737 KB
TRAHEOTOMIJA I ULOGA VENTILACIJE NISKO POZITIVNIM TLAKOM ZA VRIJEME PREOKSIGENACIJE KOD BOLESNIKA S VELIKIM NEUROENDOKRINIM KARCINOMOM LARINKSA (str.98-98)  
SANJA MILOŠEV, VLADIMIR DOLINAJ, DRAGANA RADOVANOVIĆ, VLADIMIR KLJAJIĆ, NATAŠA MARKOVIĆ, DUŠANKA JANJEVIĆ
Ostalo
 
Važnost anestezije kod dijagnostičke pretrage endobronhijskog ultrazvuka (str.99-102) hrvatskipdf 426 KB
THE IMPORTANCE OF ANESTHESIA IN DIAGNOSTIC TESTS OF ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND (str.103-103)  
JADRANKA KATANČIĆ, MORENA MILIĆ, TATJANA GORANOVIĆ
Ostalo
 
Posjeta: 3.028 *