hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 1988.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Naše brodarstvo i povezanost s domaćom brodogradnjom (str.I-VIII) hrvatskipdf 17 MB
Hrvoje Kačić
Izlaganje sa skupa
 
"Suradnja da, ali ne po svaku cijenu" (str.3-6) hrvatskipdf 7 MB
Dušan Kalogjera
Ostalo
 
Oblici brodskog kormila (str.7-10) hrvatskipdf 6 MB
Igor Belamarić
Ostalo
 
Karakteristike brodova (str.11-13) hrvatskipdf 5 MB
Jovo T. Tauzović
Ostalo
 
Potpuni nastavni program engleskog jezika prema konvenciji STCW, London 1978. (str.15-18) hrvatskipdf 6 MB
Josip Luzer
Ostalo
 
Tko to ide u pomorce? Analiza uspjeha u osmom razredu osnovne škole učenika upisanih u prvi razred struke, "Promet - pomorski i riječni" školske godine 1987/1988. (str.19-20) hrvatskipdf 3 MB
Ive Babić
Ostalo
 
O stručnim nazivima u pomorstvu (str.21-22) hrvatskipdf 3 MB
Igor Belamarić
Ostalo
 
Početak razvoj rendgenske astronomije (str.23-28) hrvatskipdf 12 MB
Petar Kačić, Boris Franušić
Ostalo
 
O odjeći i ukrasnim predmetima mornara i kormilara na jedrenjacima Dubrovačke Republike, druga pol. 18. i poč. 19. stoljeća (str.29-33) hrvatskipdf 10 MB
Josip Luetić
Ostalo
 
Izvodi iz sjećanja pojedinih učesnika pobune mornara u Austro-Ugarskoj floti februara 1918. u Boki kotorskoj (str.34-36) hrvatskipdf 4 MB
Mirko Vukasović
Ostalo
 
Kapetan Ljubo Dorčić, komandant "Makarske" i "Ljubljane" (str.37-40) hrvatskipdf 7 MB
Anđelko Kalpić
Ostalo
 
Okrugli stol o valobranu "Kaše" (str.43-46) hrvatskipdf 7 MB
Patricija Veramenta - Paviša
Ostalo
 
Kaše u kontinuitetu razvoja luke i grada Dubrovnika (str.47-54) hrvatskipdf 13 MB
Antun Ničetić
Ostalo
 
Posjeta: 1.913 *