hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,No. 60
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 6. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Prostor kao društvena praksa: gradine i heterotopija (str.1-24) hrvatskipdf 7 MB
Space as social practice: hillforts and heterotopia (str.1-24)  
Igor Kulenović
Izvorni znanstveni članak
 
Poljana gladijatora na mozaicima antičke Enone: istraživanje u arhivima kulturnih institucija Zadra i Nina (str.25-70) hrvatskipdf 20 MB
The Field of the Gladiators on mosaics from ancient Aenona: archive research at culture institutions in Zadar and Nin (str.25-70)  
Martina Dubolnić Glavan
Izvorni znanstveni članak
 
Novi nalaz zadarskog komunalnog folara Moneta Iadre i problematika njegova kovanja (str.71-84) hrvatskipdf 3 MB
A new find of the communal follarus Moneta Iadre from Zadar and problems related to the mintage thereof (str.71-84)  
Dejan Filipčić
Izvorni znanstveni članak
 
Politički odnosi Đurađa II. Stracimirovića Balšića i Dubrovnika (1385. – 1403.) (str.85-117) hrvatskipdf 3 MB
Political relations between Đurađ II Stracimirović Balšić and Dubrovnik (1385–1403) (str.85-117)  
Marijan Premović
Pregledni rad
 
Nova istraživanja i dopune o graditeljima mramornih oltara u Zadru: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste i Girolamo Girardi (str.119-146) hrvatskipdf 7 MB
New and additional research on the builders of marble altars in Zadar: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste and Girolamo Girardi (str.119-146)  
Bojan Goja
Izvorni znanstveni članak
 
Britansko-mletački odnosi u doba Drugog morejskog rata (1714. – 1718.) (str.147-166) hrvatskipdf 3 MB
British–Venetian relations during the Second Morean War (1714–1718) (str.147-166)  
Marija Kocić
Izvorni znanstveni članak
 
Vojni inženjer Antun Marković (u. 1767.) i njegova pješačka pukovnija (str.167-204) hrvatskipdf 4 MB
Military engineer Antun Marković (d. 1767) and his infantry regiment (str.167-204)  
Lovorka Čoralić, Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak
 
Prilozi istraživanju svakodnevnog života Vinjerca na temelju glagoljske knjige bratovštine sv. Antuna Padovanskog i ostalih glagoljskih vrela od kraja 17. do početka 19. stoljeća (str.205-248) hrvatskipdf 4 MB
Tributes to the research of the everyday life of Vinjerac based on the Glagolitic book of the fraternity of St. Anthony of Padua and other Glagolitic sources from the period between the end of the 17th and the beginning of the 19th Century (str.205-248)  
Grozdana Franov-Živković, Danijela Deković
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarske prilike Zmajevićeva glagoljaškog sjemeništa u Zadru za vrijeme rektora kanonika Josipa Calvija (1782. − 1810.) (str.249-318) hrvatskipdf 5 MB
Economic affairs at Zmajević’s Glagolitic Seminary in Zadar during the rectorate of canon Josip Calvi (1782−1810) (str.249-318)  
Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
Pripadnici austrougarske mornarice i čitanje u Prvom svjetskom ratu: primjer splitske Knjižare Morpurgo (str.319-350) hrvatskipdf 4 MB
Members of Austro-Hungarian Navy and reading during World War One: the example of Morpurgo bookstore in Split (str.319-350)  
Jelena Lakuš, Nada Topić
Izvorni znanstveni članak
 
Djelovanje suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. – osvrt na Srednjodalmatinski okrug i presudu Mati Podrugu iz Dicma (str.351-383) hrvatskipdf 5 MB
The Court for the Protection of the National Honour of the Croats and the Serbs in Croatia – a retrospection of the prosecution of Mate Podrug, Dicmo (str.351-383)  
Zdravko Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Novi prilozi za istraživanje akcije "Deseti travnja": nepoznato pismo Ante Pavelića iz srpnja 1948. godine (str.385-409) hrvatskipdf 4 MB
New tributes to the study of the "Tenth of April" action: the unknown letter written by Ante Pavelić in july 1948 (str.385-409)  
Ante Delić
Izvorni znanstveni članak
 
Srpska demokratska stranka od konstituiranja prvog višestranačkog Sabora do početka srpske pobune u Hrvatskoj u kolovozu 1990. (str.411-442) hrvatskipdf 3 MB
Serbian Democratic Party from the constitution of the first multi-party Parliament to the outburst of Serbian rebellion in Croatia in August 1990 (str.411-442)  
Domagoj Knežević
Pregledni rad
 
Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegova jadranska misija (str.443-448) hrvatskipdf 3 MB
Zvjezdan Strika
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dioklecijan – povijesne kontroverze i današnje dileme (str.449-451) hrvatskipdf 3 MB
Krešimir Mijić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 23, br. 1 (str.452-453) hrvatskipdf 3 MB
Ante Bećir
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandijskog rata (1537.-1645. godine) (str.454-456) hrvatskipdf 3 MB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Hitstorisch-theologische Beiträge – Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankić (Susretanje Crkve na Istoku i na Zapadu u zrcalu sinodalnih struktura. Povijesno-teološki doprinosi. Zbornik u čast Petru Vrankiću povodom 70. rođendana) (str.457-463) hrvatskipdf 3 MB
Tado Oršolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gradivo za povijest istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, sv. II: Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768. – 1770.) / Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, vol. II: Acta notarii iadrensis Antonii Calogerà (1768-1770) (str.464-465) hrvatskipdf 3 MB
Nikola Markulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj (str.467-469) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Posjeta: 15.722 *