hrcak mascot   Srce   HID

Forum za sigurnosne studije, Vol. 2 No. 2, 2018.


Forum za sigurnosne studije,Vol. 2 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 4. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Minority refugee return as a tool to reverse ethnic cleansing: the case of Bosnia and Herzegovina (str.6-45) engleskipdf 6 MB
Povratak manjinskih izbjeglica kao sredstvo poništavanja etničkog čišćenja: slučaj Bosne i Hercegovine (str.38-38)  
Petr Čermák
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga policije u provedbi međunarodnih mirovnih operacija i misija – studija slučaja Istočni Timor (str.46-66) hrvatskipdf 169 KB
The Role of Police in Implementation of International Peacekeeping Operations and Missions – Case Study of East Timor (str.63-63)  
Dalibor Franulović, Siniša Tatalović
Pregledni rad
 
Uspon Kine i sigurnost azijsko-pacifičke regije (str.67-94) hrvatskipdf 177 KB
The Rise of China and Security of the Asia-Pacific Region (str.92-92)  
Dario Kuntić
Pregledni rad
 
Kraj posthladno-ratovske ere: izazovi za globalizaciju i slobodnu trgovinu (str.95-118) hrvatskipdf 165 KB
The End of the Post-Cold War Era: Challenges for Globalization and Free Trade (str.117-117)  
Jasminka Simić
Pregledni rad
 
(De) securitisation factors of the EU’s gas supply (str.119-142) engleskipdf 183 KB
Čimbenici (de)sekuritizacije opskrbe EU plinom (str.141-141)  
Jelena Radić Đozić
Pregledni rad
 
(Geo)politički i sigurnosni izazovi demokratskoj konsolidaciji tranzicijskih država: slučaj Bosne i Hercegovine (str.143-163) hrvatskipdf 203 KB
(Geo)political and security challenges to democratic consolidation of transition countries: case study of Bosnia and Herzegovina (str.160-160)  
Izet Beridan, Mirza Smajić, Sead Turčalo
Pregledni rad
 
Bošnjaci Sandžaka u kontekstu suvremenih geopolitičkih i sigurnosnih izazova u Jugoistočnoj Europi (str.164-188) hrvatskipdf 798 KB
Bosniaks of Sandžak in the Context of Contemporary Geopolitical and Security Challenges in the Southeast Europe (str.186-186)  
Jurica Botić
Pregledni rad
 
Zloupotreba diplomatskih imuniteta u suvremenoj diplomatskoj praksi: izazovi i moguća rješenja (str.189-218) hrvatskipdf 190 KB
The abuse of diplomatic immunities in modern diplomatic practice: challenges and possible solutions (str.215-215)  
Đana Luša, Marijana Polenus
Izvorni znanstveni članak
 
Sigurnost EU vs. sigurnosti migranata: Srbija na Balkanskoj migracijskoj ruti (str.219-246) hrvatskipdf 2 MB
EU Security vs. Security of Migrants: Serbia on the Balkan Migration Route (str.243-243)  
Mirjana Bobić, Danica Šantić
Izvorni znanstveni članak
 
New approaches to the challenge of mass migrations (str.247-268) engleskipdf 147 KB
Novi pristupi izazovu masovnih migracija (str.266-266)  
Filip Dragović, Aziz Hasanović, Robert Mikac, Krešimir Mamić
Pregledni rad
 
Zarije Seizović - Političke stranputice postdaytonske Bosne i Hercegovine (str.269-273) hrvatskipdf 57 KB
Veldin Kadić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 10.875 *