hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 1967.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Četvrt vijeka Jugoslavenske ratne mornarice (str.51-52) hrvatskipdf 6 MB
Mate Jerković
Ostalo
 
More i morski put u narodnoj privredi uopće (str.53-54) hrvatskipdf 6 MB
Vicko Krstulović
Ostalo
 
Dvadesetpeti jubilej Ratne mornarice i pomorstva Jugoslavije (str.55-55) hrvatskipdf 3 MB
Vlado Bubić
Ostalo
 
Spremne i moderne pomorske snage (str.56-56) hrvatskipdf 3 MB
Anđelko Kalpić
Ostalo
 
Atlantska plovidba u drugoj godini privredne reforme (str.60-61) hrvatskipdf 6 MB
Špiro Savin
Ostalo
 
Quo vadis?.. (str.62-64) hrvatskipdf 5 MB
Mirko Posavec
Ostalo
 
Rastanak sa zadnim mjestom... (str.64-64) hrvatskipdf 4 MB
Ante Matković
Ostalo
 
Kontajneri revolucioniraju pomorski robni transport (str.65-66) hrvatskipdf 6 MB
Mirko Posavec
Ostalo
 
Na čelu je bila narodna vlast (str.66-67) hrvatskipdf 4 MB
Mate Matković
Ostalo
 
Plovidba trgovačkih brodova bez konvoja (str.68-68) hrvatskipdf 3 MB
Ivo Šišević
Ostalo
 
Za slobodu plovidbe (str.69-70) hrvatskipdf 4 MB
Dušan Vesić
Ostalo
 
Prilog naše Ratne mornarice razvoju hidrografske službe na Jadranu (str.70-71) hrvatskipdf 3 MB
Siniša Vukičević
Ostalo
 
Tutanj sa paluba (str.71-72) hrvatskipdf 3 MB
Mladen Trnski
Ostalo
 
Piratske radio-stanice u eksteritorijalnom moru (str.72-75) hrvatskipdf 11 MB
Pavao Gabre
Ostalo
 
O prolazu stranih ribarskih brodova kroz naše teritorijalno more (str.76-78) hrvatskipdf 7 MB
Lucijan Kos
Ostalo
 
Strani konzularni predstavnici u Dalmaciji za vrijeme mletačke, austrijske i frnacuske uprave (str.79-82) hrvatskipdf 13 MB
Šime Peričić
Ostalo
 
Britanske vojne baze u svijetu (str.83-83) hrvatskipdf 2 MB
Antun Degl'ivellio
Ostalo
 
Nešto o plimnom valu (str.84-85) hrvatskipdf 3 MB
Marin Knežević
Ostalo
 
Kratak izvod iz nauke o bojama (str.85-87) hrvatskipdf 9 MB
Tomislav Šoša
Ostalo
 
Putovi razvoja današnje oceanografije (str.88-90) hrvatskipdf 8 MB
S. Vukičević, Z. Vučak
Ostalo
 
Važnost ranijih ekspedicija za istraživanje Jadrana (str.90-94) hrvatskipdf 14 MB
M. Buljan, M. Zore-Armanda
Ostalo
 
Nove batimetrijske karte južnog dijela Indijskog oceana (str.94-95) hrvatskipdf 3 MB
Antun Degl'ivellio
Ostalo
 
U znaku uspona (str.96-96) hrvatskipdf 3 MB
Velimir Laznibat
Ostalo
 
Stranac u Perastu (str.97-97) hrvatskipdf 3 MB
Raul Hury
Ostalo
 
Legenda o lopudskoj sirotici (str.98-98) hrvatskipdf 3 MB
Marin Lucianović
Ostalo
 
Posjeta: 2.138 *