hrcak mascot   Srce   HID

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam,Vol. 26 No. 2 (56)
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Impresum i sadržaj (str.I-VIII) hrvatskipdf 966 KB
Impressum and Contents (str.I-VIII) engleskipdf 966 KB
Ostalo  
Amfiteatar u Puli; Vodoopskrbni sustav (str.218-231) hrvatskipdf 5 MB
Amphitheatre in Pula; Water Supply System (str.218-231)  
Attilio Krizmanić
Izvorni znanstveni članak
 
Scenarijsko modeliranje u prostornom planiranju obalnog područja; Dubrovačko-neretvanska županija (str.232-243) hrvatskipdf 4 MB
Scenario Modelling in the Physical Planning of the Coastal Area; Dubrovnik-Neretva County (str.232-243)  
Ivana Katurić, Krunoslav Šmit, Mario Gregar
Izvorni znanstveni članak
 
Modeli transformacije zgrade Osnovne škole Saburina u Sarajevu kao posljedica zahtjeva energetske učinkovitosti (str.244-257) hrvatskipdf 5 MB
Transformation Models Based on Energy Efficiency Requirements for the Primary School Building Saburina in Sarajevo (str.244-257)  
Haris Bradić, Zoran Veršić
Izvorni znanstveni članak
 
Greenequality - Određivanje društveno-prostorne tipologije urbanog pejsaža (str.258-267)  
Greenequality - Determination of Socio-Spatial Urban Landscape Typology (str.258-267) engleskipdf 5 MB
Stjepko Golubić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Prethodno priopćenje
 
Preispitivanje zajedničkog jezika kulturnih pejsaža; Analiziranje stanja sarajevskog pejsaža (str.268-281)  
Re-conceptualizing Common Ground of the Cultural Landscape; Testing the Reality of Sarajevoscape (str.268-281) engleskipdf 5 MB
Erna Husukić, Emina Zejnilović
Prethodno priopćenje
 
Majanski gradovi Yucatana; Oblici naselja i vrste građevina (str.282-295)  
Mayan Cities of Yucatan; Settlement Patterns and Structure Types (str.282-295) engleskipdf 6 MB
Nenad Lipovac, Nikolina Gradečki
Pregledni rad
 
Tematska područja Planova upravljanja kao indikator suvremenih urbanističkih problema; Mediteranski gradovi - Dubrovnik, Venecija, Krf (str.296-307) hrvatskipdf 5 MB
Thematic Areas of Management Plans as Indicators of Contemporary Issues in Urban Planning; Mediterranean Cities - Dubrovnik, Venice, Corfu (str.296-307)  
Krunoslav Šmit, Ines Mravunac
Pregledni rad
 
Professional Work of Russian Immigrant Architects in Croatia and Yugoslavia (1920-1980) (str.308)  
Djelatnost ruskih arhitekata emigranata u Hrvatskoj i Jugoslaviji (1920.-1980.) (str.308-319) hrvatskipdf 5 MB
Aleksandar Kadijević
Pregledni rad
 
Projekti Ivana Meštrovića i Harolda Bilinića na Lovćenu u tadašnjem političkom i ideološkom kontekstu (str.320-331) hrvatskipdf 5 MB
Projects by Ivan Meštrović and Harold Bilinić on Lovćen in the Political and Ideological Context of the Period (str.320-331)  
Dragan Komatina, Ema Alihodžić Jašarović
Pregledni rad
 
Kulturni centar u Kotoru arhitekta Zdravka Moslavca; Interpolacija kao sredstvo valorizacije arhitektonskog naslijeđa (str.332-347)  
Cultural Center in Kotor Designed by the Architect Zdravko Moslavac; Interpolation as a Means of Valorization of Architectural Heritage (str.332-347) engleskipdf 6 MB
Slavica Stamatović Vučković, Kosara Kujundžić
Pregledni rad
 
Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskih prostora; Damir Krajnik (str.351-351) hrvatskipdf 523 KB
Materials and Structures in Landscape Architecture; Damir Krajnik (str.351-351)  
Iva Muraj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obazrivo s prostorom; Izbor autorskih tekstova; Sonja Jurković (str.352-352) hrvatskipdf 526 KB
A Considerate Approach to Space; Selection of Texts; Sonja Jurković (str.352-352)  
Sanja Gašparović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhitekt Bruno Milić (str.353-353) hrvatskipdf 522 KB
Architect Bruno Milić (str.353-353)  
Alen Žunić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Boris Magaš. Misli o arhitekturi; Izabrani tekstovi; Alen Žunić [izabrao i uredio] (str.354-355) hrvatskipdf 972 KB
Boris Magaš. Thoughts on Architecture; Selected texts; Alen Žunić [selected and edited] (str.354-355)  
Julija Lozzi Barković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba; Kristina Careva, Rene Lisac, Tomislav Pletenac, Jana Vukić (str.356-356) hrvatskipdf 522 KB
Investigating the Participatory Potential of the Citizens in Public Urban Space Planning in Zagreb; Kristina Careva, Rene Lisac, Tomislav Pletenac, Jana Vukić (str.356-356)  
Bojan Baletić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kino Samobor; Studentska radionica (str.357-357) hrvatskipdf 526 KB
Cinema Samobor; Student Workshop (str.357-357)  
Ines Mravunac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhitektura u Kutini 1955.-1985.; Ines Mravunac, autorica izložbe i kataloga (str.358-358) hrvatskipdf 514 KB
Architecture in Kutina 1955-1985; Ines Mravunac, author of exhibition and catalogue (str.358-358)  
Luka Krmpotić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Afera Berlage; Vedran Mimica (str.359-359) hrvatskipdf 509 KB
The Berlage Affair; Vedran Mimica (str.359-359)  
Darko Kahle
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ČARDAK između neba i zemlje; Tragovima vernakularnih prostora u arhitekturi Balkana; Judith Bing (str.360-360) hrvatskipdf 514 KB
CHARDAK Between Heaven and Earth; Tracing Vernacular Space in Balkan Architecture; Judith Bing (str.360-360)  
Nikša Božić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
V.pred. Egon Lokošek [1948.-2017.] (str.363-363) hrvatskipdf 502 KB
Miljenko Haiman
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Akademik Josip Vaništa [1924.-2018.] (str.364-365) hrvatskipdf 916 KB
Renata Waldgoni
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
V.pred. mr.sc. Nikoleta Sudeta [1949.-2018.] (str.366-366) hrvatskipdf 511 KB
Marija Šimić Horvath
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./18. (str.367-394) hrvatskipdf 1 MB
Iva Muraj
Ostalo
 
Arhitektura zgrada za zdravstvo - transformacija koncepta bolničkih zgrada; Doktorska disertacija [sažetak] (str.398-398)  
Architecture of Healthcare facilities - Transforming hospital building concept; Doctoral Dissertation [Summary] (str.398-398) engleskipdf 493 KB
Senaida Halilović-Terzić
Ostalo
 
Metoda prostornog brandinga - Utjecaj arhitektonsko-urbanističkih zahvata na konkurentni identitet mjesta; Doktorska disertacija [sažetak] (str.399-399)  
Method of Physical Branding - Architecture and Urban Development Impact on the Competitive Identity of the Place; Doctoral Dissertation [Summary] (str.399-399) engleskipdf 493 KB
Marina Pavković
Ostalo
 
Razvoj prostornih modela forenzičkih psihijatrijskih ustanova; Doktorska disertacija [sažetak] (str.400-400)  
Evolution of Spatial Building Types for Forensic Psychiatry; Doctoral Dissertation [Summary] (str.400-400) engleskipdf 492 KB
Gordana Žaja
Ostalo
 
Modaliteti djelovanja hrvatskih arhitekata u zemljama Afrike i Jugozapadne Azije od 1950. do 1991.; Doktorska disertacija [sažetak] (str.401-401)  
Croatian Architects’ Modalities of Work in the Countries of Africa and Southwest Asia 1950-1991; Doctoral Dissertation [Summary] (str.401-401) engleskipdf 488 KB
Mojca Smode Cvitanović
Ostalo
 
Određivanje modela niskoenergetskih zgrada s primjenom optimalnih rješenja korištenja fotonaponskih sustava integriranih u dvostruke fasade; Doktorska disertacija [sažetak] (str.402-402)  
Determination of the Model of Low Energy Buildings with the Use of Optimal Solutions Using Photovoltaic System Integrated into a Double Façade; Doctoral Dissertation [Summary] (str.402-402) engleskipdf 489 KB
Lindihana Goxha
Ostalo
 
Dnevno svjetlo kao čimbenik arhitektonike i identiteta prostora - metoda dnevnosvjetlosne analize; Doktorska disertacija [sažetak] (str.403-403)  
Daylight as Factor of Architectonic and Identity of Space - Qualitative Daylight Method; Doctoral Dissertation [Summary] (str.403-403) engleskipdf 492 KB
Igor Gojnik
Ostalo
 
Posjeta: 22.401 *