hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: svibnja 1983.

Objavljen na Hrčku: 5. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.5-6) hrvatskipdf 47 KB
Kazalo  
Ruski jazik ošvičeni z priznačkami zahodnoslavjanskih i vostočnoslavjanskih jazikoh (str.7-19) hrvatskipdf 744 KB
Eugenija Barić
Izvorni znanstveni članak
 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОПЫТКА СЕМИОТИКИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ СОВРЕМЕННОЙ ХОРВАТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Istraživalački pokušaj semiotike u poredbenom proučavanju književnog i likovnog djela na primjerima iz suvremene hrvatske književnosti (str.21-33) hrvatskipdf 732 KB
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
Od Taljiga života do Velikog putovanja (str.35-45) hrvatskipdf 646 KB
Aleksandar Flaker
Izvorni znanstveni članak
 
Turgenjevski smjer hrvatskog realizma (str.47-54) hrvatskipdf 459 KB
Ivo Frangeš
Stručni rad
 
»Kirillova kniga« s autografnim marginalnim bilješkama Jurja Križanića (str.55-58) hrvatskipdf 274 KB
Ivan Golub
Stručni rad
 
Problemi klasifikacije folklornih kazališnih oblika (str.59-74) hrvatskipdf 869 KB
Ivan Lozica
Izvorni znanstveni članak
 
Grčke riječi sa sufiksom -ma u slavenskim jezicima (str.75-81) hrvatskipdf 517 KB
Mile Mamić
Stručni rad
 
Genitiv u sastavu frazeologizama u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku (str.83-90) hrvatskipdf 415 KB
Anita Menac
Stručni rad
 
ХОРВАТСКО-РУССКИЕ СОВПАДЕНИЯ В ГРАММАТИКЕ КРИЖАНИЧА  
Hrvatsko-ruske podudarnosti u Križanićevoj Gramatici (str.91-97) hrvatskipdf 372 KB
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
O klasifikaciji usmene lirske poezije (str.99-111) hrvatskipdf 679 KB
Tanja Perić-Polonijo
Stručni rad
 
Sadržajne i literarne osobine odlomaka žitija Konstantina-ćirila u hrvatskoglagoljskim i ruskim tekstovima (str.113-129) hrvatskipdf 1023 KB
Ivanka Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog diskusiji o prvenstvu u metodi lingvističke geografije (str.131-135) hrvatskipdf 270 KB
Valentin Putanec
Stručni rad
 
Remsko evanđelje prema hrvatskoglagoljskom lekcionaru (str.137-153) hrvatskipdf 928 KB
Ksenija Režić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatskoglagoljski Apostol između Istoka i Zapada (str.155-166) hrvatskipdf 666 KB
Josip Tandarić
Izvorni znanstveni članak
 
Juraj Križanić i književno jezične tendencije u Hrvatskoj 17. stoljeća (str.167-173) hrvatskipdf 411 KB
Josip Vončina
Stručni rad
 
Posjeta: 3.348 *