hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 26 No. 2, 1994.


Datum izdavanja: prosinac 1994.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Posjet Pape Hrvatskoj (str.205-238) hrvatskipdf 2 MB
Jure Krišto
Ostalo
 
Publikacije domobransko-ustaškog pokreta u izbjeglištvu i iseljeništvu 1929. – 1944. - I. dio (str.241-255) hrvatskipdf 2 MB
THE PUBLICATIONS OF THE DOMOBRAN-USTASHI MOVEMENT IN DIASPORA, 1929-1944 (str.255-255)  
Jere Jareb
Pregledni rad
 
O zagrebačkom gospodarstveniku Vjekoslavu Heinzelu (1871. – 1934.) (str.257-276) hrvatskipdf 3 MB
VJEKOSLAV HEINZEL AS A ZAGREB ENTREPRENEUR (1871-1934) (str.276-276)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić i kraljevski panduri: odjeci Borongajske skupštine 1923. (str.277-296) hrvatskipdf 2 MB
S. RADIĆ AND ROYAL POLICEMEN: THE ECHOES OF THE BORONGAJ ASSEMBLY IN 1923 (str.297-297)  
Bosiljka Janjatović
Izvorni znanstveni članak
 
Narodni glas - glas oporbe 1945. (str.299-315) hrvatskipdf 2 MB
THE NARODNI GLAS, A VOICE OF THE OPPOSITION IN 1945 (str.315-315)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Djelatnost sljedbenika rezolucije informbiroa u Hrvatskoj 1948. – 1953. (str.317-335) hrvatskipdf 2 MB
ACTIVITIES OF THE COMINFORM RESOLUTION FOLLOWERS IN CROATIA, 1948-1953 (str.335-336)  
Berislav Jandrić
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos Katoličke crkve u Istri prema liberalizmu (1849. – 1914.) (str.337-347) hrvatskipdf 875 KB
THE CATHOLIC CHURCH IN ISTRIA AND ITS RELATIONSHIP TO LIBERALISM, 1848-1914 (str.347-347)  
Stipan Trogrlić
Izvorni znanstveni članak
 
Pogrešno istrčavanje Vladimira Žerjavića (str.351-359) hrvatskipdf 1 MB
MISTAKEN INTERVENTION OF VLADIMIR ŽERJAVIĆ (str.359-359)  
Mihael Sobolevski
Stručni rad
 
IVAN MUŽIĆ, Masoni u Hrvatskoj 1918-1967, (Dokumenti iz tajnih arhiva Udb-e), Orbis, Split, 1993., 296 str. (str.363-364) hrvatskipdf 246 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
STJEPAN SRŠAN, Osječki ljetopisi 1686. – 1945., Izdanje Povijesnog arhiva u Osijeku, Osijek, 1993., 436 str. (str.365-366) hrvatskipdf 240 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
MIROSLAV DŽAJA - KRUNOSLAV DRAGANOVIĆ, Sa Kupreške visoravni, II. izdanje, Baško Polje - Zagreb, 1994., 534 str. (str.366-369) hrvatskipdf 983 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
MIHOVIL PAVLINOVIĆ, Hrvatski razgovori, Nakladni zavod Globus i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994., 329 str. (str.369-371) hrvatskipdf 1 MB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
KOLO. ČLANCI ZA LITERATURU, UMJETNOSTI NARODNI ŽIVOT 1842-1853., I.-IV, Erasmus, Zagreb, 1993. (pretisak) (str.371-373) hrvatskipdf 892 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
ZNAMENJA VLASTI I ČASTI U HRVATSKOJ U 19. STOLJEĆU, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 1994., 134 str. (str.373-374) hrvatskipdf 222 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
NEW PERSPECTIVES ON HISTORICAL WRITING, ur. Peter Burke, Oxford-Cambridge, 1991, 254 str. (str.375-380) hrvatskipdf 555 KB
Borislav Grgin
Recenzija, Prikaz
 
GEZÁ ANDREAS VON GEYR, Sándor Wekerle, 1848-1921, R. Oldenburg Verlag, München, 1993., 529 str. (str.380-383) hrvatskipdf 396 KB
Ljubinka Karpowicz-Toševa
Recenzija, Prikaz
 
ZBIGNIEW BRZEZINSKI, Izvan kontrole - globalna previranja uoči 21. stoljeća. Otvoreno sveučilište, 1994., Zagreb, 209 str. (str.383-384) hrvatskipdf 247 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Nationalities Papers. Broj I (292 str.) i II (200 str.) za 1993. godinu, New York, 1993. (str.385-385) hrvatskipdf 159 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
P. FLAMINIO ROCCHI, L 'esodo dei 350 mila giuliani fiumani e dalmati, Rim, 1990., 652 str. (str.386-388) hrvatskipdf 340 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
ANTUN GIRON - PETAR STRČIĆ, Poglavnikovom Vojnom Uredu: Treći Reich, NDH, Sušak - Rijeka i izvješće dr. Oskara Turine 1943., Rijeka, 1993., 186 str. (str.388-389) hrvatskipdf 229 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
VERA KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Cazinska buna 1950, »Svjetlost«, Sarajevo, 1991., (reprint: Ljubljana, 1993), 541 str. (str.390-392) hrvatskipdf 314 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Diacovensia. Teološki prilozi, god. I., br. 1, Visoka bogoslovna škola Đakovo, Đakovo, 1993. (str.392-394) hrvatskipdf 305 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz
 
FRA JOSIP VISKOVIĆ, Sjećanja s robije, Teovizija, Zagreb, 1994., 103 str. (str.394-394) hrvatskipdf 134 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
POD OKIĆEM. Zavičajna knjiga župa Svete Marije i Svetog Martina, Zagreb, 1993., 566 str. (str.395-396) hrvatskipdf 220 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
KAŠTELANSKI ZBORNIK, sv. 4., Kaštela, 1994., 301 str. (str.396-399) hrvatskipdf 367 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
IVAN LAJIĆ, Stanovništvo dalmatinskih otoka. Povijesne i suvremene značajke depopulacije, Consilium, Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka »Demografske povijesne studije«, Zagreb, 1992., 329 str. (str.399-401) hrvatskipdf 269 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.555 *