hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 26 No. 3, 1994.


Datum izdavanja: svibanj 1995.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Publikacije domobransko-ustaškog pokreta u izbjeglištvu i iseljeništvu 1929. – 1944. - II. dio (str.413-425) hrvatskipdf 957 KB
THE PUBLICATIONS OF THE DOMOBRAN-USTASHA MOVEMENT IN DIASPORA 1929-1944 (str.425-425)  
Jere Jareb
Pregledni rad
 
Ante Ciliga, Trocki i državni kapitalizam: teorija, taktika i preispitavanje stavova u razdoblju čistki (1935. – 1939.) (str.427-449) hrvatskipdf 2 MB
ANTE CILIGA, TROTSKI, AND STATE CAPITALISM: THEORY, TACTICS, AND REEVALUATION DURING THE PURGE ERA, 1935-1939 (str.449-449)  
Michael S. Fox
Izvorni znanstveni članak
 
Fašistički sindikati u Istri 1919. – 1929. (str.451-473) hrvatskipdf 2 MB
THE FASCIST SYNDICATES IN ISTRIA 1919-1929 (str.473-474)  
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos braće Radić prema politici »novoga kursa« na primjeru Riječke i Zadarske rezolucije (str.475-485) hrvatskipdf 809 KB
THE RADIĆ BROTHERS TOWARDS THE »NEW COURSE« POLITICS BASED ON THE RIJEKA AND ZADAR RESOLUTIONS (str.485-485)  
Stjepan Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Mihailo Polit-Desančić i srpski nacionalizam 1861. godine (str.487-500) hrvatskipdf 1 MB
MIHAILO POLIT-DESANIČIĆ AND SERB NATIONALISM IN 1861 (str.500-500)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Odgovornost, profesionalnost i etičnost u hrvatskoj historiografiji - u povodu odgovora dr. Petra Korunića (str.503-514) hrvatskipdf 907 KB
THE RESPONSIBILITV, PROFESSIONALISM, AND MORALITY IN CROATIAN HISTORIOGRAPHY (str.514-514)  
Nikša Stančić
Stručni rad
 
Nije pogrešno istrčavanje već razmatranje mogućnosti daljnjeg istraživanja žrtava drugog svjetskog rata (str.517-527) hrvatskipdf 814 KB
THERE IS NO QUESTION OF A MISTAKEN JUMPING THE GUN BUT THE EXAMINATION OF THE POSSIBILITY TO STUDY THE SECOND WORLD WAR VICTIMS (str.527-527)  
Vladimir Žerjavić
Stručni rad
 
JURE KRIŠTO, Prešućena povijest. Katolička crkva u hrvatskoj politici 1850-1918., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994., 480 str. (str.531-533) hrvatskipdf 372 KB
Marko Karamatić
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatske kraljevinske konferencije. Svesci I-V. Izdavač: Hrvatski državni arhiv. Zagreb 1985-1993. (str.533-534) hrvatskipdf 288 KB
Andrej Čebotarev
Recenzija, Prikaz
 
Otium, Zagreb, 1993., str. 32. (str.535-535) hrvatskipdf 170 KB
Ana Holjevac
Recenzija, Prikaz
 
STJEPAN ANTOLJAK, Pregled hrvatske povijesti (drugo dopunjeno izdanje), Laus/Orbis, Split, 1994., 248 str. (str.536-537) hrvatskipdf 259 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
ŠTEFANIJA POPOVIĆ, Seljaštvo na vlastelinstvima u Hrvatskoj 1848. Sastav seljačkog posjeda na hrvatsko-slavonskim vlastelinskim imanjima u doba ukidanja feudalizma. Zagreb, 1993., Izd. Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 274 str. (str.537-538) hrvatskipdf 268 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
JOSIP BARUN NEUSTÄDTER, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od 1848., Školska knjiga, Zagreb, 1994., 616 str. (str.539-540) hrvatskipdf 296 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
IVAN MAŽURANIĆ, Hervati Madjarom, Odgovor na proglase njihove od ožujka mieseca i travnja 1848., Karlovac, 1994./1848./ (reprint), 20 str. (str.541-542) hrvatskipdf 265 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
MIHOVIL PAVLINOVIĆ, Misao hrvatska i misao srbska u Dalmaciji od godine 1848. do godine 1882., Laus, Split, 1994., 121 str. (reprint) (str.543-542) hrvatskipdf 254 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
STJEPAN RADIĆ, Živo hrvatsko pravo na Bosnu i Hercegovinu, Zageb-Sisak-Ljubuški, »Consilium«, Zagreb, 1993., 60 str. (str.544-545) hrvatskipdf 263 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
EVGENIJ KUMIČIĆ, Govori, Zagreb, 1994., 558 str. (str.545-546) hrvatskipdf 246 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
DAMIR AGIČIĆ, Tajna politika Srbije u XIX. stoljeću, AGM, Zagreb, 1994., 148 str. (str.546-548) hrvatskipdf 339 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
VRHBOSANSKA KATOLIČKA BOGOSLOVIJA 1890.-1990., Zbornik radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, Sarajevo-Bol, 1993., 548 str. (str.549-551) hrvatskipdf 361 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
ĆIRIL PETEŠIĆ, Milan Grlović - prvi predsjednik Hrvatskoga novinarskog društva, Zagreb, 1992., 111 str. (str.552-552) hrvatskipdf 286 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
CTIBOR NEČAS, Pusobeni urednich lekarek v Bosne a Hercegovine v letech 1892-1918, Masarykova univerzita, Bmo, 1992., 137 str. (str.552-555) hrvatskipdf 472 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz
 
ANTON SCHERER, Deutschland und Österreich in der öffentlichen Meinung der BR Jugoslawien und Kroatiens von heute, Danubio – Suevia 5, Donauschwäbische Beiträge 95, Graz 1994., 67 str. (str.555-556) hrvatskipdf 247 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz
 
FRANZ SCHRAML, Hrvatsko ratište. Njemačko - hrvatske legijske divizije - 369., 373., 392. pješ. div. (hrv.) - njihove izobrazbene i doknadne izobrazbene postrojbe, Brkič i sin, Zaprešić 1993., 285 str, ilustr, 24 cm. (str.556-557) hrvatskipdf 260 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz
 
Südosteuropa - Zeitschrift fűr Gegenwartsforschung, Heft 10, 42 Jahrgang, 1993., München, str. 70. (str.558-560) hrvatskipdf 325 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
IN MEMORIAM Akademik LJUBO BOBAN (1933. – 1994.) (str.563-565) hrvatskipdf 313 KB
Berislav Jandrić
In memoriam, Nekrolog
 
IN MEMORIAM Dr. BOGDAN KRIZMAN (1913. – 1994.) (str.568-566) hrvatskipdf 318 KB
Hrvoje Matković
In memoriam, Nekrolog
 
IN MEMORIAM Dr. IVAN OČAK (1920. – 1994.) (str.569-571) hrvatskipdf 297 KB
Mihael Sobolevski
In memoriam, Nekrolog
 
Ispravak bibliografskog podatka o F. Tuđmanu i N. Stančiću (str.575-575) hrvatskipdf 142 KB
Nikša Stančić
Ispravak
 
Posjeta: 1.877 *