hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Novi podaci o podzemnim gljivama Turske (str.257-269)  
New data on Turkish hypogeous fungi (str.257-269) engleskipdf 2 MB
Oğuzhan Kaygusuz, Ömer F. Çolak, Neven Matočec, Ivana Kušan
Izvorni znanstveni članak
 
Vaskularna flora dijela planiranog regionalnog parka Hrvatsko zagorje (str.271-292)  
Vascular flora of a part of the planned Hrvatsko zagorje Regional park (northwestern Croatia) (str.271-292) engleskipdf 3 MB
Dario Hruševar, Petra Siladi, Marta Justić, Božena Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Fauna tulara (Insecta: Trichoptera) sliva rijeke Llap, Republika Kosovo (str.293-304)  
The caddisfly fauna (Insecta: Trichoptera) of the Llap River catchment, Republic of Kosovo (str.293-304) engleskipdf 1 MB
Halil Ibrahimi, Nexhip Sejdiu
Izvorni znanstveni članak
 
Rasprostranjenost vrsta leptira (Lepidoptera: Papilionoidea) u zaštićenom području “Slapovi Mirusha" na Kosovu (str.305-314)  
Distribution of butterfly species (Lepidoptera: Papilionoidea) in the protected area “Mirusha waterfalls” in Kosovo (str.305-314) engleskipdf 550 KB
Ferdije Zhushi-Etemi, Pajtim Bytyqi, Milaim Musliu, Rushan Ceka
Izvorni znanstveni članak
 
Hilara croatica sp. nov. i kompeticija među svojtama Hilara i Rhamphomyia (Megacyttarus) (Diptera: Empididae) (str.315-321)  
Hilara croatica sp. nov. and inter-taxa competition between Hilara and Rhamphomyia (Megacyttarus) (Diptera: Empididae) (str.315-321) engleskipdf 1 MB
Miroslav Barták, Bože Kokan
Izvorni znanstveni članak
 
Culex torrentium (Martini), nova vrsta u hrvatskoj fauni komaraca (str.323-329)  
Culex torrentium (Martini), a new species in Croatian mosquito fauna (str.323-329) engleskipdf 708 KB
Enrih Merdić, Martina Kujavec, Marija Kovačević, Martina Žulj, Nataša Graovac, Goran Vignjević, Nataša Turić
Izvorni znanstveni članak
 
Prinosi i geografske crtice o flori Cresko-lošinjskog arhipelaga (Hrvatska) (str.331-342)  
Contributions and plant geographical notes to the flora of Cres – Lošinj archipelago (Croatia) (str.331-342) engleskipdf 791 KB
Norbert Bauer
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi nalaz šimširovog moljca Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) s Kosova (str.343-345)  
First record of the box tree moth Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) from Kosovo (str.343-345) engleskipdf 759 KB
Donard Geci, Halil Ibrahimi
Kratko priopćenje
 
Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 1850) (Lepidoptera: Noctuidae), novi rod i vrsta za faunu Hrvatske (str.347-349)  
Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 1850) (Lepidoptera: Noctuidae), a new genus and species for the fauna of Croatia (str.347-349) engleskipdf 927 KB
Toni Koren
Kratko priopćenje
 
Ludwigia peploides (Kunth.) P.H. Raven – plutajuća mekčina, nova vrsta za floru Hrvatske s popisa invazivnih stranih svojti koje izazivaju zabrinutost u Uniji (str.351-356)  
Ludwigia peploides (Kunth.) P.H. Raven – Floating Water Primrose, a new species in Croatian flora from the list of invasive alien species of Union concern (str.351-356) engleskipdf 2 MB
Suzana Buzjak, Zorana Sedlar
Kratko priopćenje
 
Invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji (Uredba 1143/2014) prisutne u Hrvatskoj (str.357-398)  
Invasive Alien Species of Union Concern (Regulation 1143/2014) in Croatia (str.357-398) engleskipdf 8 MB
Igor Boršić, Ana Ješovnik, Tanja Mihinjač, Petra Kutleša, Sandra Slivar, Martina Cigrovski Mustafić, Sonja Desnica
Stručni rad
 
Analiza kultiviranih i samoniklih korisnih biljaka u ZAGR Herbariju Agronomskog fakulteta (str.399-406)  
Analysis of cultivated and wild useful plants in the ZAGR Herbarium of the Faculty of Agriculture (str.399-406) engleskipdf 511 KB
Mihaela Britvec, Sandro Bogdanović, Ivana Vitasović Kosić, Ivica Ljubičić, Dubravka Dujmović Purgar, Miroslav Poje, Vinka Pavić
Stručni rad
 
Obilje bilja – zbirke Botaničkoga vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2): Stakleničke mesnatice (str.407-420)  
Plethora of plants – collections of the Botanical Garden, Faculty of Science, University of Zagreb (2): Glasshouse succulents (str.407-420) engleskipdf 14 MB
Dubravka Sandev, Darko Mihelj, Sanja Kovačić
Stručni rad
 
Posjeta: 8.937 *