hrcak mascot   Srce   HID

FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja,Vol. 30 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
PRVOTISAK ELEGIJE FRANA KRSTE FRANKOPANA IZ 1656. GODINE (Querimoniae piae, Macerata, 1656.) (str.7-28) hrvatskipdf 630 KB
THE FIRST EDITION OF FRAN KRSTO FRANKOPAN’S ELEGY FROM 1656 (Querimoniae piae, Macerata, 1656) (str.28-28)  
Saša Potočnjak
Izvorni znanstveni članak
 
INVENTAR SAMOSTANA SV. MARIJE MAGDALENE U PORTU NA OTOKU KRKU (1734. – 1878.) KAO JEZIČNI IZVOR: GRAFIJA I FONOLOGIJA (str.29-43) hrvatskipdf 439 KB
INVENTORY OF THE MONASTERY OF ST. MARY MAGDALENE IN PORAT ON THE ISLAND OF KRK (1734 – 1878) AS A LINGUISTIC SOURCE: WRITING AND PHONOLOGY (str.43-43)  
Sandra Požar
Izvorni znanstveni članak
 
NAZIVI SLASTICA U FIJUMANSKOM IDIOMU (str.45-61) hrvatskipdf 431 KB
DESSERT NAMES IN THE FIUMAN DIALECT (str.61-61)  
Nina Spicijarić Paškvan
Prethodno priopćenje
 
ASOCIJATIVNA SNAGA I ČESTOTA ZA 228 IMENSKIH KOLOKACIJA U HRVATSKOM JEZIKU (str.65-90) hrvatskipdf 431 KB
ASSOCIATIVE STRENGTH AND FREQUENCY OF 228 NOUN COLLOCATIONS IN CROATIAN (str.90-90)  
Antonia Ordulj, Valnea Žauhar
Izvorni znanstveni članak
 
TERMINOLOŠKE KOLOKACIJE I TERMINOLOŠKA SINONIMIJA U JEZIKU STROJARSTVA (str.91-120)  
TERMINOLOGICAL COLLOCATIONS AND TERM VARIATION IN MECHANICAL ENGINEERING DISCOURSE (str.120-120) engleskipdf 553 KB
Vesna Cigan
Izvorni znanstveni članak
 
PREVOĐENJE VIŠEČLANIH IZRAZA: U KOJOJ SU MJERI BRISANJA DOPUŠTENA? (str.121-136) hrvatskipdf 400 KB
TRANSLATION OF MULTINOMIAL EXPRESSIONS: TO WHAT EXTENT ARE DELETIONS ALLOWED? (str.136-136)  
Katja Dobrić Basaneže
Izvorni znanstveni članak
 
FRAZEMI KAO IZRAZ EMOCIJA NA PRIMJERU NOGOMETNIH IZVJEŠĆA (str.137-156)  
PHRASEMES AS A WAY OF EXPRESSING EMOTIONS ON THE EXAMPLE OF FOOTBALL REPORTS (str.156-156)  
PHRASEME ALS AUSDRUCK DER EMOTIONEN AM BEISPIEL DER FUSSBALLBERICHTE (str.156-156) njemačkipdf 405 KB
Anita Pavić Pintarić, Nikolina Miletić
Izvorni znanstveni članak
 
OLD CROATIAN NAMES KEGЬLJ (*KÊGLJA) AND *PRKЬLJ OF BALKAN ROMANCE ORIGIN (str.157-169)  
STAROHRVATSKA IMENA KEGЬLJ (*KÊGLJA) I *PRKЬLJ IZ BALKANOROMANSKOG VRELA (str.169-169) srpskipdf 430 KB
Žarko B. Veljković
Izvorni znanstveni članak
 
DIJAKRONIJSKA ANALIZA ODNOSA VIDA I PRAVOGA JEDNOSTAVNOGA NIJEČNOG IMPERATIVA U HRVATSKOM JEZIKU (str.171-188) hrvatskipdf 437 KB
DIACHRONIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VERB ASPECT AND THE TRUE SIMPLE NEGATIVE IMPERATIVE IN CROATIAN (str.188-188)  
Ana Šimić, Jozo Vela
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI PRIJEDLOG NASUPROT I NJEGOVI POLJSKI PRIJEVODNI EKVIVALENTI (str.189-208) hrvatskipdf 431 KB
CROATIAN PREPOSITION MANUPORT AND ITS POLISH TRANSLATION EQUIVALENTS (str.208-208)  
Sybilla Daković
Pregledni rad
 
PROBLEM KONSTITUCIJE GOVOREĆEG SUBJEKTA I MOGUĆNOST METALINGVISTIKE (str.209-228) hrvatskipdf 413 KB
THE PROBLEM OF THE CONSTITUTION OF THE SPEAKING SUBJECT AND THE POSSIBILITY OF METALINGUISTICS (str.228-228)  
Karlo Jurak
Pregledni rad
 
METAFORA KAO (SVJESNA) DISKURSNA STRATEGIJA – PRAGMATIČKI ASPEKTI KONCEPTUALNE METAFORE (str.229-249) hrvatskipdf 415 KB
METAPHOR AS A (CONSCIOUS) DISCOURSE STRATEGY – THE PRAGMATIC ASPECTS OF CONCEPTUAL METAPHOR (str.249-249)  
Cecilija Jurčić Katunar
Pregledni rad
 
PRAGMASTILISTIKA LIRSKE PJESME (Ivan Slamnig: Kad mi svega bude dosta) (str.253-268) hrvatskipdf 522 KB
PRAGMASTYLISTICS OF THE LYRIC POEM (Ivan Slamnig: Kad mi svega bude dosta) (str.268-268)  
Anera Ryznar
Izvorni znanstveni članak
 
O ALEGORIJSKOJ ŽENSKOJ PERSONIFIKACIJI U BARAKOVIĆEVU SPJEVU VILA SLOVINKA (str.269-282) hrvatskipdf 390 KB
ON FEMALE PERSONIFICATION IN BARAKOVIĆ’S POEM VILA SLOVINKA (str.282-282)  
Dubravka Dulibić-Paljar
Izvorni znanstveni članak
 
„VODENA” EROTSKAMETAFORIKA U GRČKIM FIKCIONALNIM EPISTOLARNIM ZBIRKAMA (str.283-298) hrvatskipdf 462 KB
“AQUATIC ” EROTIC METAPHORS IN GREEK FICTIONAL EPISTOLARY COLLECTION (str.298-298)  
Sabira Hajdarević
Izvorni znanstveni članak
 
DUDIĆEV LATINSKI PRIJEVOD RASPRAVE O TUKIDIDOVU ZNAČAJU DIONIZIJA IZ HALIKARNASA (str.299-321) hrvatskipdf 541 KB
LATIN TRANSLATION OF DIONYSIUS OF HALICARNASSUS’ DE THUCYDIDIS HISTORIA IUDICIUM BY ANDREAS DUDITHIUS (str.321-321)  
Josip Parat, Petra Šoštarić
Izvorni znanstveni članak
 
O PROFESORU PRANJKOVIĆU Prikaz broja časopisa Croatica 42/62 (2018): Festschrift u povodu 70. rođendana prof. dr. sc. Ive Pranjkovića, prof. emer. ur. Krešimir Mićanović (Zagreb: FF-press, 2018.) (str.325-331) bosanskipdf 344 KB
Ismail Palić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DVIJE RIJEČKE JEZIKOSLOVKE O DVOJICI OTOČKIH JEZIKOSLOVACA Prikaz knjige Stoljeća hrvatske književnosti (knjiga br. 135, ur. Josip Lisac) DRAGUTIN ANTUN PARČIĆ - IZABRANI RADOVI I PISMA (priredila Silvana Vranić) MARCEL KUŠAR - IZABRANI RADOVI I PISMA (priredila Lada Badurina) (Zagreb: Matica hrvatska, 2017.) (str.332-335) hrvatskipdf 325 KB
Vera Blažević Krezić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SINTETSKA MONOGRAFIJA O JEZIKU NAJRANIJEGA RAZDOBLJA HRVATSKE PISMENOSTI Prikaz knjige Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa Milana Mihaljevića (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut, 2018.) (str.336-341) hrvatskipdf 343 KB
Sanja Zubčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZNAČAJAN PRINOS HRVATSKOJ DIJALEKTOLOGIJI Prikaz knjige Slivanjski govori: fonologija i morfologija Perine Vukša Nahod (Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017.) (str.342-346) hrvatskipdf 326 KB
Mirjana Crnić Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
LEKSIKOGRAFIJA, FRAZEOLOGIJA I RJEČNIK KAO MJESTO NJIHOVA SUSRETA Prikaz knjige Kada se sretnu leksikografija i frazeologija. O statusu frazema u rječniku Ivane Filipović Petrović (Zagreb: Srednja Europa, 2018.) (str.347-351) hrvatskipdf 334 KB
Željka Macan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ŠTO JE TO STRATEŠKO KONSTRUIRANJE ZNAČENJA I ZBOG ČEGA JE ONO VAŽNO ZA POUČAVANJE JEZIKA? Prikaz knjige Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom . Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom Renate Geld i Mateusza-Milana Stanojevića (Zagreb: Srednja Europa, 2018.) (str.352-355) hrvatskipdf 321 KB
Sanda Lucija Udier
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OGLEDI O HRVATSKOJ RENESANSNOJ KNJIŽEVNOSTI Prikaz knjige Prva svitlos: studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti Tomislava Bogdana (Zagreb: Matica hrvatska, 2017.) (str.356-359) hrvatskipdf 324 KB
Lidija Ban Matovac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 12.430 *