hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 8. 1. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovne Kostajnice (str.1-23) hrvatskipdf 8 MB
The Development and Spatial Organisation of Medieval Kostajnica (str.1-23)  
Mirela Slukan-Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Rod Karinjana krajem XIV. i tijekom prve polovice XV. stoljeća (str.25-58) hrvatskipdf 374 KB
The Karinjani Kindred at the End of the Fourteenth and during the First Half of the Fifteenth Century (str.25-58)  
Ivan Majnarić
Izvorni znanstveni članak
 
Mletački podanici i osmanlijski prognanici – skadarski iseljenici u Mlecima (XIV.-XVIII. st.) (str.59-102) hrvatskipdf 12 MB
Venetian Subjects and Ottoman Exiles – the Emigrants from Shkodra in Venice (from the Fourteenth to the Eighteenth Century) (str.59-102)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Trgovački promet Kvarnera na Jadranu krajem srednjeg vijeka (str.103-152) hrvatskipdf 522 KB
Le trafic commercial du Quarner en Adriatique à la fin du Moyen Age (str.103-152)  
Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak
 
“Veliki i osobit razbojnik” u službi pape - Petar Kružić, kapetan najjužnijeg dijela protuosmanskoga obrambenog sustava Hrvatske (str.153-181) hrvatskipdf 344 KB
“A Great and Particular Robber” in the Service of the Pope – Peter Kružić, the Captain of the Southernmost Part of the Anti-Ottoman Defence System in Croatia (str.153-181)  
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
Novija saznanja o povjesničaru Dinku Zavoroviću, njegovoj obitelji i svojti (str.183-202) hrvatskipdf 1 MB
Newer Data on the Historian Dominic Zavorović, his Family and In-Laws (str.183-202)  
Iva Kurelac
Izvorni znanstveni članak
 
Pisma Franje Račkoga upućena Ivanu Kostrenčiću u razdoblju od 1868. do 1875. (str.203-224) hrvatskipdf 825 KB
Letters of Franjo Rački Directed to Ivan Kostrenčić in the Period from 1868 to 1875 (str.203-224)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Etnička i socijalna struktura stanovništva Hrvatske i Slavonije prema popisu iz 1890. godine (str.225-294) hrvatskipdf 14 MB
The Ethnic and Social Structure of the Population of Croatia and Slavonia according to the Census of 1890. (str.225-294)  
Marko Rimac
Prethodno priopćenje
 
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Prvi dio: Isprave iz razdoblja 1527.-1530. (str.297-329) hrvatskipdf 368 KB
Regesta of the Sixteenth-Century Charters from the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts. First Part: Charters from the Period from 1527 to 1530 (str.297-329)  
Maja Katušić, Antun Mayer
Stručni rad
 
Korespondencija Strossmayer-Vojnović: izabrani dokumenti (str.331-383) hrvatskipdf 479 KB
The Strossmayer–Vojnović Correspondence. Selected Documents (str.331-383)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča: iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523.-1611.), Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 15., Glagoljski rukopisi 5, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2007., 643 str. (str.387-388) hrvatskipdf 157 KB
Aleksandar Žigant
Recenzija, Prikaz
 
Ljerka Šimunković-Nataša Bajić-Žarko, Iz korespondencije Dominika i Ivana Luke Garagnina, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 20, Državni arhiv u Splitu, Split 2005., 359 str. (str.388-390) hrvatskipdf 137 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Ruđer Josip Bošković, Dnevnik putovanja iz Carigrada u Poljsku, Dom i svijet, Zagreb 2006., 146 str. (str.390-391) hrvatskipdf 130 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Erazmo von Handel, Sjećanja, Dom i svijet, Zagreb 2007., 163 str. (str.391-393) hrvatskipdf 161 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Guy Bedouelle, Povijest crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004., 291 str. (str.393-396) hrvatskipdf 168 KB
Meri Kunčić
Recenzija, Prikaz
 
Mirela Slukan Altić, Povijesna geografija Kosova, Golden Marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006., 159 str. (str.396-399) hrvatskipdf 143 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Boris Olujić, Povijest Japoda. Pristup, Srednja Europa, Zagreb 2007., 293 str. (str.399-400) hrvatskipdf 131 KB
Vanja Skeledžija
Recenzija, Prikaz
 
Emil Heršak, Drevne seobe: prapovijest i stari vijek, Školska knjiga, Zagreb 2005., 548 str. (str.400-402) hrvatskipdf 138 KB
Vanja Skeledžija
Recenzija, Prikaz
 
Henri Pirenne, Karlo Veliki i Muhamed, Izvori, Zagreb 2006., 240 str. (str.402-404) hrvatskipdf 138 KB
Vanja Skeledžija
Recenzija, Prikaz
 
Zdenka Janeković Römer, Maruša ili suđenje ljubavi, Algoritam, Zagreb 2007., 328 str. (str.404-406) hrvatskipdf 137 KB
Maja Matasović
Recenzija, Prikaz
 
Anđelko Mijatović, Bitka na Krbavskom polju 1493. godine, Školska knjiga, Zagreb 2005., 160 str. (str.406-408) hrvatskipdf 163 KB
Vladimir Huzjan
Recenzija, Prikaz
 
Antun Jurica-Nenad Vekarić, Lastovski rodovi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik 2006., 316. str. (str.408-409) hrvatskipdf 155 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Šime Tome Peričić, Povijest Dalmacije od 1797. do 1860., Matica hrvatska Zadar, Zadar 2006., 580 str. (str.409-412) hrvatskipdf 168 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Povijest obitelji Zrinski. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu, 8.-9. studenog 2004., Matica hrvatska, Zagreb 2007., 390 str. (str.412-415) hrvatskipdf 169 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše, Darja Mihelič i Peter Štih, Založba ZRC, Ljubljana 2006., 749 str. (str.415-417) hrvatskipdf 164 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Međunarodni znanstveni skup Istarski povijesni biennale, Poreč, 24. – 26. svibnja 2007. (str.417-420) hrvatskipdf 170 KB
Željko Cetina, Milan Radošević
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, god. XLIV, Zagreb-Dubrovnik 2006., 271 str. (str.420-421) hrvatskipdf 156 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi. Časopis Hrvatskog instituta za povijest, god. 25, Zagreb 2006., br. 30, 227 str.; br. 31, 249 str. (str.421-425) hrvatskipdf 175 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Croatica Christiana Periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. XXX, Zagreb 2006., br. 57, 252 str.; br. 58, 224 str. (str.425-428) hrvatskipdf 169 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Historijski zbornik, god. LIX., Zagreb 2006., 338 str. (str.428-431) hrvatskipdf 168 KB
Zrinka Novak
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 43.671 *