hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 52 No. 4, 2018.


Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 20. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Percepcija okruženja za učenje studenata dentalne medicine u Hrvatskoj, Indiji i Nepalu (str.275-285) hrvatskipdf 366 KB
Self Assessment of Dental students’ Perception of Learning Environment in Croatia, India and Nepal (str.275-285) engleskipdf 366 KB
Manu Batra, Ana Ivanišević Malčić, Aasim Farooq Shah, Reshu Agrawal Sagtani, Ivana Medvedec Mikić, Petra Tariba Knežević, Silvana Jukić Krmek, Davor Illeš
Izvorni znanstveni članak
 
In vitro kompatibilnost prethodno zagrijanoga giomera i mikropunjenoga hibridnog kompozita (str.286-297) hrvatskipdf 256 KB
In Vitro Biocompatibility of Preheated Giomer and Microfilled-Hybrid Composite (str.286-297) engleskipdf 256 KB
Alena Knežević, Davor Želježić, Nevenka Kopjar, Sillas Duarte, Jr., Zrinka Tarle
Izvorni znanstveni članak
 
Dimenzijske promjene staklenoionomernih cementa i giomera tijekom stvrdnjivanja materijala (str.298-306) hrvatskipdf 432 KB
Dimensional Changes of Glass Ionomers and a Giomer during the Setting Time (str.298-306) engleskipdf 432 KB
Jelena Spajić, Katica Prskalo, Kristina Šariri, Matej Par, Vlatko Pandurić, Nazif Demoli
Izvorni znanstveni članak
 
Otpuštanje fluora iz staklenog ionomera tretiranog s dva različita premaza (str.307-313) hrvatskipdf 443 KB
Fluoride Release from Glass Ionomer with Nano Filled Coat and Varnish (str.307-313) engleskipdf 443 KB
Valentina Brzović Rajić, Ivana Miletić, Sevil Gurgan, Kristina Peroš, Željko Verzak, Ana Ivanišević Malčić
Izvorni znanstveni članak
 
Površinska hrapavost staklenoionomernih cementa nakon primjene različitih tehnika poliranja (str.314-321) hrvatskipdf 288 KB
Surface Roughness of Glass Ionomer Cements after Application of Different Polishing Techniques (str.314-321) engleskipdf 288 KB
Ante Miličević, Kristina Goršeta, Raimond NV van Duinen, Domagoj Glavina
Izvorni znanstveni članak
 
Stajališta studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu o primjeni CAD/CAM tehnologije (str.322-329) hrvatskipdf 180 KB
Attitudes of the Students from the School of Dental Medicine in Zagreb towards CAD/CAM (str.322-329) engleskipdf 180 KB
Mia Maltar, Lucija Miloš, Slađana Milardović, Ines Kovačić, Sanja Peršić, Ivana Juroš, Josip Kranjčić
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u prevalenciji karijesa i u rizičnim čimbenicima između privilegirane i neprivilegirane djece u Kolumbiji (str.330-339) hrvatskipdf 219 KB
Differences in Caries Status and Risk Factors among Privileged and Unprivileged Children in Colombia (str.330-339) engleskipdf 219 KB
Ximena Andrea Cerón-Bastidas, Andrés Suárez-Molina, Sandra Guauque-Olarte
Izvorni znanstveni članak
 
Znanje studenata četvrte i pete godine studija dentalne medicine o raku usne šupljine (str.340-347) hrvatskipdf 231 KB
Knowledge of Oral Cancer among the Fourth and Fifth Year Dental Students (str.340-347) engleskipdf 231 KB
Maria Radman, Ana Glavina, Ivan Sabol, marinka Mravak-Stipetić
Izvorni znanstveni članak
 
Prvih pedeset godina časopisa Acta stomatologica Croatica (1966. – 2016.): citatna analiza (str.348-357) hrvatskipdf 273 KB
The First Fifty Years of the Journal Acta Stomatologica Croatica (1966 - 2016): Citation Analysis (str.348-357) engleskipdf 273 KB
Vesna Borić, Lidija Štefić
Izvorni znanstveni članak
 
Oralne manifestacije kao glavni znak uznapredovale akutne promijelocitne leukemije (str.358-362) hrvatskipdf 189 KB
Oral Manifestation as the Main Sign of an Advanced Stage Acute promyelocytic Leukemia (str.358-362) engleskipdf 189 KB
Bianca Piscinato Piedade Rosa, Fábio Augusto Ito, Fausto Celso Trigo, Lauro Toyoshi Mizuno, Ademar Takahama Junior
Stručni rad
 
Sažetci 3. kongresa Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora s međunarodnim sudjelovanjem : Zagreb, 16. i 17. listopad 2018. (str.365-373) hrvatskipdf 238 KB
Abstracts of the 3rd congress of the Croatian Society of Oral Pathology and Medicine, Croatian Medical Association, with international participation : Zagreb, October 16 and 17, 2018 (str.365-373) engleskipdf 238 KB
Kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju
Sažetak sa skupa
 
Sinergija znanosti i kliničkog rada : Sažetci II. kongresa s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suorganizaciji Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu, 19. i 20. listopada 2018., Zagreb, Hrvatska (str.374-380) hrvatskipdf 237 KB
Science and Clinical Work Sinergy : Abstracts of the 2nd International Congress of the Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb in co-organizing the Croatian Society for Minimal Interventional Dental Medicine, October 19 – 20, 2018 Zagreb, Croatia (str.374-380) engleskipdf 237 KB
Međunarodni kongres Sinergija znanosti i kliničkog rada
Sažetak sa skupa
 
ASCRO recenzenti 2018;52 (str.382-382) hrvatskipdf 101 KB
Ascro Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 8.408 *