hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 27 No. 2, 1995.


Datum izdavanja: travanj 1996.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
CROATIAN CONSTITUTIONAL TRADITION AND THE ADDRESS OF CROATIAN PARLIAMENT IN 1861 (str.167-168)  
Hrvatska državnopravna tradicija i »Adressa« Hrvatskog sabora 1861. godine (str.247-167) hrvatskipdf 1024 KB
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Seljački otpor politici obveznog otkupa u Hrvatskoj 1949. godine (str.209-231) hrvatskipdf 1 MB
PEASANTS' RESISTANCE TO THE POLICY OF COMPULSORY SELLING IN CROATIA IN 1949 (str.232-232)  
Katarina Spehnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Politika Hrvatske pučke stranke u vrijeme atentata na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS (1927.-1928. godine) (str.233-245) hrvatskipdf 707 KB
THE POLITICS OF THE CROATIAN POPULAR PARTY AT THE TIME OF THE ASSASSINATION ON CROATIAN REPRESENTATIVES IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE MONARCHY OF SERBS, CROATS AND SLOVENES (1927-1928) (str.245-245)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Franjo Rački o Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti (str.269-283) hrvatskipdf 813 KB
FRANJO RAČKI ABOUT THE YUGOSLAV ACADEMY OF SCIENCE AND ARTS (str.283-283)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Disidenti istarskog fašizma (str.285-305) hrvatskipdf 1 MB
DISSIDENTS OF THE ISTRIAN FASCISM (str.306-306)  
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
Francuski pokreti otpora 1940.-1945. godine (str.307-332) hrvatskipdf 1 MB
FRENCH RESISTANCE MOVEMENT (1941-1945) (str.332-332)  
Zlata Knezović
Pregledni rad
 
O najnovijem srbijanskom viđenju povijesti i sudbine Nijemaca (Folksdojčera) u bivšoj Jugoslaviji (str.335-343) hrvatskipdf 491 KB
THE MOST REGENT SERBIAN VIEWS OF HISTORY AND DESTINY OF GERMAN MINORITY (VOLKSDEUTSCHERS) IN FORMER YUGOSLAVIA (str.343-343)  
Vladimir Geiger
Stručni rad
 
Četiri pisma Franje Račkoga Ivanu Mažuraniću 1863.-1874. godine (str.347-359) hrvatskipdf 644 KB
FOUR LETTERS OF FRANJO RAČKI TO IVAN MAŽURANIĆ BETWEEN 1863 AND 1874 (str.359-359)  
Tomislav Markus
Stručni rad
 
JERE JAREB, Pola stoljeća hrvatske politike 1895.-1945., Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1995., 180 str. (str.363-366) hrvatskipdf 329 KB
Hrvoje Matković
Recenzija, Prikaz
 
MILAN KRUHEK, Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljeća, Institut za suvremenu povijest, Monografije i studije, Knjiga 1., Zagreb, 1995., 404 str. (str.366-368) hrvatskipdf 238 KB
Andrej Čebotarev
Recenzija, Prikaz
 
MILAN KRUHEK, Karlovac. Utvrde, granice, ljudi. Matica hrvatska., Zagreb, 1995., 208 str. (str.368-370) hrvatskipdf 254 KB
Andrej Čebotarev
Recenzija, Prikaz
 
PÉTÉR HANAK (UR.), Povijest Mađarske, Barbat, Zagreb, 1995., 290 str. (str.371-373) hrvatskipdf 244 KB
Dalibor Čepulo
Recenzija, Prikaz
 
NATIONALITIES PAPERS, Vol 23, No. 2., New York, 1995., str. 240. (str.373-374) hrvatskipdf 175 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
HRVATSKA - POVIJEST SJEVEROISTOČNOG PODRUČJA, Povijesni arhiv u Osijeku, 1994., 531 str. (str.375-377) hrvatskipdf 232 KB
Borislav Bijelić
Recenzija, Prikaz
 
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ i DRAGUTIN FELETAR, Kratka povjesnica Prve hrvatske Štedionice, Zagreb, 1994., str. 64. (str.377-378) hrvatskipdf 166 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
ŠIME ĐODAN, Bosna i Hercegovina - hrvatska djedovina (kroz povijesna vrela), Meditor, Zagreb, 1994., 117 str. (str.378-379) hrvatskipdf 189 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
ĆIRO TRUHELKA - Zbornik, Matica hrvatska, Zagreb, 1994., 123 str. (str.379-380) hrvatskipdf 185 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
PRILOZI - CONTRIBUTIONS, Institut za istoriju u Sarajevu, XXV, 27 (1991), Sarajevo, 1994., 249 str. (str.380-382) hrvatskipdf 213 KB
Rasim Hurem
Recenzija, Prikaz
 
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ - VELIKI REFORMATOR 18. STOLJEĆA GIAN RINALDO CARLI IZMEĐU ISTRE, VENECIJE I CARSTVA (Mednarodni simpozij veliki reformator 18. stoletja Gian Rinaldo Carli med Istro, Benetkami in Cesarstvom), Pokrajinski muzej u Kopru, Kopar, 12.-13. listopada 1995. (str.385-387) hrvatskipdf 224 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
OSTAVŠTINA CARLIJEVIH I GIAN RINALDO CARLI, znanstveni skup, Poreč, 25. studenoga 1995. (str.387-388) hrvatskipdf 166 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
L'AUTONOMIA FIUMANA (1896-1947) E LA FIGURA DI RICCARDO ZANELLA (Riječka autonomija /1896.-1947./ i lik Riccarda Zanelle), znanstveni skup, Trst, 3. studenoga 1995. (str.389-390) hrvatskipdf 155 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.418 *