hrcak mascot   Srce   HID

Glasnik Zaštite Bilja, Vol. 41 No. 6, 2018.


Glasnik Zaštite Bilja,Vol. 41 No. 6
Datum izdavanja: prosinac 2018.

Objavljen na Hrčku: 26. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-1) hrvatskijpg 171 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.2-3) hrvatskipdf 420 KB
Content (str.2-3)  
Kazalo  
Uzgoj, mjere njege i održavanja božićnog kaktusa (str.4-8) hrvatskipdf 1 MB
Growth, care and maintenance of the Christmas cactus (str.8-8)  
Vesna Židovec
Stručni rad
 
Effect of climate and ripening on sour cherry Maraska and Oblačinska bioactive properties (str.10-20) engleskipdf 3 MB
Utjecaj klime i zrenja na bioaktivna svojstva višnje Maraska i Oblačinska (str.20-20)  
Maja Repajić, Rajko Vidrih, Janez Hribar, Boris Puškar, Krunoslav Dugalić, Zorica Jurković, Branka Levaj
Izvorni znanstveni članak
 
Proizvodnja i čimbenici kvalitete minimalno prerađenog krumpira (Solanum tuberosum) (str.23-31) hrvatskipdf 3 MB
Processing and quality factors of minimally processed potato (Solanum tuberosum) (str.32-32)  
Branka Levaj, Maja Repajić, Kata Galić, Draženka Dite
Pregledni rad
 
Količina magnezija u korijenu mrkve na tržištu grada Zagreba (str.34-41) hrvatskipdf 2 MB
Carrot root magnesium content on market of City of Zagreb (str.41-41)  
Marko Petek, Sanja Fabek Uher, Tomislav Karažija, Andrea Jajetić, Mirjana Herak Ćustić
Izvorni znanstveni članak
 
Rezultati primjene folijarnih gnojiva Profert Mara, Megagreen i Zeogreen na uljanoj repici (str.44-50) hrvatskipdf 2 MB
Results of application of foliar fertilizers Profert Mara, Megagreen and Zeogreen on rapeseed (str.51-51)  
Milan Pospišil, Ana Pospišil, Jasminka Butorac, Marina Bričić
Izvorni znanstveni članak
 
Ljekovita svojstva gljiva (str.53-62) hrvatskipdf 3 MB
Medicinal propertis of mushrooms (str.62-62)  
Ivan Širić, Luka Han
Pregledni rad
 
Trendovi razvoja traktora u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji (str.64-74) hrvatskipdf 2 MB
Recent development of tractors in fruit and viticulture production (str.74-74)  
Stjepan Sito, Vlado Kušec, Nikola Bilandžija, Branko Šket, Goran Fabijanić, Krešimir Ciler, Andreja Vusić
Pregledni rad
 
Filoksera ili trsov ušenac (Viteus vitofoliae Fitch) (str.77-82) hrvatskipdf 2 MB
Grape phylloxera (Viteus vitofoliae Fitch) (str.82-82)  
Nino Rotim
Pregledni rad
 
Duljina dozrijevanja kao čimbenik kakvoće pjenušavih vina (str.84-90) hrvatskipdf 2 MB
The length of maturation as a sparkling wine quality factor (str.90-90)  
Ana Jeromel, Nikola Šember, Ana-Marija Jagatić Korenika
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 3.671 *