hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 29 No. 3, 1997.


Datum izdavanja: ožujak 1998.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Katolici i politika: Spor između stranačkoga Hrvatskoga katoličkog pokreta i izvanstranačke Katoličke akcije (1912.–1929. godine) (str.437-455) hrvatskipdf 973 KB
CATHOLICS AND POLITICS: THE CONFLICT BETWEEN THE PARTISAN CROATIAN CATHOLIC MOVEMENT AND THE NON-PARTISAN CATHOLIC ACTION (str.455-456)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Matija Mesić i Pravoslovna akademija u Zagrebu - djelatnost na akademiji, nastava povijesti i kanonskog prava (1856.–1874.) (str.457-467) hrvatskipdf 597 KB
MATIJA MESIĆ AND THE LAW ACADEMY IN ZAGREB - THE ACTIVITY OF THE ACADEMY AND TEACHING OF HISTORY AND CANON-LAW (1856-1874) (str.467-467)  
Dalibor Čepulo
Izvorni znanstveni članak
 
Izbori za Hrvatski sabor 1897. godine: afirmacija Khuenove autokracije (str.469-488) hrvatskipdf 1 MB
THE ELECTIONS FOR CROATIAN PARLIAMENT IN 1897: AFFIRMATION OF KHUEN'S AUTOCRACY (str.489-489)  
Stjepan Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Osnovne karakteristike profesionalne djelatnosti žena u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova (1918.–1941.) (str.491-503) hrvatskipdf 689 KB
THE FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS OF WOMEN'S PROFESSIONAL ORGANIZATIONS IN CROATIA DURING THE INTER-WAR PERIOD (1918-1941) (str.503-503)  
Dubravka Peić-Čaldarović
Izvorni znanstveni članak
 
Mađarska na stranicama središnjih hrvatskih novina (1945.–1950.) (str.505-518) hrvatskipdf 797 KB
HUNGARY ON THE PAGES OF THE CENTRAL CROATIAN NEWSPAPERS (1945-1950) (str.518-518)  
Marijan Maticka
Pregledni rad
 
Profesor Adolf Wissert. Kulturno - prosvjetni i društveni rad (str.519-526) hrvatskipdf 484 KB
PROFESSOR ADOLF WISSERT'S SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES IN VARAŽDIN (str.526-526)  
Siniša Horvat
Pregledni rad
 
ANTE STARČEVIĆ'S LETTER OF 2 DECEMBER 1884 TO LIPE HADERLAP (str.527-527)  
Pismo Ante Starčevića Lipeu Haderlapu 2. prosinca 1884. (str.529-527) hrvatskipdf 470 KB
Tomislav Markus
Stručni rad
 
Neobjavljeni članak Rudolfa Horvata iz 1907. ili početka 1908. godine (str.539-547) hrvatskipdf 602 KB
(str.548-548)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Stručni rad
 
Prilog povijesti arhivskog gradiva NDH. Tragom gramofonskih snimki govora Ante Paveliča (1941.–1945.) (str.549-555) hrvatskipdf 343 KB
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF ARCHIVAL SOURCES OF THE NDH. TRACING RECORDING OF ANTE PAVELIĆ' S SPEECHES (1941-45) (str.555-555)  
Zdenka Baždar
Stručni rad
 
U povodu knjige Paula Mojzesa Yugoslavian Inferno - Etnoreligious Warfare in the Balkans, New York, 1994., 248 str. (str.559-578) hrvatskipdf 1 MB
(str.578-578)  
Zoran Grijak
Pregledni rad
 
Izdavačka djelatnost Hrvatskoga povijesnog muzeja - osvrt na kataloge zbirki i izložbi od 1995. do 1997. godine (str.579-588) hrvatskipdf 589 KB
THE PUBLICATIONS OF THE CROATIAN HISTORICAL MUSEUM - A REVIEW OF THE CATALOGUE OF COLLECTIONS AND EXHIBITIONS FROM 1995 TO 1997 (str.588-588)  
Rhea Ivanuš
Pregledni rad
 
NORMAN DAVIES, Europe, A History, Oxford University Press 1996., 1365 str. (str.591-594) hrvatskipdf 345 KB
Nada Kisić-Kolanović
Recenzija, Prikaz
 
KRONOLOGIJA: Hrvatska, Europa, svijet: politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport, urednik Ivo Goldstein, Zagreb: NoviLiber, 1996., 368 str. (str.594-596) hrvatskipdf 282 KB
Andrea Feldman
Recenzija, Prikaz
 
(UR.) THOMAS BREMER, Religion und Nation im Krieg auf dem Balkan (Religija i nacija u ratu na Balkanu), Bonn, 1996., 221 str. (str.596-599) hrvatskipdf 323 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
PETAR POŽAR, Hrvatska pravoslavna crkva u prošlosti i budućnosti, Naklada Pavičić, Zagreb, 1996., 424 str. (str.599-602) hrvatskipdf 318 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
NADA KISIĆ-KOLANOVIĆ, Andrija Hebrang. Iluzije i otrežnjenja. Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1996., 244 str. (str.602-604) hrvatskipdf 286 KB
Petar Cvekan
Recenzija, Prikaz
 
VLATKO PAVLETIĆ, NIKŠA STANČIĆ, MILAN MOGUŠ, Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru / The Croatian Language in the Croatian Parliament; prijevod na engleski Lelija Sočanac, Zagreb, Narodne novine i Dom i svijet, 1997., 100 str. (str.604-606) hrvatskipdf 284 KB
Petar Cvekan
Recenzija, Prikaz
 
IVAN JELIĆ, Krvavi bošnjački izbori 22. svibnja 1897., Hrvatski insitut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Općinsko poglavarstvo Bošnjaci, Slavonski Brod - Bošnjaci, 1997., 96 str. (str.606-607) hrvatskipdf 206 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP »Jugoistočna Europa 1918.–1995.« / »Southeastem Europe 1918-1995« u Zadru 1995., Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 1996., 280 str. (str.607-609) hrvatskipdf 287 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
MIRJANA I PETAR STRČIĆ, Život i djelo dr. Ivana Črnčića (1830/1897), Povijesno društvo otoka Krka, Mala knjižica »Krčkog zbornika«, Knjiga 2., Krk/Dobrinj 1997., 95 str. (str.610-611) hrvatskipdf 215 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz
 
ANTE SEKULIĆ, Hrvatski bački mjestopisi, Školska Knjiga, Zagreb, 1994., 172 str. (str.611-614) hrvatskipdf 349 KB
Darko Vitek
Recenzija, Prikaz
 
ANTE SEKULIĆ, Hrvatski srijemski mjestopisi, Zagreb 1997., 238 str. (str.614-615) hrvatskipdf 208 KB
Darko Vitek
Recenzija, Prikaz
 
IGOR GOSTL, Bogoslav Šulek. Otac hrvatskog znanstvenog nazivlja, Matica Hrvatska, Zagreb 1995., str. 135. (str.616-616) hrvatskipdf 124 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
SLAVKO GAVRILOVIĆ, Iz istorije Srba u Hrvatskoj, Slavoniji i Ugarskoj (XV–XIX vek), Filip Višnjić, Beograd 1993., 336 str. (čir.). (str.617-618) hrvatskipdf 330 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
PHILIP J. COHEN, Serbia's Secret War: Propaganda and the Deceit of History, College Station,Texas A&M University Press, TexasCity, 1996., 235 str. (str.618-623) hrvatskipdf 473 KB
Zvonimir Despot
Recenzija, Prikaz
 
VOJSKOVOĐA I POLITIKA. Sjećanja Slavka Kvaternika (uvod napisala i uredila Nada Kisić-Kolanović), Golden marketing, Zagreb, 1997., 428 str. (str.623-627) hrvatskipdf 405 KB
Zvonimir Despot
Recenzija, Prikaz
 
KRONIKA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U BRODU NA SAVI II (1806.–1833.): Zapisnik ili knjiga bilješki Samostana Presvetoga Trojstva u Brodu u Slavoniji. Izdanje Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod, Hrvatskog instituta za povijest - Odjel za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu i Povijesnog arhiva u Slavonskom Brodu. Za tisak priredio dr. Josip Barbarić. Uredio P. Egidije Stjepan Biber Slavonski Brod, 1997., 453 str. (str.628-628) hrvatskipdf 178 KB
Damir Matanović
Recenzija, Prikaz
 
ČASOPIS ZA POVIJEST OTIUM, 3/1–2, Zagreb 1995. i Medium aevum quotidianum, 35, Krems 1996., 132 str (str.629-631) hrvatskipdf 273 KB
Teodora Shek-Brnardić
Recenzija, Prikaz
 
SPOMENICA LJUBE BOBANA, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rujan 1996., 407 str. (str.631-634) hrvatskipdf 349 KB
Snježana Ružić
Prethodno priopćenje
 
HRVATSKA OBZORJA br. 4, god. IV., 1996. (str.634-638) hrvatskipdf 432 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
THE JOURNAL OF MODERN HISTORY, V. 68, N. 4,1996. (str.639-642) hrvatskipdf 335 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.632 *