hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 20 No. Sp.Ed.2
Datum izdavanja: listopada 2018.

Objavljen na Hrčku: 2. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.8-9) hrvatskipdf 27 KB
FOREWORD (str.8-9) engleskipdf 27 KB
Uvodnik  
Dječja opera – poticaj za recepciju umjetničkog djela u nastavi Glazbene kulture u primarnom obrazovanju (str.11-48) hrvatskipdf 313 KB
Children's Opera – Motivation for the Reception of Art in Teaching Music in Primary Educationom obrazovanju (str.11-48) engleskipdf 313 KB
Tamara Jurkić Sviben, Ema Herak
Izvorni znanstveni članak
 
Pravopisno znanje hrvatskoga jezika učenika četvrtoga razreda osnovne škole s obzirom na izloženost sadržaju u udžbenicima (str.49-70) hrvatskipdf 247 KB
Fourth Grade Primary School Pupils' Knowledge of Croatian Orthography with Respect to Textbook Content u udžbenicima (str.49-70) engleskipdf 247 KB
Martina Kolar Billege, Monika Blum
Izvorni znanstveni članak
 
(Ne)sloboda izbora književnih djela i problemski pristup interpretaciji literarnoga predloška u nastavi lektire (str.71-106) hrvatskipdf 323 KB
The (Lack of) Freedom in Choosing Literary Works and the Problem Approach to Literature Interpretation in Required Reading Lessons ed reading (str.71-106) engleskipdf 323 KB
Marinko Lazzarich
Izvorni znanstveni članak
 
Mišljenja budućih učitelja primarnog obrazovanja o primjeni dramskog odgoja u nastavi (str.107-130) hrvatskipdf 211 KB
Opinions of Future Primary Education Teachers on the Application of Drama in Education (DiE) (str.107-130) engleskipdf 211 KB
Zrinka Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
Mišljenje odgojitelja o metodičkim postupcima za razvoj predvještina čitanja i pisanja (str.131-170) hrvatskipdf 269 KB
Preschool Teachers' Opinions on the Methodology of Teaching Activities for Developing Pre-Reading and Pre-Writing Skills (str.131-170) engleskipdf 269 KB
Vesna Budinski, Iva Lujić
Prethodno priopćenje
 
Ispitivanje jezične kompetencije u predmetu Hrvatski jezik (na temelju ispita znanja od 3. do 6. razreda osnovne škole) (str.171-207) hrvatskipdf 264 KB
Assessing Language Competence in Croatian Language as a School Subject (Based on Exam Papers for Grades 3-6) (str.171-207) engleskipdf 264 KB
Tamara Gazdić-Alerić, Marko Alerić
Prethodno priopćenje
 
Naglasak u osnovnoškolskoj nastavi (str.209-235) hrvatskipdf 347 KB
Teaching Word Stress Patterns in Primary School (str.209-235) engleskipdf 347 KB
Ivana Gusak Bilić, Marko Alerić, Jelena Vlašić Duić
Prethodno priopćenje
 
Svjesnost rime u djece predškolske dobi s posebnim jezičnim teškoćama i bez jezičnih teškoća (str.237-257) hrvatskipdf 185 KB
Awareness of Rhyme in Preschool Children with Specific Language Impairment and Without Language Difficulties (str.237-257) engleskipdf 185 KB
Neda Milošević, Mile Vuković
Prethodno priopćenje
 
Vrste zadataka čitanja u materijalima za početno učenje stranog jezika (str.259-286) hrvatskipdf 451 KB
Types of Reading Tasks in Materials for Early Foreign Language Learning (str.259-286) engleskipdf 451 KB
Marija Smuda Đurić
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj jezičnih djelatnosti slušanja i govorenja na razvoj komunikacijske kompetencije u procesu ovladavanja hrvatskim jezikom (str.287-308) hrvatskipdf 204 KB
The Impact of Listening and Speaking Language Skills on the Development of Communicative Competence (str.287-308) engleskipdf 204 KB
Dunja Pavličević-Franić
Stručni rad
 
Posjeta: 3.877 *