hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 30 No. 1, 1998.


Datum izdavanja: svibanj 1998.

Objavljen na Hrčku: 30. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Pučki misionari u Dalmaciji u drugoj polovici 19. stoljeća (str.5-24) hrvatskipdf 1009 KB
POPULAR MISSIONARIES TO DALMATIA IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY (str.24-24)  
Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija ban Jelačić – Bansko vijeće 1848.–1850. kao povijesni izvor (str.25-48) hrvatskipdf 1 MB
THE CORRESPONDENCE BETWEEN JELAČIĆ AND HIS COUNCIL FROM 1848 TO 1850 AS A HISTORICAL SOURCE (str.49-49)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Shvaćanja mladoga Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespondencije sa Simunom Balenovićem 1856.–1861. (str.51-72) hrvatskipdf 1 MB
INSIDE THE CHURCH DEBATE ON CULTURE AND POLITICS: THE CORRESPONDENCE OF JURAJ POSILOVIĆ AND ŠIMUN BALENOVIĆ 1856–1861 (str.72-72)  
Zoran Grijak
Izvorni znanstveni članak
 
Dobrotvorna gospojinska (ženska) društva u Hrvatskoj od osnivanja do Prvog svjetskog rata (str.73-92) hrvatskipdf 1 MB
WOMEN'S CHARITABLE SOCIETIES IN CROATIA FROM THEIR BEGINNINGS TO THE FIRST WORLD WAR (str.93-93)  
Lucija Benyovsky
Pregledni rad
 
Iseljavanje Poljaka iz Bosne i Hercegovine 1946. godine (str.95-104) hrvatskipdf 557 KB
THE EMIGRATION OF POLES FROM BOSNIA AND HERCEGOVINA IN 1946 (str.104-104)  
Husnija Kamberović
Izvorni znanstveni članak
 
Životopis hrvatskog publicista Milivoja Magdića (1900.–1948.) (str.105-116) hrvatskipdf 698 KB
THE LIFE OF CROATIAN PUBLICST MILIVOJ MAGDIĆ (1900–1948) (str.116-166)  
Zvonimir Despot
Prethodno priopćenje
 
Odjek zločina u Katynskoj šumi u tisku Nezavisne Države Hrvatske od travnja do lipnja 1943. godine (str.117-129) hrvatskipdf 857 KB
REACTIONS TO THE KATYN MASSACRE IN THE CROATIAN PRESS BETWEEN APRIL AND JUNE OF 1943 (str.130-130)  
Mario Jareb
Stručni rad
 
Korespondencija Jurja Posilovića i Šimuna Balenovića 1856.–1861. (str.133-173) hrvatskipdf 2 MB
Zoran Grijak
Stručni rad
 
Ponovljena pljuska hrvatskim katolicima: u povodu knjige Marija Streche, Katoličko hrvatstvo, Barbat, Zagreb, 1997. (str.177-186) hrvatskipdf 578 KB
A REPEATED SLAP TO CROATIAN CATHOLICS: ON THE OCCASION OF M. STRECHA'S BOOK KATHOLIC CROATHOOD (str.186-186)  
Jure Krišto
Stručni rad
 
Ante Starčević: Govori u hrvatskom Saboru, »Narodne novine«, »Dom i svijet« i »Državnost, Zagreb, 1996., 414 str. (str.189-190) hrvatskipdf 208 KB
Petar Cvekan
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik radova o Josipu Jurju Strossmayeru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1997., 140 str., gl. urednik Ivo Padovan (str.190-192) hrvatskipdf 260 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz
 
PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU 1776.–1996. Ur. Željko Pavić, nakladnik Pravni fakultet u Zajebu: I/1, Prilozi za povijest Fakulteta. Zagreb 1996, 619 str. II/1, Prilozi za povijest katedri i biblioteke Fakulteta. Zagreb 1996, 751 str III/1, Nastavnici Fakulteta 1776–1874. Zagreb 1996, 734 str. III/2, Nastavnici Fakulteta 1874–1926. Zagreb 1997, 790 str. IV/1, Građa za bibliografiju nastavnika Fakulteta 1776–1926. Zagreb 1997, 815 str. (str.192-195) hrvatskipdf 329 KB
Melina Lučić
Recenzija, Prikaz
 
GIULIANO PROCACCI, Povijest Talijana, Zagreb, Barbat, 1996., 336 str. (str.195-199) hrvatskipdf 388 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
KNJIŽNI NIZ »HOMINES. TEMPORA. LOCI«: Povijest Mađarske, SAD, Talijana, Austrije, Uskoka. Izd. Barbat, Zagreb, 1995.–1997. (str.199-202) hrvatskipdf 331 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
Austrian History Yearbook, University of Minnesota, svezak 27., 1996., 363 str. (str.202-203) hrvatskipdf 225 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik radova znanstvenog skupa »Fra Grgo Martić i njegovo doba«, Zavičajni klub Posušje Zagreb, Alfa, 1996., Zagreb, 424 str. (str.204-205) hrvatskipdf 218 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
ANTE ČUVALO, The Croatian National Movement 1966–1972, East European Monographs, Columbia University Press, New York 1990, 275 str. (str.205-207) hrvatskipdf 264 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
DARKO SAGRAK, Zagreb 1941.–1945., vlastita naklada, Zagreb, 1995., 285 str., ilustr. (str.207-209) hrvatskipdf 273 KB
Snježana Ružić
Recenzija, Prikaz
 
IVAN JURIĆ, Borbe i stradanja Hrvata kotara Metkovića 1918–1945, Metković 1997, 442 str. (str.209-210) hrvatskipdf 207 KB
Davor Kovačić
Recenzija, Prikaz
 
IVICA ĆOSIĆ-BUKVIN, Vrbanja I, Vinkovci 1994., (izd. Pnvlačica). Str. 1–143; II, Drenovci 1996., (izd. Hrašće). 158 str. (str.211-211) hrvatskipdf 200 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
SECOND EUROPEAN SOCIAL SCIENCE HISTORY CONFERENCE, AMSTERDAM, 5.–7. OŽUJKA 1998. (str.212-214) hrvatskipdf 259 KB
Dalibor Čepulo
Recenzija, Prikaz
 
U spomen IVANU KOŠUTIĆU (Punitovci kod Đakova, 21. 5. 1921. – Zagreb, 16. 3. 1998.) (str.217-218) hrvatskipdf 203 KB
Vladimir Geiger
In memoriam, Nekrolog
 
U spomen prof. dr. MARKU ŠUNJIĆU (Rodoč kod Mostara, 15. 2. 1927. – Sarajevo, 31. 3 . 1998.) (str.218-220) hrvatskipdf 251 KB
Ante Škegro
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 1.230 *