hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: svibnja 1996.

Objavljen na Hrčku: 5. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Životopis Eduarda Hercigonje (str.9-11) hrvatskipdf 142 KB
Životopis  
Bibliografija radova Eduarda Hercigonje (str.13-23) hrvatskipdf 482 KB
Vesna Hercigonja
Bibliografija
 
Bibliografija prikaza i recenzija o knjigama E. Hercigonje (izbor) (str.25-27) hrvatskipdf 116 KB
Vesna Hercigonja
Bibliografija
 
FROM LAVOSLAV GEITLER TO EDUARD HERCIGONJA  
Od Lavoslava Geitlera do Eduarda Hercigonje (str.29-54) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
 
Scenska slika Franić Vodarićeve "Muke" (str.55-67) hrvatskipdf 880 KB
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
How did glagolitic writing reach the coastal regions of northwestern Croatia?  
KAKO JE GLAGOLJSKO PISMO DOSPJELO DO OBALNOG PODRUČJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (str.69-79) hrvatskipdf 496 KB
Henrik Birnbaum
Izvorni znanstveni članak
 
TRNAVA, BRATISLAVA A CHORVATSKA KNIHA 17. A 18. STOROČIA  
Trnava i Požun (Bratislava) i hrvatska tiskana knjiga XVII. i XVIII. stoljeća (str.81-88) hrvatskipdf 360 KB
Josip Bratulić
Izvorni znanstveni članak
 
 
Neki aspekti genologije prenja u hrvatskoglagoljskoj književnosti - o naslovnim pojmovima i malim prenjima (str.89-95) hrvatskipdf 322 KB
Marija Ana Durrigl
Izvorni znanstveni članak
 
PISAN SVETOGO JURJA (DAS ST. GEORGSLIED)  
Pisan svetogo Jurja (str.97-109) hrvatskipdf 542 KB
Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak
 
SEMANTIC ADAPTATION IN THE DICTIONARY OF ANGLICISMS IN RUSSIAN: THEORY AND APPLICATION  
Semantička adaptacija u Rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena (str.111-124) hrvatskipdf 522 KB
Rudolf Filipović, Antica Menac
Izvorni znanstveni članak
 
 
Dulcedo Golubiana (Uz latinske pjesme Ivana Goluba) (str.125-131) hrvatskipdf 308 KB
Ivo Frangeš
Izvorni znanstveni članak
 
 
Ivan Paštrić u maticama Arkadije (str.133-139) hrvatskipdf 289 KB
Ivan Golub
Izvorni znanstveni članak
 
COGNITIVE AND ONTOLOGICAL DETERMINANTS OF DEAD METAPHOR  
Na tragu spoznajno-ontoloških odrednica leksikalizirane metafore (str.141-151) hrvatskipdf 460 KB
Edita Hercigonja-Mikšik
Izvorni znanstveni članak
 
Jat u hrvatskoglagoljskim tiskanim brevijarima (str.153-184) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Jurčević
Izvorni znanstveni članak
 
ZUR FRAGE NACH DER ENTSTEHUNG UND DEM ALTER DER GLAGOLITISCHEN SCHRIFT  
Uz pitanje o postanku i starosti glagoljice (str.185-199) hrvatskipdf 675 KB
Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
"JAT" IN THE PRAXAPOSTOLOS OF SAINT PANTELEIMON MONASTERY WITH REGARD TO ITS GRAPHIC AND PHONETIC VALUE  
Jat u Pantelejmonovu apostolu s obzirom na njegovu grafijsku i glasovnu vrijednost (str.201-211) hrvatskipdf 493 KB
Herta Kuna
Izvorni znanstveni članak
 
Polazišta i teze za opis iločke skupine govora (str.213-236) hrvatskipdf 984 KB
Iva Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
FROM THE SYNTAX OF ŽIĆA SVETIH OTACA (The place of the subject, predicate and object)  
Iz sintakse Žića svetih otaca (Mjesto subjekta, predikata i objekta) (str.237-248) hrvatskipdf 532 KB
Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak
 
Matija Petar Katančić, hrvatski leksikograf i paleograf (str.249-268) hrvatskipdf 1 MB
Stanislav Marijanović
Izvorni znanstveni članak
 
ON SOME RARE AND UNUSUAL FORMS IN CROATOGLAGOLITIC CODICES  
Šrke i fraške glagoljaške (str.269-280) hrvatskipdf 544 KB
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
ON THE SPEECH OF IVAN KUKULJEVIC SAKCINSKI IN THE CROATIAN PARLIAMENT  
o govoru Ivana Kukuljevića Sakcinskoga na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru (str.281-287) hrvatskipdf 315 KB
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
ONE MORE GLAGOLITIC TEXT OF THE LEGEND OF TWELVE FRIDAYS  
Još jedan glagoljski tekst. Legende o 12 petaka (str.289-302) hrvatskipdf 865 KB
Anica Nazor
Izvorni znanstveni članak
 
Besass die Urglagolica Digraphen?  
JE LI U PRVOBITNOJ GLAGOLJICI BILO DIGRAFA? (str.303-322) hrvatskipdf 879 KB
Juhani Nourlouto
Izvorni znanstveni članak
 
SOME OLD CHRISTIAN MONOGRAMS AND GLAGOLITIC SIGLA IN CROATIA  
Neki starokršćanski monogrami i glagoljske sigle u Hrvatskoj (str.323-346) hrvatskipdf 2 MB
Marija s. Agnezija Pantelić
Izvorni znanstveni članak
 
S. MAURO DI PARENZO NELLA TRADIZIONE AGIOGRAFICA LATINA E CROATA  
Sv. Mavro Porečki u latinskoj i hrvatskoglagoljskoj hagiografskoj tradiciji (str.347-374) hrvatskipdf 2 MB
Ivanka Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Obdobje baroka v slovenski književnosti  
RAZDOBLJE BAROKA U SLOVENSKOJ KNJIŽEVNOSTI (str.375-382) hrvatskipdf 355 KB
Jože Pogačnik
Izvorni znanstveni članak
 
Валентность и сочетаемость  
Valentnost i spojivost (str.383-389) hrvatskipdf 324 KB
Milenko Popović, Rajisa Trostinska
Izvorni znanstveni članak
 
 
Hrvatskoglagoljski zbornik Tomaša Petrinića iz god. 1503. (Cod. Vindob. Slav. br. 78) (str.391-421) hrvatskipdf 1 MB
Johannes Reinhart
Izvorni znanstveni članak
 
THE COMMENT IN FRAŠČIĆ’S PSALTER IN COMPARISON WITH MACEDONIAN TEXTS  
Komentar Fraščićeva psaltira u usporedbi s makedonskim tekstovima (str.423-430) hrvatskipdf 364 KB
Zdenka Ribarova
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska književnost 1918-1928. (Raspad velikih europskih sustava i oblikovanje novih misaonih i umjetničkih smjerova) (str.431-440) hrvatskipdf 453 KB
Ante Stamać
Izvorni znanstveni članak
 
LE FRAGMENT GLAGOLITIQUE DE RIJEKA  
Riječki fragment Joba (str.441-452) hrvatskipdf 858 KB
Antonija Zaradija Kiš
Izvorni znanstveni članak
 
SOME GRAPHETIC STANDARDISATIONS IN PRINTED CROATIAN GLAGOLITIC MISSALS  
Neka grafetička ujednačavanja u hrvatskoglagoljskim tiskanim misalima (str.453-468) hrvatskipdf 736 KB
Mateo Žagar
Izvorni znanstveni članak
 
Kazalo (str.469-470) hrvatskipdf 71 KB
Kazalo  
Posjeta: 9.771 *